Československo v období normalizace

 • červenec 1968 SSSR, Bulharsko, Maďarsko, Polsko a NDR posílají československé vládě dopis – výzva k návratu k direktivnímu řízení, žádné reformy
 • přelom července a srpna 1968 setkání představitelů KSČ a KSSS v Čierné nad Tisou a v Bratislavě – poslední varování
 • protireformní členové ÚV KSČ ve styku se sovětským vedením (Alois Indra, Vasil Biľak…) – zvací dopisy do Moskvy, žádost o „bratrskou pomoc“
 • noc 20. – 21. 8. 1968 – invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa (SSSR. BLR, MLR, NDR, PLR)
 • do rána obsazeno celé území – 750 000 vojáků
 • 8. 1968 mimořádný sjezd KSČ v ČKD ve Vysočanech – požadavek odchodu všech okupačních vojsk
 • vedoucí představitelé KSČ, prezident Svoboda – přinuceni letět do Moskvy a podepsat Moskevský protokol = souhlas se vstupem intervenčních vojsk, slib „normalizace“ situace (znění nikdy neodtajněno)
 • pevnější začlenění ČS do systému Varšavské smlouvy
 • 10. 1968 smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR = konec nadějí na možnost obrody socialismu
 • návrat ke stavu před lednem 1968
 • odpor proti okupaci veřejnost šokována – střety s vojsky, řada obětí; ostřelování Národního muzea tanky …; beznaděj
 • počátek vlny emigrace – zvláště kvalifikovaní lidé (asi 200 000)
 • 10. 1968 přijat zákon o federalizaci – v platnost od 1. 1. 1969 federativní stát = 2 národní republiky, nejvyšší zákonodárný orgán = Federální shromáždění, výkonný = federální vláda
 • protesty a demonstrace, hlavně mladí lidé
 • 1. 1969 na znamení protestu proti pasivitě se upálil student Filozofické fakulty UK Jan Palach
 • v únoru Jan Zajíc, v dubnu Evžen Plocek
 • 4. 1969 z funkce 1. tajemníka KSČ odstoupil Dubček, nahrazen Gustavem Husákem
 • konzervativci se dostávají do výrazných pozic
 • rozhodující vliv – Vasil Bil’ak, Oldřich Švestka, Fojtík
 • 1970 čistky uvnitř strany; vyloučeno reformní křídlo z ÚV
 • prověrky všech členů – vyloučení 1/3 členů = půl milionu lidí
 • předseda vlády Lubomír Štrougal; od roku 1975 prezidentem Gustav Husák
 • podepsána další československo – sovětská smlouva (až ještě nevypršela ta předešlá) = výraz závislosti ČSSR na SSSR
 • utužení diktatury většině spisovatelů zakázáno publikovat; mnoho schopných vedoucích pracovníků (vědců, novinářů) přišlo o zaměstnání – nuceni pracovat manuálně
 • prosinec 1970 ÚV přijal dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ – konzervativní výklad událostí 1968-69, nepravdy
 • období po roce 1970 = normalizace
 • lidé ztrácí zájem o politiku a společenské dění, místo toho se zajímají o kulturu, přírodu…
 • pokles prestiže socialismu i KSČ
 • pro lepší postavení je třeba být členem KSČ; budování reálného socialismu
 • krize hospodářství, těžko se shání odbytiště (konkurence SSSR)
 • věda + kultura – řada osobností v emigraci
 • sice ne procesy jako v 50. letech, ale odpůrci zatýkáni a sledování STB
 • Poučení z krizového vývoje – text, ideologické zdůvodnění vstupu SSSR vojsk na území ČSR
 • 1970 Brežněv v Praze – podpora normalizačního vedení
 • dětem odpůrců znemožněno studium – tresty za viny rodičů
 • umělci nemohli vystupovat
 • ekonomika opět zaostávala, nedostatek zboží – vznik šedé ekonomiky
 • běžné úplatky, pořadníky na některé zboží, obchodní síť Tuzex – zboží ze západní Evropy za bony – s nimi černý trh, ovládali ho tzv. veksláci
 • vznik komisí odpovídajících za kulturní tvorbu – nejvíce cenzurovány televize a rozhlas
 • nové seriály (Nemocnice na kraji města, Třicet případů majora Zemana…), vznik malých divadel (Na zábradlí, Na provázku, Ypsilon, Semafor), oficiální a neoficiální literatura
 • nejvolnější v hudbě, písničkáři – Merta, Mišík, Plíhal, Nohavica, skupiny – Plastici, Pražský výběr
 • underground, bytové divadlo (Vlasta Chramostová)
 • vznik samizdatu – edice Petlice, Expedice aj.
