Čapek Karel – Bílá nemoc (3)

LITERÁRNÍ TEORIE
Literární druh a žánr:
divadelní hra (drama)
Literární směr:
vydáno r. 1937 – pozdní autorova tvorba (období tvorby děl s protiválečnou a protinacistickou tematikou); české meziválečné drama
Slovní zásoba:
spisovná čeština; odborné lékařské názvy v latině; emotivní výrazy
Stylistická charakteristika textu:
srozumitelnost a jednoduchost jazyka; typický jazyk Karla Čapka (barvitost, bohatá slovní zásoba)
Text:
srozumitelný, přehledný a jednoduše vyložitelný
Postavy:
DOKTOR GALÉN: humanista; upřímný, idealistický a naivní; vychytralý; tvrdohlavý; bezbranný; k prosazení svého názoru potřebuje silný nástroj;
obránce lidství a míru (tato postava obsahuje Čapkovy autobiografické prvky – snaha o demokratičnost, odpor k násilí, atd.); MARŠÁL: podobnost (ne
náhodná) s Adolfem Hitlerem; vůdce a válkychtivý diktátor; cílevědomý; autoritativní; povýšený a násilnický; BARON KRÜG: majitel zbrojařských
závodů; bohatý; vlivný, ale přesto působí pod taktovkou Maršála; DVORNÍ RADA: chvástavý
Děj:
rozšiřuje se nákaza novou chorobou = bílou nemocí → dr. Galén přichází k Dvornímu radovi, zná totiž lék → začíná úspěšně léčit bílou nemoc na
klinice → pod pohrůžkou neprozrazení léku chce slib míru od všech zemí → majitel zbrojařských závodů (přítel Maršála) baron Krüg se také nakazí →
dr. Galén ho odmítá léčit, pokud nezastaví zbrojení → baron Krüg na audienci u Maršála žádá o zastavení příprav k válce → odmítnut → dr. Galén
neúspěšně vyjednává s Maršálem (baron Krüg mezitím spáchal sebevraždu) → přípravy na válku pokračují → Maršál z balkónu svého paláce pronáší
ke zfanatizovanému davu plamenný projev → zjišťuje, že i on je nakažen → nakonec souhlasí s tím, že zastaví válku, pokud ho dr. Galén vyléčí → dr.
Galén prochází cestou do paláce skrz dav lidí → je ušlapán a jeho lék je zničen
Kompozice:
hra je členěna na 3 akty (jednání) → I. akt: DVORNÍ RADA; II. akt: BARON KRÜG; III. akt: MARŠÁL → dále rozděleno na 14 jednotlivých obrazů
Prostor:
smyšlená země (podobnost s nacistickým Německem)
Čas:
blíže neurčený čas před válkou (podobnost s obdobím před 2. svět. válkou)
Inscenace:
divadelní inscenace tohoto díla proběhly v mnoha českých divadlech – např. v Národním divadle v Praze
Význam sdělení (hlavní myšlenky díla):
varování před nacistickým Německem a před 2. svět. válkou
LITERÁRNÍ HISTORIE – společensko-historické pozadí vzniku
Politická situace (mocenské konflikty, aj.):
vznik Společnosti národů (1920); Adolf Hitler se stává předsedou NSDAP (1921); krach na newyorské burze (1929); Adolf Hitler jmenován německým
kancléřem (1933); Edvard Beneš se stal 2. československým prezidentem (1935); Německo obsadilo demilitarizované Porýní (1936)
Základní principy fungování společnosti v dané době:
po r. 1918 rozvoj velkých podniků, bank i menších živnostníků; ve 30. letech strach společnosti z potenciálního konfliktu
Kontext dalších druhů umění:
MALBA: Alfons Mucha (1860-1939); Josef Čapek (1887-1945); Emil Filla (1882-1953); František Kupka (1871-1957); Josef Lada (1887-1957); Max
Švabinský (1873-1962); FILM: Hugo Haas (1901-1968); Vlasta Burian (1891-1962); Raoul Schránil (1910-1998)
Kontext literárního vývoje:
české meziválečné drama
AUTOR
Život autora:
Karel Čapek (1890-1938) – byl jeden z nejslavnějších českých spisovatelů, světoznámý dramatik a prozaik, novinář, překladatel, cestovatel, gurmán,
fotograf, intelektuál, demokrat, filozof a předchůdce moderního žánru sci-fi; nar. v Malých Svatoňovicích (otec lékař) – gymnázium v Hr. Králové
(protirakouský spolek) – poté Brno a Praha; r. 1915 ukončil studium na FF UK – další studia v Berlíně a Paříži – nemoc – zahajuje lit. tvorbu –
nenarukoval do 1. svět. války (přesto jí byl silně ovlivněn) – od r. 1917 vychovatelem ve šlechtické rodině – novinářem v Národních listech – od r. 1921 v
Lidových novinách – poté dramaturgem ve Vinohradském divadle a předsedou PEN clubu – svatba s Olgou Schienflugovou (r. 1935) – r. 1938 pocítil
velké rozhořčení nad Mnichovskou dohodou a varuje před válkou vedenou nacisty – odchází krátce do ústraní (Stará Huť u Dobříše) – odmítá emigraci
– r. 1938 umírá na zápal plic (chvíli před zatčením gestapem zejména za protiválečná díla); ZAJÍMAVOSTI: byl zakladatelem tzv. pátečníků; jako první
na světě v díle R. U. R. použil slovo robot, které ve skutečnosti vymyslel jeho bratr Josef; jako přesvědčený demokrat odmítal násilí a podporoval Hrad
(TGM); byl sedmkrát za sebou nominován na Nobelovu cenu za lit.
