Daňový systém

 

 • jako první daně obhajoval William Petty – v 17.století –>vysvětlil lidem jejich nutnost – za služby, co nám stát poskytuje zdarma
 • obhajoval je také Karel Engliš – český poválečný ekonom –>vysvětloval potřebu daní= podpora(veřejná platba) státu za bezplatné služby, peníze použité na chod státu a k přerozd.lidem
 • daně by měly být sociálně únosné podle možností poplatníka–>tzn. že byl zastáncem progresivní daně

 

Daně pracují na nenávratném principu – společnost peníze rozdělí, kdo kolik potřebuje, ne kdo kolik zaplatí.

Princip solidarity – I ti lidé, kteří neplatí daně, tak mají nárok od státu dostat to samé ze SR, jako lidé, kteří daně z příjmu platí.

 

problémy: (jak vnímá daně stát vs. Člověk)

 • stát chce vybrat co nejvíce, ale lidé chtějí platit co nejméně –> kompromis pravice vs. levice (progresivní daň?)
 • stát musí respektovat sociální únosnost daní (pro některé jsou daně příliš obtížné) – proto existuje celá řada slev na daních, úlev,bonusů …
 • celý daňový systém je komplikovaný (složité vybírání, administrativa, …) – proto jsou časté daňové úniky
 • daňová reforma (poslední spuštěna v roce 1993, pak pouze novely či vyhlášky ke stávajícím daním!)

 

součásti daňové reformy: (4 principy)

 1. spravedlnost zdanění – ať domácí či zahraniční poplatník, pro všechny stejné daně (není to totiž všude automaticky)
 2. všeobecné zdanění – ať soukromá nebo státní sekce, pro všechny stejné daně
 3. účinnost zdanění – slevy na daních, bonusy, výjimky, … (cílem je motivace, např. Ke sponzorským darům, zaměstnáním tělesně postižených – sleva 60 000 Kč/rok za každého tělesně postiženého zaměstnance, …)
 4. harmonizace s EU- v unijních zemí jsou tendence mít stejné daně, ale není to zrealizovatelné  – každý stát jiný, různé schodky…

 

rozdělení daní:

1) PŘÍMÉ

 1. Důchodové
 • daň z příjmů PO
 • daň z příjmu FO
 1. Majetkové
 • Dědická
 • Darovací
 • silniční,
 • z nemovitosti
 • z převodu nemovitosti

2) NEPŘÍMÉ

 • DPH (univerzální daň – na všechny výrobky a služby)
 • spotřební daň (=selektivní daň)
 • Ekologická daň (od r. 2008)
  • Z elektřiny
  • Ze zemního plynu
  • Z pevných paliv

Rozdíly:

Přímé daně – člověk si je uvědomuje, protože je fakticky vidí, demotivující, budí odpor, diskuze, emoce, přímá daň nepůsobí inflačně, přiznáváme si je sami (účetní), přihlíží se k poměrům poplatníka (mám 20 000, zaplatím 15%, dávám míň než někdo, kdo vydělává 100 000).

Nepřímé daně – nevidíme (při nákupech, jsou přičteny rovnou), vzbuzují mnohem menší odpor než přímé daně, nejsou demotivující, působí ale inflačně, odvádí je prodejce nebo výrobce, nepřihlíží se k poměrům poplatníka- jsou pro všechny stejné

 

Poplatník – z jeho peněz se daň platí

Plátce – ten, kdo tu daň odvádí

 • např. učitel je poplatník, ale škola je plátce (jde z peněz učitele, ale odvádí škola)

Základ daně – částka, ze které počítám daň

Daň – to, co odvedu (konkrétní vypočít.částka)

Sazba daně -číslo v procentech, kterým daníme (100kč stojí výrobek, sazba je 20%)

 

Největší příjem do stát. rozpočtu je DPH (2010 – 260 mld.)

