Brazílie, Laplatské státy

 

Paraguay, Uruguay, Argentina

 

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Amazonie
 • Rasová struktura

 

            BRAZÍLIE

Základní informace

 • Rozloha: 8 511 965 km2 – největší stát Jižní Ameriky
 • Hlavní město: Brasília (1 673 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):198 739 269 – nejlidnatější stát Jižní Ameriky (5. nejlidnatější světa)
 • Úřední jazyk: portugalština – jediná země v Americe, kde se mluví portugalsky
 • Státní zřízení: republika

 

Přírodní poměry

 • Tři velké geomorfologické celky
 • Sever – Guyanská vysočina – nejvyšší hora Brazílie Pico da Neblina 3 014 m.
 • Západ, jih a střed země – Amazonská nížina 42 % povrchu
 • Východ a jihovýchod – rozsáhlá Brazilská vysočina
 • Obě vysočiny jsou vyzdvižené zbytky nejstarší geologické jednotky Jižní Ameriky – Brazilského štítu
 • Sever – oblast dešťových pralesů, největší pozůstatky původního indianského obyvatelstva
 • Severovýchod – severní pobřežní oblast – méně průmyslově rozvinutý
 • Středozápad – oblast náhorních planin
 • Jihozápad – oblast Rio de Janeira a Sao Paula – nejrozvinutější oblast

Podnebí

 • Většina území – tropické, vlhké a teplé podnebívysoké teploty, značné srážky
 • srážky z poloviny přinášeny od Atlantského oceánu, z poloviny se tvoří výparem
 • Město Manaus – vysoké teploty po celý rok – vydatné srážky
 • Brasília + Rio de Janeiro – tropické podnebí, s výraznějším obdobím sucha než Manaus
 • Jihu – mírnější podnebí
 • Severovýchodní vnitrozemí – velmi suché
 • Zimy – od června do srpna, na jihu s teplotami mezi 13 – 18 °C
 • Léta – od prosince do února (teplota v Rio de Janeiru často i k 40 °C a nespadá pod 30 °C)
 • Amazonie – průměrná teplota 27 °C, vysoká vlhkost

Vodstvo

 • Oblast deštného pralesa – velké množství řek – důležitá vodní doprava
 • Amazonka – největší řeka země a celého světa (7 062 kilometrů)
 • V celé oblasti je velké množství kataraktů a vodopádů (katarakt – nízký stupňovitý vodopád)
 • Vodopády Iguaçu – největší systém vodopádů na Zemi
 • Belém a Porto Alegre – nejvýznamnější říční přístavy
 • Rio de Janeiro – nejdůležitější lodní přístav

 

Historický vývoj

 • 1500 – objevení Brazílie portugalským admirálem
 • od 1532 začala portugalská kolonizace
 • Tordesilaská smlouva – rozdělení J. Ameriky – východní část Portugalsku, západní Španělsku
 • 1530 – praktické osidlování – území bylo rozděleno na 50ti mílové pásy směrem od pobřeží a přiděleno zodpovědným kapitánům
 • Holanďané a Francouzi – snaha o území
 • Španělé – snaha o rozšíření území z Argentiny
 • Portugalcům se po velkém úsilí podařilo vytlačit ostatní národnosti
 • Brazílie – důležitá pro Portugalsko jako zdroj surovin – vzácná dřeva, pěstování cukrové třtiny
 • Až poté byly objeveny drahokamy, zlato a pěstování kávy a kaučukovníků
 • Byla potřeba pracovníků na plantážích – zotročení indiáni se ukázali jako málo výkonní, začali se přivážet otroci z Afriky – hlavně z Angoly
 • 1815 – zrušena kolonie a vyhlášeno Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve
 • 1822 – vznik nezávislého Brazilského císařství
 • 1889 – svržena monarchie a vyhlášena federativní republika
 • 1891 – přijata ústava a vyhlášeny Spojené státy brazilské

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2006): 188 078 227
 • Hustota zalidnění: 20,5 obyv./km2– nerovnoměrné rozložení
 • Velmi ovlivněno historií
 • Národnostní složení: Brazilci 97 %, Portugalci 1 %
 • Národnostní složení: běloši 54,7%, mulati 38,4%, černoši 5,8, asiati 0,6%, ostatní 0,4%

=> multikulturalismus

 • Procentuelní nárůst populace se snižuje
 • 1960 průměru 6 dětí na jednu brazilskou ženu, 2004 v průměru 2,4 dítěte na ženu
 • Populace je poměrně mladá – 2/3 Brazilců jsou mladší než 29 let
 • asi 70 % celkové populace ve městech
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 49,7% – ovlivněn vysokým % „polozaměstnaných“
 • Gramotnost – 80%