 • exilové časopisy – Svědectví (vydával P. Tigrid), exilová nakladatelství – Sixty-Eight Publisher…
 • 1975 konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky) – podepsána řada dokumentů o dodržování lidských a občanských práv
 • východisko pro opoziční hnutí: vyloučení liberální komunisté, levicová inteligence, skupiny spojené s katolickou církví, opozice z jiných myšlenkových proudů než marxismus, hnutí VŠ mládeže – úsilí o dodržování lidských a občanských práv
 • 1. 1977 Charta 77 – otevřený dopis nejvyšším stranickým a státním vůdcům; autory Václav Havel, Pavel Kohout, Zdeněk Mlynář
 • podepsána 239 signatáři, 3 mluvčí: filozof Jan Patočka, dramatik Václav Havel a bývalý ministr zahraničí Jiří Hájek
 • pronásledování, zatýkání, řada lidí pod dohledem
 • organizována Anticharta – osobnosti z kultury nuceni k podpisu v Národním divadle
 • snaha do opozice importovat agenty StB; pronásledování disidentů a signatářů
 • systém se zakonzervoval až do poloviny 80. let, umírá Brežněv, nahrazen Gorbačovem
 • projekt Perestrojka a glasnosť – oživení hospodářství, zlepšení výroby, ale u nás se to nedělo
 • 1987 místo Gustava Husáka se generálním tajemník KSČ stává Milouš Jakeš – potlačeny všechny pokusy o reformu
 • 1988 federální premiér Štrougal odvolán, nahrazen Ladislavem Adamcem (není tak úzce spojen s normalizací)
 • od roku 1988 lidový odpor proti režimu; nespokojenost obyvatelstva, demonstrace …; kritika režimu prostřednictvím lidových shromáždění
 • v souvislosti s 20. výročím sovětské invaze (21. 8.) a se 70. výročím vzniku ČSR (28. 10.) demonstrace a masová shromáždění v Praze
 • prosinec 1988 první povolená demonstrace – na Škroupově náměstí
 • leden 1989 velká vlna demonstrací v souvislosti s 20. výročím upálení Jana Palacha; napětí roste
 • červen 1989 Václav Havel a další disidenti iniciovali petici Několik vět – žádají dialog vlády s veřejností, požadavek demokratizace; podpisy 30 000 lidí
 • srpen 1989 další demonstrace – výročí vstupu mezi země Varšavské smlouvy
 • podzim 1989 v Římě svatořečena Anežka – další manifestace
 • erozi režimů způsobují i události v sousedních zemích
  • Polsko: radikalizace poměrů – antikomunistické hnutí Solidarita (v čele pozdější prezident Lech Walesa)
  • Maďarsko: požadavky na reformu společnosti
  • NDR: podzim 1989 – útěk občanů NDR do SRN přes ČS a Maďarsko (hranice dobře střeženy); 9. 11. 1989 pád Berlínské zdi
 • 11. 1989 50. výročí brutálního zásahu nacistů a zatýkání studentů při manifestaci vyvolané po pohřbu Jana Opletala (28. 10. 1939 postřelen, 15. 11. pohřeb; 17. 11. studentské manifestace)
 • povolená manifestace, zúčastnění hlavně VŠ studenti, přerostla v demonstraci proti režimu
 • po slavnosti u kolejí na Albertově se průvod přesunul do centra Prahy – na Národní třídě střet s pořádkovými silami, použití násilí (asi 500 lidí zraněno)
 • šíří se fáma o zabití jednoho ze studentů – masové protesty (nejen v Praze, ale i v dalších velkých městech)
 • 11. 1989 20 000 demonstrantů na Václavském náměstí, začíná stávka vysokoškoláků a později i pražských středoškoláků
 • 11. 1989 vzniká Občanské fórum (OF) – dialog s vládou; na Slovensku Verejnosť proti násiliu (VPN)
 • vedení KSČ musí opustit myšlenku násilného zásahu – musí vyjednávat
 • 11. rezignace Milouše Jakeše
 • + 26. 11. 1989 demonstrace na Letné
 • 11. dvouhodinová generální stávka, zrušen článek o vedoucí úloze komunistické strany
 • nastávají změny ve vedení strany a státu, Jakeše nahradil Karel Urbánek; Adamcova vláda podala demisi
 • nová vláda, kromě komunistů i opozice – ministerský předseda Marián Čalfa
 • 12. 1989 odstoupil prezident Husák
 • 12. 1989 nové prezidentské volby: prezident volen Federálním shromážděním s převahou komunistů, ti ale okolnostmi donuceni zvolit Václava Havla
 • vytvořena nová vláda, předseda Petr Pikhart
 • pád komunistického režimu = sametová revoluce (= bez násilí; na rozdíl např. proti Rumunsku)
 • proces dekomunizace a demokratizace; ekonomické reformy …