Jaro

První jarní den je vždycky nejhezčí. Sluníčko se konečně probouzí, protahuje se celé ospalé po dlouhé zimě a natahuje své paprsky co možná nejdál, aby všechny pohladilo a povzbudilo. Zima ustupuje a místo přebírá radostnější kamarádka. Tráva se konečně zelená, má sytou barvu, už se neschovává pod sněhovou peřinou. Na louce ožívají všichni obyvatelé, menší[…]

Přehled literárních směrů

  Renesance – 14. až 16. století – nová situace ve společnosti (vrchol feudalismu, rozvoj měšťanstva), vědecké opbjevy, především v astronomii, nové názory na člověka, jeho možnosti a svobodu, také na přírodu- vliv antiky – obrácení zájmu člověka od Boha k sobě samému, světská témata – konkrétní reálné postavy, láska ke skutečné ženě, popis nectností,[…]

Česká poválečná poezie

Podoby české poválečné poezie  Básnická sdružení po r. 1945   • Poetismus – český básnický směr, hravý, slovní hříčky, veselý, hlavními motorem je nápad, volné asociace, důležitý je rým, často spojeno s exotikou, cirkusem,zábavou, volným časem, poetisté: Halas, Seifert, Biebel, grafické doplnění a obohacení textu, 1924 manifest poetismu Papoušek na motocyklu – Karel Teige, Vítězslav[…]

Česká poválečná próza

Česká poválečná próza 1. etapa 1945 – 1968 – obrací se k válečným situacím, svědectví, lidé se potřebovali vyzpovídat z hrůz, které zažili – traumata z koncentračních táborů, bitevního pole 1945 Julius Fučík * Reportáž psaná na oprátce – září 1945, kvalitní literární text, literární talent, nadání, o vydání se postarala po jeho smrti jeho[…]

ZSV – Jak napsat správně petici

Jak správně napsat petici? Právo petiční je zakotveno přímo v ústavním pořádku České republiky a to konkrétné v Listině základních práv a svobod. Oddíl druhý článek 2 Listiny říká: Článek 18 LZPS (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní[…]

Dějepis – Dominikánská republika ve 2. polovině 20. století

Dominikánská republika ve 2. polovině 20. století Prvně si představíme Dominikánskou republiku geograficky, abychom měli, i pro dějepis, obecnou představu o dané zemi. Dominikánská republika je stát v Karibském moři, který se rozkládá na východní části ostrova Hispaniola v souostroví Velké Antily. Jediným sousedním státem je Haiti, společná hranice je dlouhá 360 kilometrů. Pro Evropany[…]

Romantický hrdina a časoprostor

Romantický hrdina a časoprostor Znaky romantismu: citovost, subjektivita, individualismus, rozchod s přítomností, snaha o proměnu světa, světobol, dramatičnost, lyrismus – promítl se i do epických děl, návrat k lidové slovesnosti, kult poezie, zájem o jazykovou stránku díla, obliba historické tématiky, román, básnické povídky, balady   Žánry: odmítání rozdělení na vysoké a nízké, prosazení prózy, románu[…]

Slovíčka – Škola

Škola state school státní škola private school soukromá škola pupil žák student student teacher učitel subject předmět exam (abbreviation ofexamination) zkouška (zkratka výrazu examination) school škola classroom třída nursery school mateřská škola (věk 2-5 let) primary school základní škola (věk 5-11 let) secondary school střední škola (věk 11-16/18 let) university univerzita, vysoká škola undergraduate student bakalářského[…]

Slovíčka – Povolání a práce

Povolání   receptionist recepční lawyer právník solicitor právní zástupce, advokát barrister obhájce (právník zaměřený na obhajobu u soudu) accountant účetní teacher učitel doctor lékař dentist zubař optician optik surgeon chirurg nurse zdravotní sestra chemist chemik pharmacist / chemist lékárník council worker pracovník obecního úřadu civil servant úředník ve státní správě engineer inženýr salesman /saleswoman prodejce sales rep (sales representative)[…]