Dousková Irena – Hrdý Budžes

IRENA DOUSKOVÁ

Autorka LITERATURY PO ROCE 1989:

 • Období po SAMETOVÉ REVOLUCI → v literatuře mizí rozdělení na oficiální a neoficiální literaturu
 • Zanikl Svaz českých spisovatelů (předtím pouze členové mohli publikovat)
 • Vznikla OBEC SPISOVATELŮ – sdružení autorů, ale bez vlivu politiky, bez ideologie
 • Vydávána díla Beatníků,…
 • KOMERCIONALIZACE – vydělávání na literatuře
  • → vydávání dobře prodejných, ale nekvalitních děl
  • → vytlačování kvalitní literatury

Ocenění MAGNESIA LITERA – pro nejlepší knihu

 • Zánik řady nakladatelství, vydavatelství, exilových nakladatelství
 • Žádný jednotný směr → literatura všeho druhu (experimenty, postmoderna, sci-fi, detektivky, historicé,…)

Další autoři: Jáchym Topol, Michael Viewegh

 

Irena DOUSKOVÁ:

 • Narodila se v roce 1964 – současná autorka
 • Vystudovala práva
 • Spisovatelka z povolání, redaktorka (časopis Maskil)
 • Popularitu díky románu Hrdý Budžes + divadelní inscenací
 • Rodiče byli herci, otec se odstěhoval do Izraele

Další díla: Někdo s nožem, Oněgin byl rusák, Darda, Čím se liší tato noc

 

HRDÝ BUDŽES:

Literární druh: epika (má děj)

Literární forma: próza

Literární žánr: román

 • Obsáhlejší dílo
 • Složitější zápletka, více zápletek

 

JAZYK: prvky obecné češtiny – hovorový jazyk, nespisovné, vulgární výrazy

 • Zachycení mluvy 8 leté holčičky
 • Vyprávěcí forma: ich-forma
  • Chronologické vyprávění
 • Slohový postup: vyprávěcí, popisný

 

AUTOBIOGRAFICKÉ PRVKY: rodiče herci, podobné dětství, dopisování otci

 

Děj v 70. letech v období NORMALIZACE z pohledu malé holčičky

„Hrdý Budžes“ – Helenka slyší ve školním rozhlase báseň S. K. Neumanna „A hrdý buď!“

 • A hrdý buď, žes vytrval → myslí si, že jde o hrdinu, který vytrval
 • Levicový autor
 • Helenka to zjistí na konci příběhu

Helenka popisuje svoje zážitky ze školy, mimo školu, od babičky

 

Rodiče přijdou o práci, stěhují se do Prahy, kterou Helenka miluje

 

 

POSTAVY:

 • HELENKA: vypravěčka, malá holčička, upřímná, nebojácná, oplácaná a děti se jí za to smějí
 • KAČENKA: Helenčina maminka, herečka
 • PEPA: Kaččin manžel, herec
 • ZÁKOPECKÁ BABIČKA A DĚDEČEK: vystupuje spíše dědeček, učí Helenku nové věci

 

Připodobňován k Poláčkovu dílu Bylo nás pět

 

INSPIRACE DÍLEM: 2003 divadlo Bez zábradlí – stejnojmenná divadelní inscenace

 • Hlavní role Helenky – Barbora Hrzánová

 

Na knihu volně navazují díla: Oněgin byl rusák, Darda

 • Helenka na gymnázium, v dospělosti