Makroekonomie I.

(HDP, HNP, ČDP, metody výpočtu HDP, čisté ekonomické bohatství, šedá a černá ekonomika, ekonomická rovnováha a ekonomický růst, hospodářský cyklus)

MAKROEKONOMIE

-věda, která se zabývá hospodářstvím státu (stav celostátního hospodářství) – zkoumá ekonomii jako celek – pohled na národní hospodářství

Snímek obrazovky 2015-08-24 v 17.23.37

-zabývá se makroekon. agregáty-vrcholy 5-ti úhelníku

 

2009        2010        EU doporučuje         2014

HDP            -4,5%       +-2%           +2%                        +2,4%

inflace        6,1%        +-2%           2%                         0,4%

nezam.      10%          8-9%            5%                       7,8%

schodek    190mld.    156mld.    140mld.             77,8mld.

 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD (nejlépe aktivní)

-vývoz/dovoz zboží a služeb

-u nás je již 7 let aktivní bilance (saldo), tzn. vývoz převažuje nad dovozem

-automobilky,…

 

STÁTNÍ ROZPOČET (nejlépe vyrovnaný)

-rozpočet, který obstarává vláda

-plán finálního  hosp.státu, obvykle na 1 rok

-formou zákona, který navrhuje vláda a schvaluje ho parlament

-obsahuje odhad z příjmů a rozdělení výdajů na zabezpečení chodu státu

-příjmy: daně, cla, soc.pojištění, různé poplatky,…

-výdaje: na důchody, do školství, krytí stát.dluhu- měly by se rovnat příjmům – do 1995 to tak fungovalo

 • vyrovnaný-optimum-do r.1995 byl v ČR; dnes asi nikdo
 • schodkový-nejčastější; příjmy nižší než výdaje, máme schodky, vyšší daně
 • přebytkový– hodně zřídka, dle Keynese bychom měli šetřit na krizi

 

HDP

-výkon ekonomiky za 1 kalendářní rok na území 1 státu (všechno vyprodukované zboží, služby..)

-dříve v dolarech, nyní v eurech

-vezme se to číslo a pak se vydělí počtem obyvatel (když to chceme vyjádřit na hlavu)

2009, 2010 – 2,9 bilionu Kč, 2011 odhad 3 biliony Kč

-státní dluh je asi 1/3HDP, tzn. 1 bilion Kč ( v rámci EU to ale není děs)

-v jakých cenách ho počítáme?

 • stálé-ceny bez inflace (abychom získali skutečnou cenu). Stanoví se 1 rok a k němu se to přepočítává (1996)–>víceleté srovnávání
 • běžnéceny v obchodě,(mlíko za 15,- rohlík za 2,-)-jsme na ně zvyklí; ceny aktuálního roku + zkreslené  inflací->převádím na stálé

 

-jak vypočítat HDP?

 • zbožová metoda (=produkční)
  -sečteme všechno zboží a služby za rok = výdaje
 • spotřeba domácností, (tzn. asi 2/3 HDP, důchody, kromě nákupu nových bytů) + investice firem (stav.materiál; vše to, co firmy nakoupí, aby mohly vyrábět) + vládní nákupy (na infrastr., stavby silnic, školství,…) +  čistý vývoz (všechny dovozy odečteme od vývozu–>kl.číslo!)
 • důchodová (=příjmová)
  -sčítáme veškeré příjmy státu
 • –>nár.důchod (mzda + renta + zisk + úrok-->všechny ceny výrobních faktorů) + opotřebení investic (odpisy;hmotný majetek se odepisuje, když ho koupím do firmy; stárne)+ nepřímé daně (DPH a spotřební daň-alkohol, cigarety,…)

 

ČDP = čistý domácí produkt

– čistý domácí produkt se rovná HDP mínus odpisy za spotřebu kapitálu, které představují měřítko znehodnocení – opotřebení

 

HNP = HDP + čistý příjem z majetku v zahraničí  (od českých firem, co prodali v zahr. ale minus příjmy zahr.firem u nás!)

 

-údajně nový ukazatel pro svět: čisté ekon.bohatství-„veličina budoucnosti“–>HNP (HDP +  připočítání i zahr.investic + veškerá produkce ve světě-produkce zahr.firem v USA)+ produkce pro vlastní spotřebu (odhad! výdaje + hodnota našeho času (za jak dlouho upeču dort, shrabu listí..-ale rozdíl mezi časem bezdomovkyně a managerky?!)+ šedá a černá ekonomika (=odhad!; praní špinavých peněz-nedá se odhadnout) – negativní externality trhu (odhad! neg.dopady hosp.činnosti, především na živ.prostř. apod.)

