Bankovnictví I. – Historie a CB

HISTORIE

Kdy se objevily první služby připomínající bankovnictví?

-3000 př.n.l. v oblasti Egypta – objevují se směnárníci (obilí, zlato,..barter), Babylonie, Sýrie 2000 př.n.l

-ve Starém Řecku–>job zkušebnictví mincí–> tam nám řekli hodnotu mince podle váhy

+ uchovávání cenných věcí na bezpečném místě za poplatek (n.l.) – zneužívalo se toho

 

-Anglie-kolébka bankovnictví (komerčního; tak,jak ho známe dnes)

–>zlatníci za poplatek uchovávali zlato, dali mi  stvrzenku, když jsem chtěl obchodovat, běžel jsem pět za nim->zlato..

-pak jim došlo, že to by šlo jen obchodovat s těmi stvrzenkami–>drahé kovy nahrazeny stvrzenkami

-12.-13.st. byly banky, ale nebyl monopol

-1694- Bank of England (Old lady) ->monopol na vydávání strvzenek

-v 18.st. chaos-stvrzenky se falšovaly, nebyly kryté, platilo se penězi i stvrzenkami–>nevyhovující-STOP!–>jen 1 banka bude emitovat bankovky (každá banka měla totiž své vlastní bankovky)

-1844-Bank of England-monopol na tisk bankovek–>centr.banka – nikdo jiný nemohl vydávat bankovky!

-během 19.st. ve všech evrop.zemí kopírovali Anglii (začaly se objevovat všechny moderní bankovní funkce, které dodnes fungují)

-pak už jen modernizace, vznikají kompletní peněžní soustavy

-20.-21.st.–>internetové bankovnictví, bezhotovostní platby

 

ČR

-celé 18. a kus 19.století jsme spadali pod Habsburskou monarchii – pod Vídeň

-1706-na území Čech vzniká banka Wiener Stadtbank–>banka pro panovníka, obsluhovala hlavně státní finance, kontrola hýření..

-1816-Národní banka (ve Vídni)–>později se z ní stala centrální banka (nebylo to pro normální lidi)

-1824-založena Česká spořitelna v Praze

-1868-založena Živno-banka (dnes Unicredit) v Praze – v té době nebyla pro obyč lidi – ti chudší chodili na poštu „pro peníze“

–> X pro obyč.lidi –  využívali Systém lidového peněžnictví

-ti mohli ukládat peníze i na pošty, fungovaly jako b anky

-na území Rakouska–>Raiffeisen + na území Čech–>Kampeličky

-1919- Měnová odluka-Rašín, Pospíšil (spoluautoři) od Rakousko-uherské koruny

-Pospíšil-1.ČSL guvernér 1.samostatné banky (CB), která vznikla v dubnu 1926Národní banka ČSL (ta samá z r.1816)

-až do r.1938 vše fungovalo, pak skončil vývoj ekonomiky, likvidace bank.sektoru

-ředitelé bank většinou Židé–>vyvražděni

-1926-1938–>dvouúrovňový systém (1.úroveň CB, 2.úroveň OB)

-po 2.sv.v.zaniká a je jednoúrovňový bank.systém-1 banka (CB + OB)-a to Státní banka ČSL(to je ta Nár.b.ČSL)–> obstarávala dvě banky – byla to teda Státní banka -emisní + ČSL obch.banka –>obě úrovně zároveň

-krom ní existovaly ještě:

 • ČSL obch.banka (ČSOB) -funkce: hlavně obchod se zahraničím a hned všechny peníze státu – úzké zaměření
 • Živno-banka– pouze okrajová funkce – např. když sem pracovala v zahraničí, dostávala jsem plat v librách, pouze část jsem jich mohla převést do ČR a ty mi mohla vyplatit pouze v Bonech do Tuzexu – jinak to nešlo, nebyly devizy
 • Česká spořitelna-nejmasovější; pro obyč.lidi tehdy – v 80.letech vydávala i šekové knížky, karty u nás nebyly

-monopol na pojišťovny – Státní pojišťovna–> dnes je to Česká pojišťovna

1990– opět dvou úrovňová bank.soustava!

 • CB–>ČSL národní banka (později Česká národní banka)
 • OB – během tří let jich vzniká ohromné množství , půjčovaly bez podnikat.záměrů – kolem 40-50 bank

-1993-OB bankrotují, neměli pojištění vkladu, lidé ztratili peníze

—> ČNB zpřísnila pravidla pro založení banky na území ČR :

 • Min. 500 mil.Kč k založení + musí to v té bance ležet (nebo v ČNB) – jako jsitota
 • Musí mít koncesi od ČNB (povolení)
 • dát ČNB jména úředníků, kteří by tam měli pracovat; ona si je ověří, popř. doplní ze svých řad a bude je kontrolovat

 

CENTRÁLNÍ BANKA

=Matka bank

-proč vůbec vznikla CB? –>

a) protože panovníci hýřili penězi ze státní kasy a byla potřeba instituce, která je bude kontrolovat

b) emise peněz

-už v 18.st.byly schodky-někdo se o to musel starat

-dřív bylo považováno, že hlavní funkcí je emisní

-dnes víme, že zákl.fce je udržení cenové stability + kontrola inflace

 

-řízena Bankovní radou (v ČR 7členná bank.rada), v jejímž čele stojí guvernér (dřív Pospíšil, dnes Miroslav Singer), kterého jmenuje president (i celou radu)

+ 2 víceguvernéři a 4 vrchní ředitelé

-president může prodloužit funkční obd.guvernéra (5 let)

