Čína, Mongolsko, Severní Korea

 

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Přirozená měna obyvatelstva

 

ČÍNA

Základní informace

 • Rozloha:9 596 960 km2 – třetí největší stát ve světě (po Rusku a Kanadě)
 • Hlavní město:Peking (6 970 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):1 338 612 968 – nejlidnatější stát světa (1/5 světové populace)
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk:čínština – mnoho variant (v autonomních oblastech místní jazyk)

 

Přírodní poměry

 • Tři hlavní geografické oblasti:
 • Pouště na severozápadě země – pánve Tarimskou a Ujgurskou
 • Extrémně kontinentální podnebí – silné mrazy v zimě, vysoké teploty v létě, nedostatkem srážek
 • Tibetská náhorní – nejvýše položená a největší na světě, pramenná oblast hlavních řek
 • Vysokohorské podnebí – velké rozdíly denních a nočních teplot, srážky jen na jihovýchodě a jihu
 • Východní monzunová Čína – koncentrace většiny obyvatel
 • Převážně hornaté území, nížiny jen na dolních tocích velkých řek
 • Pohoří Čchin-ling – přirozená klimatická hranice mezi teplým jihem a studeným severem

Podnebí

 • Jih – subtropické, při hranicích s Vietnamem, Laosem a Barmou až tropické klima
 • Vlhké a teplé léto i jaro (teploty často až 40°C)
 • Červen – zářím -> tajfuny na jihovýchodním pobřeží – silný vítr, vydatné přívalové deště
 • Množství srážek klesá s přibývající vzdáleností od moře, a v závětrných stranách hor
 • Teplo bývá až do prosince
 • Zimy jsou krátké (od ledna do března)- nečekaně chladné
 • Centráln Čína – převládá subtropické klima
 • Krátké, ale nečekaně chladné zimy (pod bodem mrazu), a dlouhá, horká a vlhká léta
 • Severní Čína (Peking, Mandžusko, Vnitřní Mongolsko…)
 • Chladné a suché zimy, léta teplá a deštivá
 • Směrem vnitrozemí a na severozápad – klima sušší, kontinentálnější charakter
 • Severozápadní Čína -pouštní a stepní oblasti – množství srážek extrémně nízké
 • Tibetská náhorní plošina – klima velmi suché, vzduch je znatelně řidší

Vodstvo

 • Téměř 1/3 bezodtoké oblasti
 • Většina řek teče od západu na východ a vlévá se do Tichého oceánu
 • Nejdelší a nejvýznamnější řeky -Jang-c‘-ťiang, Chuang-che, Perlová řeka a Amur
 • Ekologický problém – kontaminace většiny řek – kritický nedostatek vody, nedostatkem pitné vody trpí 2/3 čínských měst
 • Jezera
 • Nížinná Čína – většina sladkovodní, zatopené deprese při řekách, pozůstatky dřívějších koryt řek
 • Horská Čína – většina slaná – různé druhy solí, často jezera tektonická, alpinského charakteru, také reliktní jezera, sezónní (pouště), hrazená morénou

Historický vývoj

 • Původní osídlení patří k nejstarším na světě – archeologické nálezy tzv. Pekingského člověka
 • Vznik prvního státu – polovina 3. tisíciletí př. Kr. – území centrální oblasti kolem řek
 • Vznik mnoha menších států, vystřídání mnoha vládnoucích dynastií
 • 1911 – zrušení monarchie, ustavena Čínská republika
 • 1921 – Komunistická strana Číny
 • Po 2. světové válce – občanská válka – oddíly komunistů x Kuomintang
 • 1949 – vyhlášení Čínské lidové republiky (ČLR)
 • 1950 – připojení Tibetu
 • 1997 -předání britské kolonie Hongkong pod plnou čínskou svrchovanost
 • Současnost – komunisté mají stále pevný status, nepřipouští politickou opozici
 • Skutečná demokracie a vláda práva, ani svoboda projevu, svoboda víry a šíření informací není v Číně fakticky povolována ani umožněna, přesto že je v čínských zákonech ustavena