–>všichni se tomu smáli, nyní to všichni používají (ale stojí to víceméně na odhadech

 

-2 druhy HDP:

 • skutečné– to, co nám vyjde nějakou metodou a firmy jedou na 100%
 • Potenciální – takové HDP, kdyby všichni pracovali na 100%, firmy by nestávkovali, 0%nezaměstnanost..

-čím větší rozdíl, tím hůř

Okunův zákon-pokud se skutečné HDP od poten.liší o 2%, pak pravděpodobně bude nezam.1%. Každá další 2% rozdílu hodí další % nezam.

 

ŠEDÁ A ČERNÁ EKONOMIKA

-oboje trestné; narušení konkurence; neetické; zvyšuje to inflaci

-ti, co dávají i ti, co berou

-nejlépe je na tom Skandinávie, nejhůř Rusko a Ukrajina, ČR je na světě až na 59.místě/180zemí v korupci (1.Nový Zéland, Skandinávie, Kanada..)

-šedá:

-úplatky-dáváme obnos peněz (či něco jiného), abychom získali nějakou výhodu, chceme něco urychlit, nečekat, předběhnout, nabídnout nejvíc…

-máme zákon proti praní špinavých peněz-max.povolená částka 10 000eur hotově

-řešení :) pronajmout si sejf v bance, tam ukládat peníze

-černá:

-mafie, daňové úniky, drogy, pašování alkoholu, prostituce…

-dostaneme to na trh, který s tím ale nepočítá, není to evidováno, nikde se to neodráží a to jsou mld.na 1 území!

-kupují se za to nemovitosti,(herny, hotely) financuje se za to lobby…–>inflace silně roste

 

STÍNOVÁ EKONOMIKA

-to, co ekon.vyprodukuje, ale není to zdaněno, neprošlo to trhem

-malé vedlejší práce-„já ti opravím auto a ty mi …“, hlavně šedá a černá ekonomika!

-o kolik % by bylo HDP větší, kdyby to všechno prošlo trhem

-v ČR asi 18% (tedy o 18% by mohlo být větší HDP)

-nejhůře na tom je Rusko a Ukrajina (až 50%!)

 

HOSPODÁŘSKÉ CYKLY

-A.F. von Hayek – Rakouská škola- mladší větec – dostal NC za hospodářské cykly

-lidé si mysleli, že krize nemusí být-omyl!  krize přijde, vývoj nikdy nebude přímka – tyto 4 fáze se vždy po sobě opakují, nikdy ale přesně neodhadneme časový horizont jednotl.fází

Snímek obrazovky 2015-08-24 v 17.34.51

 

 • 1.růst – zvedá se HDP, vyšší tempo růstu – kladná čísla – u nás 2005,6,7 (krize k nám přišla až 2008) – malá inflace, tempo růstu asi 4%, firmám se daří, mají odbytiště, nezaměstnanost pomalu klesá, měl by být vyrovnaný SR ( u nás stejně schodky, i větší nezam…)
 • 2.vrchol -všichni jsou spokojení s dobrou dobou, chrlí se výrobky a těžko často až pozdě si ekonomika uvědomí, že lidé začínají pomalu šetřit, už všechno mají, P trochu klesne, ekonomika je rozjetá, firmy musejí s cenou dolů … = přehřátá ekonomika
 • 3.když se stát dostane do recese ( úpadku), dá se to ještě zachránit, měla by se oživovat poptávka, a celkově trh –> zhruba po půl roce se neoživená ekonomika dostává do deprese =krize – lidé šetří (což je podle Keynese špatně), firmy propouští–>roste nezam.–>zvětšuje se schodek, klesá HDP (protože daní se platí míň -kvůli větší nezam.) – velké firmy to ale přežijí
 • 4.dno – měly by se uplatňovat zásady Keynesiánství, stát prostě musí podpořit ekon., a firmy (tahouny-důležité pro MO), stát dává záchranné balíčky , sice vše na úkor schodků, a poklesu HDP, ale musí se oživit ekon-,nalákat investoři

-stát musí dávat lidem práci – ČR např. oprava a výstavba silnic, zateplování domů, ČNB vypustila dluhopisy (splatnosti 1 a 3 roky), snížej se úrokové míry i daně, snižování SZP, šrotovné (SVK,GER)