Dějepis – Vývoj USA

 PŘEHLED CIVILIZACÍ NA AMERICKÉM KONTINENTU

 • Asi před 15 000 lety BC přichází na Americký kontinent původní obyvatelé Asie přes Beringovu úžinu, která byla zamrzlá
 • Původní obyvatelé jsou označováni jako indiáni, protože si Kryštof Kolumbus myslel, že je v Indii a říkal jim tak
 • Severní ameriku obývalo více kmenů – nejvíce známí jsou Siuxové, Apačové, Čerokíové, Komančové + na Aljašce byli Inuité
 • Střední Ameriku a Mexiko obývali Aztékové – známé hranaté pyramidy v Mexiku (údajně prováděli obrovské lidské oběti bohům)
 • Jižní Amerika – Mayové – Macchu Picchu a Inkové

KOLONIZACE EVROPANY

 • Kolem r. 1000 – Vikingové (Leif Ericsson)
 • 1492: Kryštof Kolumbus x myslel, že je v Indii
 • S – bez zájmu dobyvatelů
 • Polovina 16. století “ Španělé z J na S
 • Španělé, Portugalci stále menší vliv
 • 1607 – 104 anglických obchodníků na území Virginia – založení osady Jamestown (jméno podle tehdejšího krále Jakuba = Jamese)
 • Obehnáno hradbami x přesto přežilo jen 34
 • První osada na území S Ameriky x někdy považováno za neúspěšnou
 • 1620 – otcové poutníci – založení osady v dnešním Massachusetts (někdy považováno za první)
 • Loď Mayflower
 • Holanďané “ založení New Amsterdam – do 1660: střet Britové x Holanďané “ Holanďané prodali New Amsterdam Britům“ přejmenováno na New York
 • Konflikt VB x Francie “ vyvrcholení během sedmileté války (1756-1763) “ rozdělení osad mezi Anglii (výsadní postavení) a Francii (jen Montreal, Quebeck), min. ostatní mocnosti

VÁLKÁ ZA NEZÁVISLOST

 • Anglie – stále tvrdší vládce, využívání území “ nespokojenost kolonií, protesty
 • Vysoká cla x posílání v rámci domoviny (VB a její kolonie)
 • Poplatky za veškeré úřednické úkony
 • Zákon o kolkovném – vše musí být okolkované
 • Nemohli jít někam na výlet či co bez dovolení VB
 • Odvádění daní pro anglikánskou církev x tam většina protestantů
 • Nemůžou se podílet na vytváření zákonů
 • “ snaha o změnu
 • Nejdřív diplomacie – zasílání stížností “ nic
 • Odmítají dovážení surovin z VB (např. čaj) “ hospodářské
 • 1770: Bostonský masakr – demonstrace x hlídači začnou střílet (smrt asi 5 lidí) “ vyhrocení
 • V dalších letech podobné demonstrace
 • 1773, Boston – bostonská čajová party = bostonské pití čaje: někdo se převlékl za indiány “ přepadení anglických obchodních lodí s čajem – vše vysypáno do vody “ škody Angličanům x kolonisti odhaleni “ naprosto zrušení svobody kolonií (zvýšení počtu vojáků, absolutní vláda)
 • 1774, Philadelphie – kolonisty uspořádán 1. kontinentální kongres – účast 12 ze 13 kolonií (chybí Georgie) “ rozhodnutí odmítnout britskou nadvládu – petice ke králi x král nic
 • 1775, Philadelphie – 2. kontinentální kongres – účast všech 13 kolonií “ *armády kolonistů – do čela George Washington “ počátek americké války za nezávislost
 • Armáda VB (zkušenosti, tradice, vybavení) x kolonisté (opak) “ v otevřených střetech kolonisté bez šance
 • Kolonisté začnou vést partyzánskou válku – přepadají Brity v nečekaných nepřehledných situacích
 • Mezitím: 4. červenec 1776 – Deklarace nezávislosti (základem demokratická společnost) – autor hlavně Thomas Jefferson (právník z Virginie) – připojení všech 13 kolonií
 • Posílení amerických kolonií
 • Zajištění vybavení
 • Partyzánská válka “ oslabení Britů, nikdy si nejsou jistí
 • Benjamin Franklin – filozof, přírodovědec – „muž, který vyrval blesk nebesům (vynález bleskosvodu) a žezlo tyranům (Britům)“ – vyjednal pomoc francouzské armády pod vedením generála La Fayette (doufali, že válkou proti Britům se jim podaří navrátit zpět trošku nadvlády)
 • Pomoci i od dalších států – např. Polsko (generál Kosciuczko)
 • 1777 – „rok 3 šibenic“ “ Angličané prohrávají většinu bitev
 • Např. bitva u Saratogy “ převrat ve válce
 • 1781: bitva u Yorktownu – vítězství kolonistů “ Britové nuceni kapitulovat “ Pařížský mír (uznání americké nezávislosti, podepsáno téhož roku v Paříži)
 • Jak to teď bude vypadat? – možnosti:
 • Zřízení: federace/ konfederace
 • Ekonomika: průmyslová revoluce/ dosavadní orientace na zemědělství (bavlna, tabák…)
 • Nová ústava (do té doby prozatímní)
 • 1789: Ústava spojených států amerických + do čela prezident George Washington (do 1797) + hlavní město Philadelphie
 • 1791: do ústavy přidána Listina práv
 • Zdůraznění demokracie, svoboda náboženství, slova, tisku, petiční právo, shromažďování se x pouze pro bělochy
 • Volební právo jen dospělí muži s určitým prokázaným majetkem
 • Smrt G. Washingtona “ vystavěno nové hlavní město: Washington (od r. 1800)
 • Nějaký proces nebo co:
 • hpočet obyvatel – vlna přistěhovalců (hl. z Asie) – „americký sen“ (demokracie, svoboda, nový život, úspěchy)
 • Rozšiřování území
 • Dobývání indiánských území (na západ)
 • Nákup nového území – např. Florida od Španělska, Louisiana od Napoleona, Aljaška od Ruska (to až později)
 • Válečné střety – např. proti Mexiku – připojení Texasu, Kalifornie, Arizony, Nového Mexika
 • Politická koncepce + demokratizace
 • Rozšiřování volebního práva – všichni kromě černých otroků a žen
 • Stejná práva mezi všemi státy (znázorněno přidáním hvězdy na vlajce)
 • 1823: Monroeova doktrína – „Amerika Američanům“ – politika izolacionismu “ ať se jim nikdo nevměšuje do jejich záležitostí + oni se nebudou vměšovat do cizích (porušení v 1., 2. světové válce “ pak zrušení – dnes se naopak vměšují do všeho)