1.DPH, 2. spotřební daň (140mld),  3. daň z příjmů FO, 4. daň z př. PO

 

Nepřímé daně

a) DPH

=daň z přidané hodnoty

-od ledna 2012:

 • Základní–> 20% – spotřební zboží, drogistické zboží (kosmetika), služby
 • snížená  –> 14% – potraviny, knihy, vstupy, jízdné, léky, (+dětské plenky-ČR výjimka)
 • od 2013 – změna sazeb na 21% a 15%, s tím že se ruší výjimka od EU na dětské plenky

Co je předmětem daně :

 • DPH se platí na všechno zboží, prodej zboží, služeb, nemovitostí na domácím trhu, na jakékoliv dovezené zboží mimo EU (mimo EU dovoz/vývoz, na vyvozené zboží si přidává ta země svou daň, pokud dovezu já, přidávám si tady své DPH)
 • v EU stejné, jen se používá slovo „dodání do unijní země, pořízení z unijní země“
 • pokud si jako soukr. osoba dovážím auto z unijní země, tak platím DPH tam i tady+ musím poslat potvrzení o zaplacení své daně

Osvobozené od DPH:

 • pošta, školství, zdravotnictví, Televize, rozhlas, Nez.sektor, loterie

Kdy se povinně stanu plátcem DPH :

 • pokud mám 12 po sobě jdoucích měsíců obrat 1mil. Kč, musím se povinně stát plátcem DPH –> do 15 dnů se musím přihlásit na FÚ a musím to přiznat nejpozději do 2 měsíců (od r. 2014 to bude strop už 750 000Kč )
 • Pokud roční obrat nad 2mil Kč, musím přiznávat čtvrtletně
 • Obrat 2-10mil. – přiznávám měsíčně nebo čtvrtletně
 • Nad 10 mil.  musím přiznávat každý měsíc

 

-my máme dvě sazby, v EU mají 2,3 i 4 v rozmezí 3-27%, Dánsko jediné má jednotnou sazbu…

-výběrci: DPH vybírají FÚ a celnice (pokud dovážím zboží z mimounijního státu, i vyvážím)

 

Jak se DPH přiznává:

 • V EU – vyvážim(dodávám do EU) bez DPH, oni si přidaj vlastní, to samé -pořídím tam bez DPH, a tady si ho přiznám
 • mimo EU – vyvážím bez DPH, dovážím bez DPH, k tomu přidám CLO (různé sazby 10-19%, různé sazby podle toho, co dovážim, menší na oblečení, vyšší na elektroniku, spotřebiče), když alkohol a cigarety + spotřební daň, a z toho všeho počítám DPH, které přičtu
 • Turista mimo EU si může DPH odpočítat–>  pokud si koupí turista jednu věc za 2000 a víc, může si pak ve své zemi DPH odpočítat (domácí DPH vrátí)
 • tu věc musím mít při vývozu u sebe, na hranicích nebo na letišti (bezcelní prostor), jsou schopni to hned vrátit, ale musí tu věc vidět

 

výhody: všeobecnost zdanění, daní se jen spotřeba (více utrácení, více platba DPH a naopak), lehce sledovatelné

nevýhody: administrativně náročné pro firmy

 

– výpočet DPH (kalkulace s 20%):

modelová situace:

 1. 3 podnikatelé, kdy A prodává B, který prodává C a všichni jsou plátci DPH
 • podnikatel A: náklady 5 000 Kč, chce vydělat 5 000 Kč (Z=zisk, N=náklady))
 • podnikatel B: náklady 10 000 Kč, chce vydělat 5 000 Kč
 • podnikatel C: náklady 15 000 Kč, chce vydělat 10 000 Kč

A       N 5 000

Z 5 000

10 000 = 10 000 cena bez DPH

2 000  = DPH —> toto odvádí FÚ

12 000 = cena s DPH

B        N 10 000

Z    5000

15 000 = cena bez DPH

3 000 = DPH ——> platí ale jen z námi – přidané hodnoty         3000 (B)

18 000 = cena s DPH

C         N 15 000

Z  10 000

25 000

5 000 = DPH —– > on ale odvede jen         5000

30 000 = cena včetně DPH

 

 1. 3 podnikatelé, A,B, C, nakupují od sebe, stejné podmínky, ale B není plátcem DPH

A – stejné jako u 1), DPH je 2000Kč, které odvede FÚ, cena s DPH je 12 000,-

B – musí to od A nakoupit už za cenu s DPH, tzn. že N 12 000

Z  5 000

17 000 – cena zboží,  ze které neodčítá žádnou daň

C – musí to od B nakoupit dráž, za těch 17 000 –> tzn. že N  17 000

Z   10 000

27 000

5 400 = DPH 20% –> toto celé C odvede FÚ

32 400 = cena s DPH – nevyplatí se to! Ani zákazníkům, ani prodejcům

 

  b) spotřební daň 

– na výrobky, které by bylo záhodno omezit – alkohol, tabákové výrobky, paliva, maziva