Náboženství

 • Hlavní náboženství – křesťanství – katolíci 85%, protestanti 11%
 • Největší římskokatolická země světa
 • Candomble – nejrozšířenější afrobrazilský kult, věří, že každého provází od narození do smrti konkrétní božstvo, každý z bohů má své specifické vlastnosti a jedinečný původ

 

Sídla

 • Brasília – vybudováno během pěti let
 • Začalo se budovat v neobydleném vnitrozemí – brzy administrativní a politické centrum
 • půdorys ve tvaru letadla, v trupu – vládní budovy, v pilotní kabině – prezidentský palác, budova Kongresu a Justiční palác a křídla -obytné budovy
 • moderní architektura, vybudováno i umělé jezero
 • obklopená chudinskými čtvrtěmi – favelami
 • Rio de Janeiro –jedno z nejhustěji obydlených, turisticky

nejnavštěvovanějších a nejkrásnějších měst na světě

 • Do roku 1960 hlavním městem Brazílie
 • Více než třetina jeho obyvatel žije ve favelách, nemají základní

vzdělání, práci a nemohou si dovolit ani lékařskou péči

 • vrchol Corcovado – socha Krista v nadživotní velikosti (30 m)
 • nejznámější pláž na světě Copacabana
 • most Rio Niteroi – nejdelší most na světě
 • Karneval – 4denní oslava (kolem únoru), turisté z celého světa
 • Sao Poulo – největší město celé Jižní Ameriky, přes 20 miliónů obyvatel
 • znečištěné ovzduší, vysoká kriminalita a problémy s drogami
 • Složení obyvatelstva velmi pestré – přistěhovalci z Portugalska, Itálie, Německa, Afriky, Japonska a Libanonu
 • kolem 50% veškerého brazilského průmyslu a sídlo zde mají nejvýznamnější společnosti v zemi
 • hadí farma – kolem 1000 hadů, z jedu se vyrábí léky proti uštknutí hadem nebo pavoukem

 

Ekonomika

 • V současnosti patří mezi nejvyspělejší na světě
 • Těží z ohromného přírodního bohatství, rozvinutého průmyslu, služeb a dostatku pracovních sil

 

Průmysl

 • Velké přírodní bohatství
 • Těžba – Železné rudy v Brazilské vysočině (2. místo na světě)
 • Drahokamy (diamanty, akvamaríny, ametysty, citríny) a zlato
 • Fosilní paliva – nekryjí domácí spotřebu – těží se nekvalitní černé i hnědé uhlí, ropa, zemní plyn
 • významná těžba dřeva
 • Průmysl soustředěn na jihovýchodní pobřeží země-> největší města (doprava)
 • Rychlý rozvoj díky zahraničním investorům – levná pracovní síla (USA, Japonsko, Německo…)
 • Strojírenství
 • Hutnictví – výroba surového železa, oceli, barevných kovů
 • Chemie – výroba hnojiv, kyselin a plastických hmot
 • Textilní a kožedělný, automobilový, elektrotechnický, elektronický průmysl

 

Zemědělství

 

Doprava

 • V regionech, které nejsou zaměřeny na průmysl – silniční doprava velice chudá
 • Přes 4 tisíce letišť – kvůli velikosti země hojně využívaná
 • Lodní doprava velký význam – říční a námořní doprava

 

            ARGENTINA – „země stříbra“

Základní informace

 • Rozloha: 2 766 890 km2– 2. Největší země Jižní Ameriky
 • Hlavní město: Buenos Aires (2 961 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 40 913 584
 • Úřední jazyk: španělština
 • Státní zřízení: republika
 • několik souostroví v jižním Atlantiku – arktické a subarktické podnebí
 • neformální přivlastňování části Antarktidy – Argentinská Antarktida

 

Přírodní poměry

 • tři části
 • úrodné pampy v severní polovině země
 • roviny Patagonie táhnoucí se od jižní poloviny až k Ohňové zemi (Tierra de Fuego)
 • horské masivy And na západě na hranicích s Chile – Aconcagua – nejvyšší hora Ameriky (celé západní polokoule)
 • četné masivy vulkanického původu – oblast častých zemětřesení

Podnebí

 • Většina země – mírný klimatický pás
 • Vliv oceánu slábne k západu – ubývá srážek (v závětrné poloze And pouze kolem 100 mm).
 • Subtropické podnebí s největším množstvím srážek – nížinná oblast na severovýchodě
 • Vyšší srážky spadnou zejména v zimním období také na východě Gran Chaca a v oblasti pamp
 • Směrem k jihu -klima stále sušší a chladnější
 • Patagonie – silné písečné a prachové bouře
 • Nejzazší jih s Ohňovou zemí  – drsné subpolární klima

