Dyk Viktor – Krysař (3)

Dílo: Krysař

Autor: Viktor Dyk(1877-1931)

  • Významný český básník, prozaik, dramatik, politik, publicista. V mládí představitel tzv. generace anarchistických buřičů. Jeho učitel byl Alois Jirásek. Studoval na Právnické fakultě. Redaktorem časopisu Lumír, po válce Národních listů. Protivník TGM (Masaryk humanista, Dyk aktivní odpor národa)
  • Další díla: Marnosti, Síla života, Stud.

 

 

Druh: Epika

Žánr: Historická novela

Místo: Hammeln (Německo)

Čas: ve středověku (rok 1284)

Hlavní myšlenka – kritika měšťácké společnosti, zklamání v lásce a zklamání ze současného světa, lidem dána šance v podobě rybáře Seppa a nemluvněte

Postavy:

Krysař– chladnokrevný a tajemný samotář; jediná Agnes v něm dokáže probudit city

Agnes– mladá krásná, miluje Krysaře

Kristián– milenec Agnes, bohatý, z dobré rodiny

Sepp Jörgen– chudý svalnatý hezký rybář, nikdo ho nebere vážně, všichni se mu posmívají, touží po lásce

Strýc Ondřej– bohatý Kristiánův strýc, na konci příběhu umírá

Lora ,Kätchen

Röger– hostinský, hostinec „U Žíznivého člověka“, lidé se mu svěřují, veselý, milý

Gottlieb Frosch– truhlář, mohutný muž, obr,

Bonifác Strumm– krejčí, Froschův soused

magister Faustus z Wittenberka- přemlouvá Krysaře, ať použije píšťalu na jiné účely než vyhánění krys

 

Děj:

Děj se odehrává v německém městečku Hammeln, kam je povolán Krysař, aby zahubil místní krysy → (zoufalí radní souhlasí s peněžní odměnou) → Krysař se ve městě zamiluje do dívky Agnes, která je prvním člověkem, který opětuje jeho city → ostatní ho, stejně jako prostšího rybáře Jörgena, považují za méněcenného → Krysař vykoná svou práci (vyvede svou píšťalou krysy z města a navede je do řeky) → radní (Frosch, Strumm) mu však nechtějí zaplatit plnou částku, protože se domnívají, že neodvedl příliš těžkou práci → Krysař se s nimi pohádá a navíc zjišťuje, že jeho milá Agnes čeká dítě s Kristiánem → znechucený odchází z města, ale brzy se kvůli lásce k Agnes vrací → po návratu zjistí od její matky, která hledáním Agnes zešílela, že mezitím ze zoufalství spáchala sebevraždu (skočila do propasti) → kvůli promarněné lásce a znechucení nad společností všechny obyvatele města odvádí pomocí své magické píšťaly do propasti, kde všichni umírají → dobrovolně umírá i on sám → jediný, kdo přežije, je slabomyslný rybář Jörgen → vše mu dojde až druhý den a chystá se tedy skočit za ostatními do propasti, ale najde opuštěné novorozeně, kterého se ujímá a snaží se mu najít matku

 

Slovní zásoba:

spisovná čeština; časté jsou personifikace (připisování lidských vlastností neživým věcem)

 

Stylistická charakteristika textu:

dialogy i monology, propracované popisy

 

Vypravěč:

vypravěčem je sám autor – vnější nezávislý pozorovatel děje (-er forma)

Textové prostředky:

Styl vyprávěcí střídá styl popisný, charakterizační i úvahový (prostřednictvím hlavní postavy, krysaře). Dialogy, monology. Řeč postav je přímá.

Kompoziční postupy:

Chronologický postup v celém vyprávění. Gradace zřetelná jen ke konci příběhu. Návaznost událostí, spjaty s ústředním příběhem.