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění: 139,5 obyv./km2
 • Mnohonárodnostní země – 93% etničtí Číňané, 7% menšinové národnosti
 • Přes 30% lidí žije ve městech, zbytek na venkově
 • Pro snížení porodnosti byl vyhlášen program, že se přídavky budou dávat pouze jen na jedno dítě – úspěch jen částečný
 • Každý den se tu narodí okolo 50 000 dětí
 • Tradice – na ulici bychom se měli vyvarovat fyzickým kontaktům, max. podání ruky

Náboženství

 • Náboženství: bez vyznání 60 %, čínská lidová náboženství 20 %, buddhisté 8 %

 

Sídla

Peking – monumentalita a gigantismus – přispěli k tomu olympijské hry (2007) – chtěli se předvést

 

Průmysl

 • Bohaté minerální zásoby – všechny známé druhy nerostů
 • Zásoby uhlí, ropy, přírodního plynu a břidličného oleje
 • Zásoby kovových rud – železo, mangan, titan
 • Největší zásoby wolframu, cínu, zinku, olova, rtuti a dalších barevných kovů na světě
 • Elektronika, moderní digitální technologie
 • 80% světových DVD přehrávačů (rok 2005)
 • Příprava na světovou automobilovou a autobusovou expanzi
 • První místo na světě ve výrobě oceli, uhlí, cementů, zemědělských chemických hnojiv a TV
 • Jaderný a kosmonautický průmysl – výrobní odvětví s moderní a špičkovou technikou
 • Často se o Číně hovoří jako o producentovi levného textilu – výrobu bot a textilu přesouvají do levnějšího Bangladéše, Indie a Vietnamu -> přestává být výdělečným byznysem

 

Zemědělství

 • Velmi důležité odvětví v čínské ekonomice
 • K pěstování plodin se využívají i ty nejmenší plochy – asi jen 10% plochy státu je zemědělsky využitelné
 • 1978 reformy na venkově – rozvoj zemědělství – výrazné úspěchy
 • Základ – kolektivní vlastnictví
 • První místo ve světě ve výrobě obilovin, bavlny, olejnatých semen, tabáku, masa, vajec, vodních produktů, zeleniny

MONGOLSKO

Základní informace

 • Rozloha:1 565 000 km2 (20x větší než ČR) – druhý světově největší vnitrozemský stát
 • Hlavní město:Ulánbátar (680 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):3 041 142
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk:mongolština

 

Přírodní poměry

 • Povrch tvořen náhorní plošinou s vysokými horstvy
 • Západ – Mongolský Altaj – stále zasněžené vrcholky hor (vyšší než 4000 metrů)
 • Na východ od Altajských hor – velká jezerní pánev – více než 300 jezer
 • Jih + jihovýchod – plošinný typ – poušť Gobi (na mapách označována jako poušť, ale na okrajích je to spíše suchá step, kde lze ještě provozovat pastevectví)
 • Gobi – žádné řeky, hodně mělkých vysychavých slaných jezer
 • Větší část Mongolska – aktivní seizmická zóna – častá zemětřesení

Podnebí

 • Drsné podnebí, krátká a mírná léta, dlouhé zimy – teploty až pod -50° C
 • Málo srážek

Vodstvo

 • Západ mezi horami – velká bezodtoká jezera
 • Sever – poměrně hustá říční síť – Orchon a Selenga – odvádějí vodu do Bajkalu
 • Jih – postrádá stálé vodní toky

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění: 1,94 obyv./km2– světově nejmenší
 • Donedávna častý kočovný způsob života – urbanizace soustřeďování populace v Ulánbátaru a několika mnohem menších městech
 • Přitahován hlavně bývalými pastýři, jejichž stáda uhynula v mrazu
 • Vznikají jurty na okrajích měst
 • Cca 1/3 obyvatelstva žije pod hranicí chudoby
 • Národnostní složení: Mongolové 85 %, Kazaši 5 %
 • Kazaši – původně turkotatarský národ, žijí převážně na západě
 • Náboženství: buddhismus 50 %, křesťanství 6 %, islám 4 %, bez vyznání 40 %

