26. 10. 1959 Den, kdy první Čech získal Nobelovu cenu

Ve videu byly použity materiály z archivu putovní výstavy Příběh kapky pořádané Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Na konci první světové války, v podstatě ještě v uniformě desátníka sanitní služby skládá Jaroslav Heyrovský rigorózní zkoušku na filozofické fakultě české univerzity. Zkouška se ale nakonec promění ve vědeckou diskuzi s jedním ze zkoušejících, profesorem experimentální fyziky Bohumilem Kučerou. A je to právě Kučera, kdo na základě této vědecké výměny názorů Heyrovského přizve, aby měřil povrchové napětí rtuti vážením kapek a tím ho osudově nasměruje.
Polarografie, jednoduchá metoda chemického rozboru převyšovala v době svého objevu v mnoha ohledech tehdejší analytické metody. Byla vysoce přesná a cena přístroje – polarografu – byla poměrně nízká. Když si však prof. Heyrovský a jeho japonský spolupracovník Shikata chtěli v roce 1925 nechat přístroj patentovat, byla jim žádost zamítnuta s odůvodněním, že nebude mít valného využití. Byl to velký omyl. Metoda se totiž záhy rozšířila po celém světě a jejich patentem nechráněný polarograf se měl v budoucnu vyrábět až na šedesáti různých místech naší planety.