Vlivy na dané dílo:
obava z konfliktu; demokratické smýšlení; pacifismus; 1. světová válka; rozvoj německého fašismu
Vlivy na jeho tvorbu:
demokratické smýšlení (podpora Hradu); odpor k násilí (od 1. svět. války); nesouhlas s Mnichovskou dohodou; kritika nacismu; záliby ve futurologických
a katastrofických tématech; obliba cestování a přírody
Další autorova tvorba:
tvořil zejména prózu, divadelní hry (dramata), cestopisy, knížky pro děti, knihy se zahradnickou tematikou, ale i politická díla; PRÓZA: Továrna na
absolutno (1922); Krakatit (1924); Povídky z jedné a druhé kapsy (1929); Válka s mloky (1936); DRAMA: Loupežník (1920); R. U. R. (1920); Ze života
hmyzu (1921; spolu s bratrem Josefem); Věc Makropulos (1922); Matka (1938); PRO DĚTI: Dášenka (1938; spolu s bratrem Josefem); ZAHRADA:
Zahradníkův rok (1929); CESTOPISY: Italské listy; Anglické listy; Výlet do Španěl; Obrázky z Holandska; Cesta na sever
Inspirace daným literárním dílem (Film, dramatizace, aj.):
FILM: Bílá nemoc (čs. film; 1937) – režie a hl. role (dr. Galéna): Hugo Haas; OPERA: Biela nemoc (Tibor Andrašovan)
LITERÁRNÍ KRITIKA
Dobové vnímání díla a jeho proměny:
dílo dokládalo Čapkovu značnou popularitu v Československu i ve světě, bylo však také jedním z důvodu plánovaného zatčení gestapem (zemřel o pár
měsíců dříve), a to kvůli svému protiválečnému a protinacistickému vyznění
Aktuálnost tématu a zpracování díla:
obrovská moc zfanatizovaných davů je v některých zemích velice aktuální i dnes
SROVNÁNÍ
Srovnání s vybraným literárním dílem:
Matka (divadelní hra stejného autora s podobným protiválečným vyzněním)
􂀛 Vybrané a zakoupené materiály není povoleno dále šířit prostřednictvím sítě Internet 􂀜
české meziválečné drama – česká dramatická (divadelní) tvorba mezi 1. a 2. svět. válkou; od r. 1925 fungovalo Osvobozené diavdlo (Emil František Burian); autory
divadelních her byli v tomto období např. Karel Čapek, Vladislav Vančura, ale také Jiří Voskovec, Jan Werich, později i Vítězslav Nezval
pátečníci – skupina prvorepublikových politických a uměleckých osobností, kteří se každý pátek scházeli v Čapkově vile na Vinohradech; ČLENOVÉ: TGM, Jan Masaryk,
Josef Čapek, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Edvard Beneš, Vl. Vančura, aj.; ZAKLADATEL: Karel Čapek
PEN club – celosvětové sdružení spisovatelů, žurnalistů a vydavatelů; nejstarší světová organizace na ochranu lidských práv, která propaguje spolupráci mezi všemi
spisovateli; zal. r. 1921 v Londýně; 1. předsedou se stal John Galsworthy; prvními členy byli např. George Bernard Shaw nebo Herbert George Wells; prvním českým členem
se stal r. 1923 Alois Jirásek a prvním českým předsedou Karel Čapek