Ruština – 1. lekce

V právem dolním rohu můžete přepínat mezi režimy výuky. Režimy: Scatter – Přesunujte na sebe jednotlivá slova patřící k sobě. Learn – Přepisujte slova do druhého jazyka. Test – 1. Přepisujte slova do druhého jazyka, 2. Přiřazujte odpovědi k sobě, 3. Určujte správnou odpověď. Flashcards – pomocí tlačítka click to flip se učte jednotlivá slova. (doporučujeme na prvotní seznámení[…]

Filosofie jako specifická reflexe světa, filosofie a mýtus, základní filosofické problémy, předsokratovská filosofie

Filosofie etymologický výklad – filein (milovat) + sofia (moudrost)- láska k moudrosti moudrý – žít rozumně, soustředit se na sebe, naplňovat svoje poslání -> cesta k pravému životu její kolébkou je Řecko poprvé toto slovo použil Pythagoras poprvé se objevuje v 7. – 6. století př. n. l. mnoho věd z ní vychází – postupně se vydělily určitý postoj[…]

Jak se stát premium členem

Je nám líto pro přístup do této sekce se musíte stát premium uživatelem… Jak získat premium? 1. Musíte být členy komunity snadnáškola.cz (Pokud ještě nemáte účet klikněte na následující odkaz) 2. Převeďte na účet xxxxxxxx/0300 částku 299 Kč a do poznámek k platbě uveďte vaše uživatelské jméno! 3. Pošlete nám údaje o platbě na email, nebo do soukromé zprávy.[…]

Rakousko a české země na cestě k občanské společnosti

2. 12. 1848 v olomouckém paláci se vzdal trůnu císař Ferdinand V. – nástupce 18letý synovec František Josef I. (1848 – 1916) sliby jeho předchůdce liberálům o ústavě nesplněny říšský sněm v Kroměříži rozehnán vojskem 7. 3. 1849 – nestačil schválit ústavní návrh předtím vyhlášena oktrojovaná ústava, kterou nařizoval císař a vláda bez schválení parlamentu,[…]

Raději emigrovat nežli pracovat?

  Obavy, nenávist, problémy, násilí a spoustu dalších věcí je spojováno s Romy na našem území. Mnoho Čechů se nepovažuje za rasisty, přestože v hlavě jim běží myšlenky naprosto opačného názoru.  Ti Češi, kteří jako rasisti vystupují otevřeně jsou společností samozřejmě odsuzováni. Tak je ale koneckonců nastavena moderní společnost fungující na principech demokracie.  Předsudky týkající se Romů[…]

Buňka obecně

BUŇKA II. (příjem a výdej látek, buněčný cyklus, mitóza, meióza) TRANSPORT LÁTEK PŘES BUNĚČNOU MEMBRÁNU buněčná stěna propouští vodu i látky v ní rozpuštěné fce regulátora- selektivně propustná cytoplazmatická membrána PASIVNÍ TRANSPORT bez spotřeby energie DIFUZE = fyzikální proces, transport látek, molekuly rozpuštěné látky jsou transportovány z míst s vyšší koncentrací do místa osmóza- zvláštní případ difuze, přes[…]

Osvícenský absolutismus v Evropě

  Principy: Pokus vládců uplatnit myšlenky osvícenství v praxi Úloha státu vedeného osvícenským panovníkem (absolutistický) Stát má být panovníkem reformován “ zajištění hospodářské prosperity země (podpora podnikání, manufaktur, obchodu, odstraněné nevolnictví a náboženské netolerance Cíl: zachování starého politického režimu (feudalismus) V zemích, kde není silné měšťanstvo (které by mohlo uskutečnit radikální změnu) – Rusko, Prusko, Rakousko, v 18.[…]