Čapek Karel – Válka s mloky

Charakteristika uměleckého textu

Výňatek pochází ze začátku díla, kde se kapitán van Toch dozvídá o existenci „čertů“ (mloků) od jednoho z lovců perel z jeho lodi

Dílo probíhá v průběhu mnoha let, čas není přesně zasazen do dat, ale děj se odehrává na ostrůvcích v Indickém oceánu a Česku.

Er-forma, retrospektivně, vypravěč je vševidoucí a do děje se nezapojuje

Román je rozdělen do předmluvy a posléze do tří „knih“, z nichž každá obsahuje několik kapitol

První kniha je epická, je v ní hodně dialogů; v knize druhé jsou téměř výhradně novinové články, zápisy ze schůzí a všemožné informace o mlocích (například jak se rozmnožují); třetí kniha informuje o vývoji všemožných konfliktů a následné válce

V první knize je popsáno objevení a „zotročení“ mloků, druhá popisuje pomocí výstřižků novinových článků pana Povondry rozšíření mloků do lidské civilizace a závěrečná kniha popisuje konflikt mezi oběma druhy

Postavy

J. van Toch

Mořeplavec, vlastní loď na lov perel, rodák z Čech, uzavře s mloky dohodu (perly za zbraně)

G. H. Bondy

Český obchodník, poskytl van Tochovi finanční prostředky na chov mloků, jde mu o zisk, prototyp obchodníka

Pan Povondra

Vrátný pana Bondyho, pustil k němu van Tocha i bez ohlášení, v knize poskytuje náhled ze strany obyčejného člověka

Chief Salamander

V knize se přímo neobjevuje, ale jedná se o vůdce mloků, vede válku s lidmi o pevninu (mloci můžou žít pouze u pobřeží), není to mlok, ALE ČLOVĚK

Děj

Jeden z lovců perel z lodi van Tocha objeví mloky, ale nazývá je čerty, bojí se jich. Van Toch tedy po „čertech“ pátrá a nakonec zjistí, že jsou vyvražďováni žraloky. Dá jim tedy zbraně (nože) a oni mu na oplátku začnou nosit perly. Rozhodne se zajít za podnikatelem Bondym, který ve van Tochovi nejprve vidí blázna (přišel neohlášený, mluví o podivných stvořeních), ale poté ho kapitán přesvědčí a získá finance na chov mloků. Začnou tedy vznikat farmy a mločí „plantáže“, postupem času se o novém druhu dozvídá veřejnost, jeden z mloků je zavřen do zoo. Naučí se opakovat po lidech pár slov a je zintenzivněn výzkum toho, zdali jsou mloci inteligentní. Za nějakou dobu se mloci naučí plynně lidsky, jsou řazeni do různých kategorií (vhodní na stavbu, na přenášení těžkých věcí) a začnou se nespoutaně množit. Za pár lid již jejich počet předčí množství lidí a mloci se pomalu začnou bouřit.

 

Lidé vyvolávají zpočátku malé potyčky, konflikt ale eskaluje a mloci začnou nabízet peníze za prodej půdy na odstřel, aby vznikla nová pobřeží. Lidstvo samozřejmě odmítá, ale mloci začnou odstřelovat kusy kontinentů. Jako první je zdemolováno USA, na což se snaží Velká Británie zareagovat vyhlášením války proti mlokům, je ovšem naprosto převálcována a mloci postupně začnou ovládat celý svět a předělávat ho na síť dlouhých pobřeží. Poslední věty dějové části knihy se odehrávají v Praze, kde pan Povondra na procházce u Vltavy zahlédne hlavu mloka ve vodě a ví, že i s Českem je zle. Následuje ještě rozhovor autora sám se sebou, ve kterém předpokládá konflikt zcivilizovaných mloků proti mlokům „původním“, žijících v jihovýchodní Asii a naznačuje, že naděje pro lidstvo ještě existuje.

3. část

Vyznačena v textu

Literárněhistorický kontext

Čapek naráží v knize na rozpínavost Třetí říše, poukazuje na možnost vzniku další (druhé) světové války, mloci jsou metafora pro nacismus, narážky na zneužívání levné pracovní síly

Porušení koloběhu přírody – lidé dali možnost mlokům se bránit, tím jím umožnili je množit a ovládnout svět

Čapek byl sedmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu, a to v letech 1932-1938

Podobná tématika jako ve Válce s mloky (zneužití lidského „vynálezu“ – R.U.R.)

Vymyslel slovo robot, nyní používané celosvětově

Charakteristika neuměleckého textu

Funkční styl – publicistický

Slohový postup – informační

Výňatek informuje o možnosti návštěvy Památníku Karla Čapka, který je zřízen v bývalém spisovatelově domě. Je možné, že výňatek pochází z novin, časopisu nebo internetového zpravodajství. Láká případně návštěvníky na výstavu i prohlídku okolí areálu a jako doplňující informace uvádí, jak Čapek se svou manželkou k domu přišli. Text neobsahuje žádné složité či odborné termíny a měl by mu porozumět každý.