Charakteristika – Danny Smiřický z románu Zbabělci Josefa Škvoreckého

K popisu jsem si vybrala hlavního hrdinu románu Zbabělci od známého českého spisovatele Josefa Škvoreckého. Knihu Zbabělci jsem četla nedávno a antihrdina Danny mě při čtení zaujal.

Danny Smiřický je zhruba dvacetiletý mladík žijící se svými rodiči v bytě v malém městečku Kostelec. Paralelně probíhající válku prožívá spolu se svými kamarády, kteří rovněž tvoří hudební skupinu, ve které Danny hraje na saxofon. Jazzová hudba je jeho láskou, stejně jako Irena. Bez ní si nedokáže představit život a vše, co podniká, dělá právě pro ní. Mimo Ireny je ale Danny schopný zamilovat se do mnoha dalších děvčat. V tomto ohledu je dost přelétavý, i když se mu myšlenky posléze opět navrátí k jeho milované Ireně. Bohužel mu bezmezná láska není dívkou opětována, a tak se nejedenkrát ocitá ve smutné náladě.

Danny je stejně jako ostatní z jeho party velmi zaujat možností zapojit se do právě končící války. Vzhledem k jeho mladému věku je ale pochopitelné, že z vize stát se dobrým vojákem a udělat něco pro vlast se obratem stává spíše zklamání z přidělených úkolů. Danny by ocenil nějaký akčnější úkol, než- li pouze střežit rodné městečko několikahodinovými pochůzkami.  Danny a jeho kamarádi se snaží být svým způsobem revoltující a když se jim k tomu naskytne nějaká příležitost, nebojí se jí chopit. Mladík Danny kritizuje chování starších generací a chce se projevovat odlišným způsobem.

Je inteligentní, nebojácný a snaží se být odvážný. Na straně jedné chce být dospělým a proniknout do jejich světa (třeba právě prostřednictvím přihlášení se k armádě), na straně druhé se v jeho chování objevují pubertální prvky a naivita mládí. Především nezkušenost a nezralost jsou patrné z jeho platonické lásky k Ireně a z popisů jeho citů k ní. Jeho city nejsou utříděné a patrně ani on sám si ještě není jist, co od lásky vlastně očekávat, proto není schopen ji správně vyjádřit.

Dannyho jsem si vybrala pro jeho zajímavou povahu a také z toho důvodu, že se příběh jeho mládí odehrává na konci druhé světové války. Je zajímavé sledovat dvě paralelně probíhající části jednoho mladíka- jedna strana vnímá dění venku a popisuje válku, ta druhá se soustředí na city a osobní záležitosti.