Balzac Honoré de – Otec Goriot

Honoré de Balzac

 • Francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu, novinář, kritik
 • Romanopisec
 • Vystudoval práva
 • V dílech kritizoval společnost, snaha o vystihnutí převládajících morálních vlastností
 • Snažil se dostat do vyšší společnosti
 • Psal pro výdělek – finanční potíže řešil literární tvorbou
 • Několik pokusů o sebevraždu – na jeho pohřbu promluvil Viktor Hugo

1.vydání: 1970, Praha

Překlad: Božena Zimová

Hlavní postavy:

Otec Goriot – bývalý výrobce nudlí, stařec, který nadevše miluje svoje dcery Anastázii a Delfínu. Je dobrosrdečný, naivní, moudrý, poctivý

Evžen de Rastignac – student práv, cílevědomý, svědomitý, chudý, ctižádostivý

Bianchon – student medicíny, vždy nápomocný, nejlepší přítel Evžena, pomáhá mu starat se o otce Goriota

Anastázie de Restaud – dcera Goriota, toužila po společenském postavení, využívá otce pouze pro peníze

Delfína de Nucingen – dcera Goriota, vždy zastíněná úspěchem své sestry Anastázie, miluje Evžena a má lepší charakter a vztah k otci než její sestra, ovšem také otce často využívá ve svůj prospěch

Literární směr: Realismus

Znaky realismu:

 • pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace); přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka
 • typizace (na jednotlivém je zobrazeno obecné); literární hrdina se proměňuje, vyvíjí (je dobově a společensky podmíněný); někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen kolektivem
 • objektivní přístup ke skutečnosti ⇒ autor neužívá autostylizace (autor není v díle účasten, stojí jakoby nad příběhem, svůj názor uplatňuje výběrem faktů, tématu, postav)
 • upozorňují na společenské křivdy, nedostatky
 • román je analýzou skutečnosti; oslabuje se sevřený děj
 • autoři se vyhýbají minulosti, upřednostňují současnost (ale v některých případech na minulost odkazují, je-li jejich cílem poukázat na lepší současnou společenskou situaci)

 

Literární druh: epika

Literární žánr: román

Místo děje: Paříž

Doba: rok 1835

Kompozice: Kniha je součástí cyklu Lidská komedie. Má 222 stránek, které nejsou nijak rozděleny, žádné kapitoly, nic.

Jazyk: Autor používá převážně spisovnou češtinu, občas se vyskytne hovorová. Velmi časté jsou přechodníky. Často se také vyskytují speciální termíny například večeřívat nebo andulek, čož je žaludek. Též se zde vyskytují knižní výrazy. Například darebačka, dobračka apod. Text postav vyšší vrstvy je plný metafor a dvojsmyslů.

Hlavní myšlenka:  Balzac chtěl poukázat na špinavé praktiky Pařížského lidu té doby. Na přetvářku, naivitu, a chtíč po penězích.

 

Další díla:

 

Lesk a bída kurtizán – čtyřdílný napínavý román.

Gobseck – krátký román o člověku, pro nějž jsou v životě nejdůležitější peníze, pro něho jediná jistá věc.

Sestřenice Běta – román o chudé ženě intrikánce, která svou povahou negativně působí na osudy

dalších postav.

 

Ohlas díla: V knize se vyskytuje kritika společnosti, zobrazují se zde různé nešvary, nízká morálka. Hlavní hodnotou jsou peníze, postavení a majetek. Vliv majetku a společnosti na utváření charakteru člověka.

Obsah díla:

Děj knihy se odehrává v pařížském penzionátu paní Vauquerové. V tomto penzionátu přebývá řada nájemníků, kde mezi ně patří především Evžen de Rastignac, mladý student práv a otec Goriot, bývalý významný obchodník s nudlemi. Dále zde pobývá také Vautrin, který dává Evženovi mnoho rad do života. Otec Goriot byl velmi bohatý, ale po smrti jeho ženy mu zbyly jen jeho dvě dcery. Vše jim obětoval. Provdal je za bohaté manžely. Jeho dcery po něm neustále chtěly peníze a tak otec Goriot začal chudnout. Musel se přestěhovat z pěkného bytu do malé světničky, kde se stal sousedem právě Evžena de Rastignace. Ten touží po majetku a bohatství. Půjčí si peníze a snaží se proniknout do společnosti. Setká se s paní de Nucingen – Goriotova mladší dcera, a začne se s ní dvořit. Mimo to nadále Vautrin namlouvá Evženovi některé věci. Snaží se ho přesvědčovat, že stojí na jeho straně a že mu zajistí peníze. Evžen se nadále stýká s paní de Nucingen. Ta ho požádá, zda by pro ni nevyhrál nějaké peníze. On tak učinil. O pár dnů později policie zatýká Vautrina, který se vydával pod tímto jménem a pravda vyšla na povrch, že je to hledaný uprchlý galejník. Policie ho odvedla. V penzionátu začal panovat nepokoj. Jelikož jedna žena neměla Vautrina ráda, tak upozornila policii, že je to uprchlý galejník, kterého hledají. Zbytek nájemníků se na tuto ženu naštval a dali všichni najevo, že pokud neopustí ona penzionát, tak ho opustí všichni ostatní, neboť považovali Vautrina za správného a spravedlivého muže. Mezitím se finanční situace Goriotových dcer stále zhoršuje. Goriot proto rozprodá zbytek svého majetku, aby jim mohl pomoci. Po několika dnech se starému Goriotovi velmi přitíží. Je to z důvodu citového napětí. Stále víc a víc touží spatřit své dvě dcery. Poprosí proto na smrtelné posteli Evžena, aby došel pro jeho dcery. Ovšem jejich manželé nechtějí dcery za otcem pustit, protože ho nenávidí. Anastázii, jedné z dcer se podaří utéct. Přichází ale pozdě. Předtím ještě Goriot proklíná své dcery, že ho ani v jeho posledních chvílích života nepřijdou navštívit. Umírá sám. Rastignac žádá peníze na pohřeb od manželů dcer, ale nedají mu nic. Zaplatí mu proto levný pohřeb ze svých peněz. Na pohřbu se neobjeví ani jedna z Goriotových dcer.

 

Můj názor na knihu

Tato kniha se mi z některé části líbila a z některé nelíbila. Myslím si, že je i velmi poučná a to i pro současnou dobu. Chvilkami mě na knize vadily zdlouhavé popisy, nicméně zápletka a děj knihy nebyl špatný. Kniha mě ze začátku zhruba do poloviny moc neupoutala, ale zhruba v té polovině knihy se mi četla dobře a děj se pro mě stal zajímavým. V této knize jsou dobře popisovány emoce jednotlivých postav, ať už otce Goriota nebo jeho dvou dcer. Také je zde velmi pěkně zpracován kontrast chudoby (život v penzionu) a bohatství (život Goriotových dcer). Co se týče samotného závěru knihy, velice se mě dotkl. Po přečtení knihy jsem si uvědomil, že Otec Goriot byl schopen pro své dvě dcery, které strašně miloval, udělat cokoliv.