Dyk Viktor – Krysař (2)

Autor byl představitelem ANARCHISTICKÝCH BUŘIČŮ:

 • Kriticky naladěná skupina autorů kolem časopisu NOVÝ KULT
 • Začátek 20. století – 1. světová válka
 • Byli REALISTIČTÍ
 • Odmítali řád a autority → požadovali neomezenou svobodu člověka
 • Bojovali proti válce = ANTIMILITARISTÉ
 • Milostné vztahy chápali jako „volnou lásku“ – bohémský způsob života
 • POEZIE: inspirace životem
  • Psána hovorovým jazykem → srozumitelnost

 

DALŠÍ AUTOŘI: Fráňa Šrámek – Splav, Stanislav Kostka Neumann – Kniha lesů, vod a strání, Petr Bezruč – Slezské písně

 

Viktor DYK:

 • Český novinář
 • Odsouzen za velezradu
 • Počátky jeho tvorby byly ovlivněny DEKADENCÍ
  • Směr konce 19. století (obavy z konce století)
  • La decadence = úpadek
 • Psal Poezii: Válečná tetralogie

Prózu: Milá sedmi loupežníků, Krysař

Drama: Zmoudření Dona Quiota

 

KRYSAŘ:

Literární druh: epika (má děj)

Literární forma: próza

Literární žánr: NOVELA

 • Útvar kratší než román, delší než povídka
 • Děj má rychlý spád

 

Řadí se k NOVOKLASICISMU – návrat k tradiční literatuře

Příběh inspirovaný německou pověstí

 

 

JAZYK: psáno spisovným jazykem

 • V přepracovaném vydání odstraněny zastaralé výrazy → přispívá k čtivosti, srozumitelnosti
 • Využití přirovnání, personifikací

 

VYPRÁVĚCÍ FORMA: er-forma

 • Vševědoucí vypravěč (popis vnitřních pocitů postav, ví, co si myslí)
 • Bohatý popis prostředí
 • Prolínání děje → PARALELNÍ kompoziční vrstva

 

POSTAVY:

 • KRYSAŘ: tajemný, samotářský, uzavřený do sebe
 • AGNES: mladá, krásná, zamiluje se do Krysaře
 • SEPP JÖRGEN: rybář, opožděný, s nemluvnětem se jediný zachrání

 

Na motivy díla vznikl muzikál Krysař – Daniel Landa

 

HLAVNÍ MYŠLENKA: pomsta za nesplnění slibu

 

DĚJ:

Do města Hammeln přichází kvůli nadměrnému množství krys Krysař, aby je vyhnal z města. Krysař tak učiní, ale městští rádcové mu nezaplatí podle předem domluvené dohody.

Zatímco je Krysař v Hammeln, potkává dívku Agnes. Krysař se do ní zamiluje. Agnes má ale chlapce – dlouhého Kristiána.

Krysař jednoho dne v krčmě potkává člověka, který o sobě tvrdí, že je kouzelník. Ten krysaři připomíná, že jeho píšťala má neskutečnou moc.

Agnes čeká dítě s Kristiánem, ale není šťastná. Skočí do propasti za městem z hory Koppel, kde má údajně být pohádková země Sedmihradsko.

Krysař zklamaný městem Hammeln píská na svou píšťalu silně a hlasitě. Kouzelná moc píšťaly způsobí, že všichni lidé ve městě zanechají své činnosti a vydají se za Krysařem jako krysy. Následují ho údajné Sedmihradské země v propasti pod kopcem Koppel.

Jediný, kdo krysařovu píseň ignoruje je myšlenkově opožděný rybář Stepp Jörgen. Ten jen přihlíží tomu, jak dav stoupá na kopec a padá do propasti.

Další ráno si rybář uvědomí, že ve městě nikdo není. Prohledává prázdné ulice, až narazí na opuštěné nemluvně, které pláče, protože má hlad. Zároveň ale opožděně slyší Krysařovu píseň, která ho láká do propasti. S dítětem vystoupá na kopec. Když se ale rozhoduje ke skoku do propasti, dětský pláč přehluší píseň a rybář se vydává hledat ženu, která by nakrmila hladové dítě.