-předtím byl 2x zvolen Zdeněk Tůma, Singerova politika mu je ale velmi podobná

-ti, co jsou v Bank.radě nesmí v bankovnictví vykonávat jinou práci, jsou vázáni k CB

 

-vznik CB:

 • rovnou jako CB
 • je přeměněna z OB

-každá země nemusí mít CB (jsou malé, ale bohaté! př.:Lucembursko, Singapur, Honkong)

 

-existují 3 závislosti CB na vládě-

 • CB je zcela nezávislá – dělá si, co chce – př.Německo,  Švýcarsko,  USA, ČR,…
 • CB je závislá -podléhá vládě, nemá žádné možnosti se prosazovat – vláda diktuje „teď snižte sazby, teď emise..“
  -Itálie,Japonsko,…
 • CB je realizátorem vl.politiky- vláda řekne:“Chci inflaci 3%.“–>CB to zařídí podle svého, jen se řídí daným úkolem
 • VB, Francie, Nový Zéland

 

Funkce ČNB:

-v historii se funkce měnily

 1. Emise bankovek – není to pouze vydávání bankovek, ale i stahování z oběhu(=mince roztaveny, bankovky zničeny) + vymýšlení nových ochranných prvků+ změna vzhledu bankovek
 2. Udržování cenové stability–>držení inflace pod kontrolou + oživení ekonomiky (o kolik % se HDP zvýší, o tolik % více bankovek)

-provádí i tzv. cílování inflace – na zač. každého roku CB vyhlásí inflaci na příští rok, snaha ji dodržet

-udržení nízké inflace ?–> realizace pomocí 5 měnových nástrojů :

(sazby může měnit bank.rada každý měsíc  – v době krize min.rozdíly, sníží sazby–>oživení ekonomiky X zvyšuje-li–>tak boj proti inflaci–>méně peněz v oběhu snižuje inflaci) – sazby by se měly od sebe lišit o 1%, když byla ale krize, přestalo to platit)

 1. diskontní sazba
  -nejnižší; OB uloží své volné peníze za tuto sazbu do CB přes noc (overnight)
  -CB má alespoň přehled, kolik kdo má

-výše: 0,25% (pohyb po čtvrtinách procenta, když se zvýší, tak na 0,5%, 0,75%..)

 1. reposazba
  -základní úroková sazba ekonomiky = basic credit – 0,75%

-reeskont směnek; za tuto sazbu provádí CB reeskont(odkup) směnek, dává tak peníze do oběhu a podporuje ekonomiku

 1. lombardní sazba
  -když si OB chce půjčit od CB – 1,75%
 2. operace na volném trhu– CB obchoduje s CP; chce-li snížit infl.–>vydává je–>sbírá peníze, stahuje je z oběhu

X nakupuje-li je, bojí se krize? Chce oživit ekonomiku

 1. povinné min.rezervy (PMR)- dané zákonem – protiinflační opatření

-všechny OB povinně musí uložit 2% ze všech vkladů svých klientů na účet ČNB –> úročí se to reposazbou (to dostane OB); peníze nejdou na trh, jakási záruka, boj proti inflaci

 1. Dozor nad OB– ČNB založila tzv. clearingové centrum–>přes to všechny OB musí posílat data, platby, převody (jen bezhotovostní) – má tak nad tím dohled, klidně si může i nějakou transakci stopnout a prověřit – v případě, že by horzilo, že nějaká OB dojdou na pobočce finance v hotovosti „pošlete to raději až zítra“
 2. Vedení účtu státu-SR – ČNB může poskytnout státu peníze, když nemá –> ČNB vydá tzv.pokladniční poukázky-krátkodobé CP! ale výhodné – dlužníkem je stát – garance, že se to vrátí – prodávají se tzv. holandskou aukcí  – sestupnou licitací, nejdřív se to vyhlásí za 20mil, nikdo nic, tak se vyhlásí dva CP po 10 mil. a konečně se prodají
 3. Stanovení kurzu Kč vůči zahr.měnám – každý den! – vůči základním měnám – k ostatním křížovým kurzem (přepočet přes jinou zahr.měnu) – kurz vyjde na webu, OB se okolo toho musí pohybovat – je to doporučený kurz
 4. Správa zlatých rezerv – od 1972 bylo na bankovkách napsáno „tato ban.je kryta zlatem“ – tolik zlata muselo ležet v CB!

-pak rušení po celém světě -dle Friedmana:“peníze jsou kryty prací, ne zlatem“

-přesto zlaté cihly máme – rezervy, co leží v bance

 1. Informovat o svých plánech

-4x do roka musí informovat veřejnost (stačí letmá informace v tisku) + 2x do roka vládu

 1. ČNB vydává dluhopisy (dlouholeté) – když máme menší schodek, stát si nepůjčí v zahraničí, ale CB vydá dluhopisy mei lidi, OB, firmy – může ale jen 1x za čas, ne každý rok – pouze „v nouzi“ – splatnost min.15 let – výhodné –>stát je dlužník

—> spravuje tak státní dluh

 

-ochranné prvky na bankovkách (2008 změny)

 • bankovkový papír
 • soutisková značka (ČR-rub+líc)
 • skrytý obrazec (hodnota bankovky vpravo dole na líci)
 • vodoznak
 • ochranná vlákna-chaoticky rozmístěna (6mm)
 • opticky proměnlivá barva (lipový květ-mění barvu při natočení bank.)
 • mikrotex (vpravo kolmo)
 • okénkový proužek s mikrotextem
 • žlutá kolečka
 • iridiscentní pruh-duhově proměnlivý (vpravo)