OBČANSKÁ VÁLKA

 • Sever – průmysl x jih – zemědělství “ občanská válka (1861-65)
 • Rozdíly:
 • Sever: průmyslová oblast, zde většina populace, občanská společnost + svoboda podnikání, obilnice USA, obchod s Evropou, Indií
 • Jih – zaostalejší
 • Společnost: svobodná rodina na statku (aristokratická), kolem plantáže “ má otroky bez práv (pracují na plantáži)
 • 60% zboží na export – tabák, bavlna
 • Sever: chtějí práva pro všechny (republikáni) x na jihu potřebují otroky na práci (demokraté) “ jediné východisko: otrokářství povoleno jen na jihu
 • Tzv. abolicionisté – radikální republikáni – chtějí zcela zrušit otrokářství
 • Při přijetí nového státu – může si vybrat, jaký systém povolí (jižanské povolení otrokářství x naopak)
 • 1860 – prezidentem Abraham Lincoln – republikán, odpůrce otrokářského systému “ některé státy pod ním nechtějí fungovat (bojí se zrušení otrokářství a tak) “ pryč Jižní Karolína, poté dalších 6 států (např. Texas)
 • Odtržené státy “ *Konfederace (KSA) – prezidentem Jefferson Davis, hlavní město Richmond x vládou USA považováno za protiprávní “ počátek války (duben 1861)
 • 12. 4. 1861: snaha vyhnat unionisty “ Konfederace začne ostřelovat pevnost Charleston “ posádka kapitulace = počátek války
 • USA povolává zálohy (mobilizace) “ nutné rozhodnutí všech států (i neutrálních) “ další státy z Unie do Konfederace (Virginie, Arkansas, Tennessee, S Karolína)
 • Soupeřící strany:
 • Konfederace – jih:
 • Prezident: Jefferson Davis
 • Hlavní město: Richmond
 • 10mil. obyvatel, 3,5mil. otroků
 • 11+2 států
 • Šedé uniformy
 • Ekonomicky slabší x bojově nadšení
 • Kvalitní velitelé: generál R. E. Lee, T. J. „Stonewall“ Jackson (Stonewall – v bitvě táhli jako kamenná zeď “ výhra) – více aristokratických rodin “ vojenské vzdělání)
 • Unie – sever:
 • Prezident: Abraham Lincoln
 • Hl. město: Washington
 • 23 států
 • 21 mil. obyvatel
 • 97% strojírenství (zbraně lokomotivy), lepší spoje, průmysl
 • Modré uniformy
 • Boje:
 • Ekonomická převaha Unie “ sebevědomí (civilisté se jezdili dívat na bitvy) x úspěchy Jihu (např. Bull Run)
 • Postupně: jih – nedostatek vybavení + sever – bojové zkušenosti
 • Zlom: bitva u Gettysburgu (1. – 3. 7. 1863) – nejkrvavější, 3 dny bez přestávky “ výhra severu
 • Rok 1865
 • Úspěchy Unie – noví generálové (Grant, Sherman)
 • Unie dobyla Richmond, pak Atlantu
 • 9. duben – bitva u Appomattoxu “ nucená kapitulace jihu
 • 15. 4. 1865 – Abraham Lincoln v divadle “ atentát “ postřelen někým z Jihu “ smrt
 • Nástupce: Andrew Johnson – republikán – nechtěl zrušení otrokářství x pod tlakem Kongresu
 • Výsledky války:
 • Jednota USA
 • Hospodářský růst – stanou se no. 1 na světě
 • Zrušení otroctví “ 13. dodatek Ústavy
 • 600 000 mrtvých