Průmysl

 • Významná ložiska hnědého a černého uhlí, železné rudy, wolframu, mědi a zlata
 • Průmyslové státy se zajímají o potenciál těžby kovů vzácných zemin
 • Země má k dispozici rovněž naleziště ropy
 • Na těžbě nerostů a jejich exportu je Mongolsko v podstatě závislé
 • Vláda očekává postavení nových závodů – zahraničními i domácími investory
 • Zastaralé technologie a vybavení, nedostatek kapitálu a finančních služeb na venkově, vysoké dopravní náklady (slabě rozvinutá dopravní infrastruktura), nedostatečné normy a standardy

 

Zemědělství

 • Více než 1/3 ekonomicky aktivního obyvatelstva
 • Pastevectví zaměstnává podstatnou část venkovského obyvatelstva
 • Skopové, koňské, hovězí maso – hlavní zdroje obživy obyvatel venkova i měst
 • Maso, mléko – pro místní trh,snaha o zvýšení exportu masa – nedodržují hygienické podmínky
 • Pěstování obilovin – Mongolsko dosáhlo soběstačnosti
 • Pěstování obilí, brambor, zeleniny

SEVERNÍ KOREA       

Základní informace

 • Rozloha: 120 540 km2 – polovina korejského poloostrova
 • Hlavní město:Pchjongjang (2 355 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):22 665 345
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk:korejština – používali se do 40. let čínské znaky (vliv Číny v minulých letech)

 

Přírodní poměry

 • Hornatá země – kopce a hory jsou oddělené úzkými, hlubokými údolími
 • Západní pobřeží – členitější – Západokorejský záliv – přirozené přístavy, nížiny
 • Východ – klesají strmější svahy pohoří k Japonskému moři
 • Sever – nejhornatější oblasti – stratovulkán Pektusan (2 744 m n.m. – nejvyšší hora KLDR
 • V kadeře stratovulkánu – Nebeské jezero – jedno z nejvýše položených na světě
 • Pro obyvatele velmi důležitý, téměř za posvátný, režimem označována jako rodiště Kim Čong-ila

Podnebí

 • I přes blízkost oceánu spíše kontinentální – roční období
 • Zimy – dlouhé a chladné – výrazně ovlivněno oblastí vysokého tlaku vzduchu nad Sibiří
 • Léta – jižní a jihovýchodní monzunové větry od Tichého oceánu – teplý a vlhký vzduch
 • Srážky – více než 2/3 v červnu – září – riziko výskytu přívalových dešťů
 • Záplavy a sesuvy půdy
 • Jaro a podzim – přechodná období – mírné teploty

Vodstvo

 • V horách pramení nejdelší řeky – Amnokgang a Tumangang
 • Tedong – protéká hlavním městem – dělí na východní a západní část

 

Historický vývoj

 • Nejstarší dějiny – Korejský poloostrov střídavě pod nadvládou Číny, Japonska, Ruska
 • Rozdělení poloostrova podle 38. Rovnoběžky – sever – Rudá armáda, jih – armáda USA
 • 1948 – za podpory SSSR ustanovena Korejská lidově demokratická republika
 • Li Syn-man – poměrně autoritářský režim, USA předpokládaly, že se režim pozvolna sám promění v demokratický – za podpory Jižní Korei
 • Premiére – Kim Ir-senem – vyjednávání se Stalinem a Mao Ce-tungem o válce proti Jižní Korei
 • 1950 – nečekaný útok Korejskou republiku – vojenská převaha, dostali se brzy i až k Soulu
 • Jihokorejská strana – podpora USA a dalších členských států OSN
 • 1953 – uzavřeno příměří, nikoliv mír – oficiální mírová smlouva nebyla nikdy podepsána
 • Kim Ir-sen – razantně prosazoval kult vlastní osobnosti – uctíván jako „velký vůdce, učitel a revolucionář“ – zbavoval se všech, kteří s jeho politikou nesouhlasili
 • 1994 – smrt Kim Ir-sena – tříleté období státního smutku
 • Kim Čong-il – syn Kim Ir-sena – začal vládnout prakticky hned po jeho smrti
 • 2011 – smrt Kim Čong-ila – určila za nástupce svého třetího syna Kim Čong-una

 

