Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod

  MEZINÁRODNÍ VZTAHY= pouze mezi suverénními státy SUVERENITA= samostatný stát, právo státu vykonávat na svém území moc (nezávisle na ostatních) Vnitřní suverenita (správa obyvatel) Vnější suverenita (diplomatické styky)   Aktéři mezinárodní politiky: Suverénní státy, organizace (nahrazující státy), nevládní či teroristické organizace Zahraniční politika: → snaha o prosazení vlastních zájmů v zahraniční politice ministerstvo zahraničí (Lubomír Zaorálek)[…]

Veřejné rozpočty

  Rozpočtová (fiskální) politika: FISKÁLNÍ POLITIKA= správa, rozdělování a užití veřejných peněz Státní rozpočet Rozpočty obcí a krajů   Státní rozpočet →pod správou vlády = fond finančních prostředků, které vytváří, rozdělují a užívají státní orgány Fce: 1. Alokační (A. Smith) poskytnutí občanům veřejné služby (bezplatně) např. školství, zdravotnictví Distribuční (Keynes) – přerozdělování důchodů – např.[…]

Peníze a bankovní systém ČR

  (banky, monetární politika ČNB, úkoly ČNB, trh kapitálových fondů (investice))   Peníze(=aktiva)– dříve peníze doloženy zlatem, dnes papíry- založeno na důvěře -všeobecně uznávaný prostředek ke směně- fce všeobecného ekvivalentu                        směny   Vývoj peněz (geneze směny): naturální směna= zboží za zboží, od počátku lidstva, velké transakční náklady (velice       nevýhodné), lidé se nechtějí specializovat -brzdou[…]

Makroekonomie a národní hospodářství

  NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ má 4 ekonomické agregáty (ukazatele)→ nazývají se MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK a skládají se z : 1. HDP (hrubý domácí produkt – velikost a tempo růstu) MÍRA INFLACE (stabilita cen) MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI BILANCE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU (vztah mezi vývozem a dovozem)   HDP (Hrubý domácí produkt) ukazuje na výkonnost ekonomiky soubor všech služeb a statků,[…]

Trh

  = střed nabídky s poptávkou neustálý, i virtuální dělíme na dílčí (s 1 produktem) nebo agregátní (všechny druhy zboží) ceny nepřímo ovlivňuje stát (DPH či výši minimální mzdy) nebo reklamy   1.Poptávka (DEMAND): = celkové množství statků a služeb, které jsou kupující ochotni koupit →Zákon klesající poptávky: -Se vzrůstající cenou klesá poptávané zboží Změna poptávky:[…]

Ekonomie

  EKONOMIE= věda, která se zabývá lidským chováním (omezenými zdroji a neomezenými potřebami) z řečtiny EKO → OIKOS (dům) a NOMIE →NOMOS (zákon) pracuje s matematikou, statistikou, psychologií a právem je to speciální věda, která zkoumá část světa, ale dopad má na svět celý   Dělení ekonomie: I. Pozitivní hodnotí reálný stav ekonomiky Normativní jaká by ekonomika[…]

Veřejné právo

    = upravuje vztahy, stát vystupuje jako nadřízený (trestí, správní, obchodní) Právo = soubor norem vynutitelných státní mocí Vychází z norem společenských, právo je minimum morálky Právní normy jsou závazné, formální a sepsané Nejstarší zákoník byl Chammurabiho (Babylonský)- oko za oko, zub za zub století Římské právo (u nás přeloženo Cyrilem a Metodějem, Sudnyj lidem)[…]

Soukromé právo

  = upravuje společné vztahy, stát a ten, kdo podává žalobu jsou si rovni mezi soukromé právo patří občanské, rodinné a pracovní právo   Právní zásady: Neznalost zákona neomlouvá. Musí být vyslyšeny obě strany. Každý může dělat to, co není státem zakázáno. Nikdo nemůže být vlastním soudcem.   A.Občanské právo: = upravuje vztahy mezi občany[…]

Státní správa a samospráva

Státní správa a samospráva Státní správa -realizuje zákony – ústřední orgány=zajišťující chod státu(ministerstva) -územní orgány=územní úřady, které spravují státní záležitosti na územní úrovni (finanční nebo katastrální úřady) Územní samospráva -část kompetencí stát převedl na nižší samosprávní celky=obce a kraje -mají svou samosprávu rozdíly: 1)Princip obsazování úřadu Samospráva-volba Státní správa-jmenováním 2)Vykonavatelé Samospráva-autonomní, dělají si to sami[…]

Ústava

ÚSTAVA základní zákon země, ve které se definuje vztah k občanovi a dělení moc ve státě může být: psaná -fyzicky psaná -u nás nepsaná -není jeden dokument -VB,Izrael možnost změny ústavy: regidní -hůře se mění – u nás -musí být více jak nadpoloviční většina flexibilní -ke změně stačí nadpoloviční většina zásady Ústavy u nás: rozdělení[…]