–  je vysoká, právě proto, abychom je co nejméně nakupovali

 • přiznává se měsíčně, když příjde povinnost, jinak neplatím nic
 • kdo platí : poplatníkem jsme my =zákazníci, plátci jsou výrobci nebo dovozci anebo majitelé daňových skladů
 • jak se počítá : sazba závisí na měrných jednotkách:
  • alkohol : 285kč/litr /100% lihu, např. 40% alkohol – 285 x 0,5 lx 0,4 = 53kč
  • nezáleží na kvalitě/ceně alkoholu, daň je pořád stejná
  • cigarety : v rámci EU je sazba 79 eur na 1000 cigaret, od r.2014 to bude 90eur
  • když si kupujeme krabičku, tak 64% je spotřební daň
  • Např. výrobce alkoholu (v Kč) -> 10 náklady +2 zisk+53 spotř.daň+13,8 což je DPH z té ceny=  82,80Kč

 

 1. Ekologická daň 
 • z paliv, z plynu, elektřina
 • plátci (distributor), poplatník (zákazník)

 

Přímé daně

a) daň z příjmu

 1. Daň z příjmu FO
 1. Zaměstnanci
  1. pokud jen 1 zaměstnání – zaměstnavatel za mě dělá daňové přiznání, já ho musím do 15.2. podepsat, a on ho pak dodá
  2. Pokud mám více zaměstnání, musím si daň.přiznání podávám sám, platí lhůta konec března
 2. Drobní podnikatelé

– přiznávám si daně sám ve svém daň.přiznání, musím ho podat do 30.března, pokud si najdu daňového poradce, tak můžu požádat FÚ, abych to zaplatil až do 30.6.

-od r. 2013 daň z příjmu FO nad 100 000Kč – prémiová daň + 7%!

Výše daně z příjmů

 • zaměstnanci 15% ze superhrubé mzdy (134% platím i z toho, co za mě platí zaměstnavatel- soc.zdrav pojištění)
 • od 2014 se bude rušit superhrubá mzda – daň se bude platit nejspíš 20% z hrubé
 • Drobní podnikatelé 15% ze zisku

Co je osvobozeno od daně z příjmu:

 • pokud prodávám byt, a vlastnil jsem ho více než 2 roky, nemusím přiznávat daň
 • pokud vlastním nemovitost, dům nebo pozemek více než 5let, neplatím daň
 • pokud prodávám movité věci, mobil, iphone, snowboard, auto (které musím vlastnit min. 1 rok) pak je taky osvobozeno od daní
 • výhra do 10 000,- je osvobozena od daně (nad 10t. daň 15%)
 • všechny granty, soc. dávky, sponzorské dary, podpory…
 • příjmy v naturální podobě do 500 kč  (ale podnikatelé to vědí, a nechají si napsat, že to stálo 500 i když to stálo víc)

Z čeho se daně platí:

 1. ze zaměstnání, podnikání
 2. z kapitál.majetku–> všechny výnosy 15% (kromě akcií, které držíme víc jak půl roku)
 3. z pronájmu, ale když mám nájemní smlouvu, z příjmů od nájemců
 4. výhry nad 10tisíc

Jak je řešena sociální únosnost:

 • sleva na dani :
 • od ledna 24 820 Kč ročně na každého poplatníka
  • Např. mám daň 100 000, tuhle mi ročně odečtou, zamětstnancům to měsíčně strhávají (asi 2000,-/měs.)tak platím 75 280 kč, když jsem zaměstnanec, tak mi to každý měsíc odpočtou, takže budu platit nějakejch 7 500
 • pokud má partnerka příjem do 68 000 za rok (nebo je doma) může partner uplatnit slevu na dani
 • každý 1 z rodičů může uplatnit slevu na děti 11 000 ročně, na studenty VŠ jsou 4000 ročně (každý rok jsou zpětně vypláceny – na zač.roku)
 • každý podnikatel, který zaměstnává tělesně postiženého má slevu na dani
  • za lehce postiž. 18 000, a za těžce 60 000 ročně (organizace, co má aspoň 50 zaměstnanců, by měla mít jednoho postiženého zaměstnance – politika státu, firmy jsou nuceny)
 • Daňový bonus : spočítám si daň, kterou mám platit, začnu uplatňovat slevy, může se mi stát, že se dostanu do mínusu →  FÚ nám uhradí to, co je v mínusu → neplatím daň a ještě mi platí, abych se dostala na 0
  • Je to díky momentální jednotné dani, jestli se uvede progresivní daň, bonusy nejspíš zmizí