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009): 40 913 584
 • Hustota zalidnění: 14,8 obyv./km2
 • Národnostní složení: Argentinci 84 %, Italové 4 %, Indiáni 2 %
 • 90 % Argentinců je evropského původu – španělského, německého, francouzského a italského

Náboženství

 • katolíci 93 %, protestanti 2 %

 

Sídla

 • Buenos Aires – nejdůležitější přístav země – u ústí řeky Paraná a Uruguay
 • významné kulturní, politické i obchodní centrum
 • Ohňová země – 76 tisíc km2 – úplný jih (od 1902 dělení mezi dva státy – Argentina, Chile)
 • horské zóny, jezera, pobřežní fjordy – rybaření, lyžování, horská turistika
 • Río Grandenejvětší město Ohňové země

 

Průmysl

 • Energeticky soběstačná země
 • Těžba: uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda (Andy), olovo, wolfram, uran, zlato, stříbro, tuha
 • Patagonie, Ohňová země – velké zásoby ropy a zemního plynu
 • Potravinářský průmysl – výroba piva, cukrovinky
 • Významný světový producent hovězího masa, masových extraktů a konzerv, tuků, kůží…
 • Automobilový průmysl – 2 zahraniční firmy (Ford, Wolkswagen), 2 domácí (Ciadea a Sevel)
 • Rozvinutý také textilní, chemický, hutnický, ocelářský a tisk

 

Zemědělství

 • Zemědělská půda – více než polovina země – většinu tvoří pastviny
 • Chov skotu – koncentrován hlavně ve velkých rančích v Pampě
 • Významný i chov ovcí na vlnu a koní
 • Obilnářská velmoc – pšenice (na vývoz), kukuřice a sorgo
 • dále sójové boby a další krmiva, cukrová třtina, bavlník, olejniny (zejména slunečnice), tabák
 • yerba maté -> tradiční čaj
 • jeden z největších světových producentů vína
 • rozšiřuje se pěstování citrusu
 • Rybolov nízký – přesto se rybí produkty a tuk vyvážejí

 

            URUGUAY

Základní informace

 • Rozloha: 176 220 km2 – 2. nejmenší země Jižní Ameriky
 • Hlavní město: Montevideo (1 354 000 obyv.) – téměř polovina populace
 • Počet obyvatel (2009): 3 494 382
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk: španělština – nejmenší země na světě, kde je španělština úřední jazyk

 

Přírodní poměry

 • Geografické pokračování argentinské pampy – přechází do pahorkatiny tvořené nízkými zaoblenými hřbety (cuchalas) – navazuje na Brazilskou vysočinu
 • Podél řeky Uruguay – močálovité roviny – často zaplavovány

Podnebí

 • Sever – subtropické, jih – mírné (podobně jako na jihu Francie, v Itálii… – pevná roční období)
 • Nejteplejší měsíc – leden

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění: 19,8 obyv./km2 – většina lidí žije na pobřeží
 • Národnostní složení: Uruguayci 87 %, Italové 3 %, Galicijci 2 %
 • Předkové většiny Uruguayců – potomci evropských kolonizátorů
 • Populace rychle stárne – nízká porodnost, vysoká délka života, emigranti
 • téměř čtvrtině populace je méně než 15 let a asi sedmina je ve věku 60 a více let

 

Hospodářství

 • Vývoz: maso, rýže, kůže, vozidla, mlékárenské produkty, vlna
 • Dovoz: elektrotechnické stroje, kov. výroby, těžké průmyslové stroje, ropa
 • sklizeň: pšenice, ječmen, kukuřice, rýže, sorgo, brambory, cukrová třtina, cukrová řepa, slunečnice, citrusy, zelenina, len
 • chov dobytka: skot, ovce, koně, drůbež

 

            PARAGUAY

Základní informace

 • Rozloha: 406 750 km2
 • Hlavní město: Asunción (502 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 6 995 655
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyky: španělština, guaraní

 

Přírodní poměry

 • Řeka Paraguay dělí zemi na dvě rozdílné části
 • Východ – travnaté pláně, zvlněný terén – úrodná půda (chov dobytka, obiloviny, bavlník, cukrová třtina)
 • Západ – nízký reliéf, bažinaté roviny – řídce obydlené
 • Podnebí – v rozmezí od subtropického až po klima mírného podnebného pásu

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění: 17,2 obyv./km2– nerovnoměrně zalidněná, většina obyvatel – východ
 • Národnostní složení: Paraguayci 90 %, Brazilci 3 %, Němci 1 %
 • Výrazně dominují míšenci – hlavně mestici
 • Velmi mladá populace – velký populační přírůstek v posledních desetiletích
 • Menší výdaje na zdravotní péči na hlavu než většina jihoamerických zemí