Borovský Karel Havlíček – Král Lávra (2)

Karel Havlíček Borovský

Veršovaný příběh o jednom irském králi, který byl oblíbený, neválčil, dobře hospodařil a ani nezabíjel nevinné. Jen jednu špatnou choutku měl. Každý rok, když se nechal stříhat, tak holiče, který ho ostříhal, šel na šibenici, aby neprozradil, co viděl, když králi ostříhal uši. Když nastal čas stříhání vlasů, tak si tu smůlu vylosoval jeden mladý holič jménem Kukulín. Jeho matka šla za králem a zapřísáhla se mu, ať jejího syna nedává popravit. Král svolil, že ho nenechá popravit, když mladík neprozradí, co viděl, když ho stříhal. Kukulín souhlasí a stává se dvorním holičem. Kukulín nevydržel tíhu toho tajemství a matka mu poradila, ať to pošeptá do staré vrby za městem. Kukulín to tam pošeptal, a když šla kolem parta českých muzikantů a s nimi pan Červíček, který hraje na basu a ztratil kolíček pro svoji basu, tak si z vrby utrhnul nový. Muzikanti dorazili na bál, který pořádal král Lávra, a když začal pan Červíček hrát na basu, tak basa sama spustila, že král Lávra má oslí uši na hlavě. Král se velice styděl, ale lidé ho poté měli ještě více radši než předtím a vůbec jim to nevadilo.

Obecná fakta

 • Spíše než na práci s textem záleží na účelu textu (satira)

 

Druh – epika (má totiž příběh, ale může to být i lyrika) a žánr – báseň, povídka

 • Příběh je inspirovaný starou irskou povídkou o řeckém králi Midasovi, kterému bůh Apollos jako trest přičaroval oslí uši

Jazyk básně: hovorová čeština, málo poetismů, archaická čeština

Strofa: pravidelná, tvořena 7 verši

Verš: pravidelný, žádné přesahy, zakončený rýmem

Rým: obkročný i přerývavý

Proč byl Král Lávra provokativní?

  • Kritika vládců – jsou ochotni jen tak popravit holiče
  • Pasivita poddaných – nevadí jim popravy holičů
  • Paralela Havlíčkovo situace

Česká literatura v Borovského době

  • Zachycují reálná prostředí a reálné situace

Okolnosti, které měli vliv na autorovu tvorbu

  • Jeho azyl v Brixenu a poté jeho pobyt v Moskvě, kdy kritizoval cara a jeho absolutistická vláda
  • Kritizoval Bachův absolutismus, církev
  • Hájil národnostní práva

Tvorba

  • „Epigramy“ – krátké útočné básně
  • „Šotek“ (show tek)
  • „Křest svatého Vladimíra“ – kritika církve
  • Tyrolské elegie
  • Forma – hovorový jazyk, lidový popěvek, ironie, satira