VÝVOJ MEZI OBČANSKOU VÁLKOU A 1. SVĚTOVOU VÁLKOU

 • Prudký ekonomický rozvoj – neřízený kapitalismus
 • Obrovský přiliv emigrantů hlavně z Evropy – Německo, Itálie, Polsko
 • Většina jich se do Států dostala přes Ellis island (v New Yorku)
 • Zisk území – kolonie – Havaj, Filipíny X koupě Aljašky od Ruska
 • Hospodářská krize – 1873 (krach na Vídeňské burze) à k moci se dostali konzervativci – omezili například pracovní dobu na 52h/týden, stanovili nejnižší mzdu, zakázali dětskou práci
 • Henry Ford zavedl pásovou výrobu a dostal tím cenu auta na tak nízkou úroveň, že si ho mohl dovolit i běžný pracující

USA V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE

 • Státy měli z počátku neutrální postoj
 • Zapojili se do války až v dubnu 1917 po tom, co Němci potápěli americké lodě, které zásobovaly dohodu
 • USA přichází do války s novou zbraní – tankem
 • S příchodem Američanů na straně nastává obrat ve válce – dohoda vítězí
 • USA se po válce stává supervelmocí a zakládá takzvané společenství národů, které mělo za účel zabránit další válce

MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ

 • Po roce 1918?
 • Roku 1929 – pád akcií na New Yorské burze – obří ekonomická krize – 30 % lidí bez zaměstnání
 • Roku 1933 zvolen do úřadu prezidenta demokrat Franklin Delano Roosvelt à přichází s programem New Deal – snaha oživit ekonomiku – obrovské státní zakázky, rekvalifikace, vytvoření nových míst (Roosvelt vydržel v úřadu až do své smrti v roce 1945)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

 • Američané vstupují do války až na konci roku 41 po ničivém útoku Japonců na Pearl Harbor (7. 12. 1941)
 • V Pacifiku velké boje s Japonskem – Japonci byli na mnoha ostrovech (údajně byli někteří Japonci zakopaní na těchto ostrovech až do 60. let)
 • Japonci byli silní protivníci – například letci Kamikaze nebo sebevraždy vojáků po padnutí do zajetí
 • Rozhodující bitva u Midway – Američané vyhráli
 • V srpnu 1945 shazují dvě atomové bomby na japonská města Hiroshima a Nagasaki – Little boy a fat boy à Japonsko donuceno ke kapitulaci
 • Na Americkém kontinentu se nebojovalo
 • Po válce si utvrzuje pozici supervelmoci

POVÁLEČNÝ VÝVOJ

 • Prezidenti
 1. Harry S. Truman 1945-1953 demokrat, Marshallův plán – půjčky evropským států, zničených Evropou
 2. Dwight Eisenhower 1953-1961 republikán, generál z 2. světové války, válka v Koreji
 3. John Fitzgerald Kennedy 1961-1963 demokrat
 4. L. B. Johnson 1963-1969 demokrat, válka ve Vietnamu
 5. Richard Nixon 1969-1974 republikán, aféra Watergate – odstoupil, ukončena válka ve Vietnamu
 6. G. Ford 1974-1977 republikán
 7. J. Carter 1977-1981 demokrat
 8. Ronald Raegan 1981-1989 republikán, setkal se s Gorbachovem
 9. G. Bush starší 1989-1993 republikán, válka v Iráku (proti Husajnovi, který napadl Kuvajt)
 10. Bill Clinton 1993-2001 demokrat
 11. G. Bush mladší 2001-2009 republikán, invaze do Iráku proti teroristům

Barack Obama 2009 – do dnes demokrat