Politická charakteristika

 • Časté označení za totalitní diktátorskou zemi stalinistického typu s propracovaným (dědičným) kultem osobnosti
 • Veškerá rozhodnutí podléhají generálnímu tajemníkovi – nejvyšší představitel země
 • Jakékoliv politické aktivity odlišné od oficiální linie – nepřípustné
 • Kim Ir-sen – prohlášen „Věčným prezidentem“ – Kim Čong-il nepoužíval titul „prezident“, byl titulován jako „drahý vůdce“ – funkce prezidenta byla z ústavy vypuštěna
 • Časté nedodržování lidských práv – KLDR obvinění striktně
 • Prokázána existence koncentračních táborů, kam režim umísťuje svoje odpůrce
 • Přísná cenzura, všechny radiové i televizní přijímače – pouze přijímání vládních stanic
 • Mnoho lidí tyto přijímače ani nevlastní
 • Znemožněné telefonické spojení jinam než v rámci státu
 • Internet – pouze pár vyvolených a prověřených lidí na vrchních postech

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění: 176 obyv./km2
 • Vysoká míra kojenecké úmrtnosti – 27,11 ‰ (Jižní Korea 4,16 ‰, ČR 3,73 ‰)
 • 60 % obyvatel ve městech – především v příznivějších oblastech pobřežních nížin
 • Mimořádně homogenní stát – 99% Korejci, malé skupiny Japonců, Číňanů
 • Znalost angličtiny oproti jiným zemím téměř na nulové úrovni
 • Tradiční náboženství – buddhismus a konfucianismus
 • Veškeré náboženské aktivity pod kontrolou státu – obyvatelstvo více ateistické
 • Úřední místa brání křesťanům i buddhistům v náboženských shromážděních
 • Vláda se snaží zaměřit pozornost obyvatel na uměle vytvořené kulty osobností Kim Ir-sena a Kim Čong-ila, coby novodobé modly
 • Portréty v ulicích, ve školách, veřejných budovách a ve všech domácnostech
 • Nauka čučche – soubor myšlenek a pravidel, formulovaných Kim Ir-senem
 • Je požadována absolutní oddanost vůdci a revoluční straně

Průmysl

 • Zásoby rud železa, zinku, olova, magnezitu, zlata
 • Ložiska černého uhlí
 • Mnoho nevyužitých ložisek minerálů – nejsou schopni využívat přírodní zdroje
 • Zaostalosti způsobená politickým a ekonomickým systémem
 • 1948 – usilování komunistického vedení o přeměnu zemědělského státu v soběstačný průmyslový stát
 • Čučche a songun – politická a ekonomická nezávislost, spoléhání na vlastní know-how a zdroje, upřednostňování obrany země před vším ostatním
 • Upřednostňován těžký průmysl – spjat se zbrojním průmyslem
 • Vedle hutnictví, důležitá výroba cementu, umělých hnojiv, zemědělských a obráběcích strojů, tradiční textilní, dřevozpracující a potravinářský (rybný) průmysl

 

Zemědělství

 • Cca 35 % obyvatel
 • Kolektivizace půdy a výrobních prostředků, produkci jednotlivých družstev přerozděluje stát
 • Klima, terén a půdní podmínky nejsou příznivé
 • Orná půda – 22,4 % povrchu území
 • Horské oblasti – vhodné pro pastevectví
 • Stav zemědělské techniky – velmi zastaralá, nedostatek hnojiv, pohonných hmot
 • Obdělávání půdy velmi neefektivní – země je závislá na potravinové pomoci
 • Základní plodina – rýže, kukuřice
 • Dále se pěstují brambory, sójové boby, ovoce, zelenina a tabák
 • Zaměření na rostlinnou produkci
 • Maso jako potravina prakticky neexistuje – pro většinu obyvatel finančně nedostupné
 • Dobré podmínky pro rybolov – chybí modernější rybářské lodě, nákladní auta pro přepravu úlovku, mrazicí boxy pro uskladnění

Služby

 • Dostupnost služeb jakéhokoliv druhu mimo hlavní město je velmi nízká
 • V podstatě neexistuje standardní obchodní síť
 • V hlavním městě obchody – nabídka trvale chudá, potraviny často prošlé