 

 • Nezdanitelná část základu daně : to z čeho daň neplatím (mám 100 tisíc ,nezdanit.část je 8 tisíc, tak platím základ 92tisíc, ze čehož odvádim teprv daň z př.) – sponzor.dary si odečtu ze zákl.daně!
 • Pravidla pro FO – občan si může od 1000kč ročně snížit daňový základ, řekne to zaměstnavateli, ať  mu to sníží (dal to totiž ze svého, ale min. 1000)
 • FO podnikatel – Buď daruji min 1000kč nebo si z daní si mohu odečíst jen sponzor.dary, které se rovnají  2-10% daň. základu (ročně)
 • dále si FO odečítají :
  • max. 24 000kč ročně o příspěvky na živ. pojištění a penz.připoj. (12000+12000), ale musim si na každý produkt ročně spořit min. 18 000kč
  • část úroků z hypotéky (číslo se pořád snižuje)
  • Pokud darujete jakékoliv peníze na vědu a výzkum, tak si můžu základ snížit o celou tu částku (stát nemá peníze na sponzorování)
  • Když  jsem jako podnikatel ve ztrátě, tak po dobu 5let si mohu odečíst ztrátu, o to si snižuji svůj daň.základ

 

 1. Daň z příjmu PO – daň platí 19% ze zisku (výnosy – náklady), zjistim číslo, kladné = zisk, platím 19%, ztráta= neplatím nic
 • úlevy :
  • za sponzorské dary –> vydělávají víc než FO,takže odečítat si mohou až co darují min 2000kč, a max 5% daňového základu, ale dál mohou darovat co chtějí (ale do nákladů se to nedostane)

-peníze, co mi po zdanění zisku zbydou a chci je nějak přerozdělit mezi své zaměstnance, tak je musím ještě jednou zdanit (všechny příjmy, odměny musím zdanit – zaměstnanci 15%)

 

 1. majetkové daně
 • Dědická, darovací daň
  • obdarovaní (dědici) se dělí do 3 skupin :
  • osvobozená od daní je 1. a druhá linie
   • 1.    Rodina (bez sourozenců) – babi, máma, děti
   • 2.    teta, strejda, sourozenci
   • 3.    přátelé, organizace
    • platí daně : do 50tisíc je to od daní osvobozeno
    • sazby daně jsou nejednotné (dle zákona o daních – 8%, 10%) – čím víc dědím, tím větší sazba
    • může se stát, že zdědím nemovitost a nemám na to zaplatit tu daň – problém, nemůžu si půjčit od bank (chodí se za lichváři) –> nemůžou to na mě přepsat, dokud tu daň nezaplatim a ani to nemůžu prodat

 

 • Daň silniční

– platí ji všichni podnikatelé, kteří používají auto k služebním účelům

 • mohu platit 1x za rok (koncem ledna) nebo platím měsíční zálohy a na konci ledna doplatím
 • platím na každé auto, které mám (ve firmě?)
 • poplatník i plátce je majitel vozidla
 • Sazby (koeficienty) :
  • Osobní auto – podle objemu motoru
  • nákladní auto – podle hmotnosti a počtu náprav

 

 • Daň z nemovitosti

– platí se každý rok naráz (jednorázově), přiznávám do konce května

 • platí se odděleně:
  • z pozemku : z rozlohy, čím větší pozemek, tím větší daň + koeficient (lokality) – stanoven podle lukrativnosti lokality (Praha, má nejvyšší koeficient, rozloha se násobí nejv. koef)
  • ze stavby – beru půdorys v m2, jen z nadzemní části domu, terasu neplatím, garáže se platí
 • Zatím není závislá na ceně domu – např. 2 domy vedle sebe : stejný půdorys, 1 za 1mil, druhý za  20mil, platí se stejná daň

 

 • Daň z převodu z nemovitosti 

– jednorázová daň, platí se 3% z kupní nebo odhadní ceny, podle toho, která je větší

-od 2013 – 4%, platit bude nejspíš kupující