Firmy a jejich právní normy I. + privatizace

(živnosti, spojování podnikatelů bez vzniku PO,

obecná ustanovení obchod.zákoníku, privatizace)

FO

 1. zaměstnanci
 2. drobní podnikatelé (OSVČ): a)živnostníci b) koncesionáři- –> 2 druhy oprávnění: živnostenský list (ŽL) nebo koncese (=koncesní listina KL)

+ podnikatelé na základě zvláštního oprávnění – musejí mít povolení od příslušných komor a mít smlouvy s pojišťovnami – např. v právnické sféře, zdravotnické, finanční..

 

Sociální, zdravotní pojištění

-zaměstnanci-každý platí soc.a zdrav.pojištění-11%hrubého –> zdrav.poj.jde zdravotní pojišťovně + soc.poj. jde státu, na starobní důchody a soc.dávky

-zaměstnavatel platí 34% zaměstnancova platu (hrubého)

-drobní podnikatelé- S a Z platí z 50% svého roč. zisku a z toho zaplatí 45%

–>když v minusu, tak jsou minimální sazby +- 16 000,- (toto také platím 1.rok, kdy podnikám)

–>platí se zálohy, protože nevíme zisk do konce roku a pak doplácíme nebo dostaneme zpátky po vyúčtování

-daň z příjmu- zaměstnanec -15% ze superhrubé mzdy(naše hrubá+to,co platí zaměstnavatel, 134%hrubého platu,)

-drobní podnikatelé-15% ze zisku, když ve ztrátě, neplatí nic a další až 5 let si mohou tuto ztrátu z daní odepisovat

 

ŽIVNOSTI /KONCESE

-pracujeme na své jméno, na vlastní riziko a zodpovědnost

-ručíme celým svým osobním majetkem (domem, pozemkem, chalupou,..)

-za účelem zisku

-podmínky k založení ŽL/KL :

 • právní způsobilost
 • plnoletost
 • čistý trestní rejstřík
 • nesmíme mít nedoplatky vůči státu –> propojení  soudu a FÚ počítačem

-splňujeme-li vše, můžeme začít podnikat

-ŽL-poplatek 1000,-; KL-poplatek 3000.-

 

-kdy nemůžeme provozovat:

 • zakázáno soudem z dřívějška  (něco jsme v oboru už provedli)–> nikdy není zakázáno na věky-je dána lhůta
 • byl na nás uvalen konkurz–> selhali jsme lidsky–> schovávali jsme se před problémy–> už nikdy nesmíme podnikat(ani v rámci EU)
 • do konkurzu posláni, ale konkurz zrušen pro nedostatek majetku

 

-co dělají ti, kteří chtějí podnikat v oboru, ale nejsou v něm vzdělaní:

–>najdou si odpovědného zástupce,který nám to odborně zastřeší–>máme tam odborníka, ale ten za naší činnost neodpovídá

-po 6 letech podnikání v jakémkoli oboru získáváme praxi a už ho nepotřebujeme

-když odejde sám dřív, musím si najít nového

-každá česká PO musí mít odpovědného zást.(většinou jeden ze spoluvlastníků/společníků)

-všechny zahraniční FO a PO, které nemají trvalý pobyt v ČR, musí mít odpov.zástupce (musí umět mluvit česky nebo slovensky); jinak platí všechny ostatní podmínky  +musí přinést trestný rejstřík z druhé země

 

-některé tresty se promíjejí (abych měla čistý TR a mohla začít podnikat)

–> lze zažádat o alternativní tresty —> pouze když jsme odsouzení  nepodmíněně na max 1 rok –> veřejně prospěšné práce

-hodiny podle odsouzení na kolik měsíců–> musíme je odpracovat všechny za 1 rok od pronesení rozsudku, jinak nás pošlou do vězení a zapisuje se mi to zpět do rejstříku

-např. drobní zloději; ti, co neplatí alimenty, rvačky s majetkovou újmou,..

-záznamy se po nějaké době mažou(pouze ty menší, ty větší jako vraždy, daň.úniky, podvody NE)

 

-rozdělení živností:

 • Ohlašovací živnosti-na základě ŽL
  • Řemeslné – různé profese – kadeřnice, zámečník, pekař —>jen doklad o vzdělání (VŠ, diplom) – nepotřebuju praxi!
  • Volné – pouze jedna! – „nákup zboží za účelem dalšího obchodu-..+veškerá zprostředkovatelská činnost“
  • Vázané – nejsložitější – potřebujeme doložit doklad o vzdělání + praxi (SŠ+5let praxe, VŠ+2roky) – účetní, geolog.práce, uč.autoškoly
 • Koncesované-na základě KL

-KL-složitější, zodpovědnější živnosti–> na živn.úřadě zažádáme a čekáme; můžeme začít podnikat, až když fyzicky ten papír máme (zhruba měsíc)

+ často ještě pohovor na ŽÚ + většinou k tomu potřebuji ještě jiná povolení (např.: z Ministerstva dopravy, financí..)

-např.když chci vést CK, tak musím podat žádost na Ministerstvu pro místní rozvoj

-v živnostenském rejstříku je soupis koncesí – např. soukromý detektiv…

 

zánik živnostenského oprávnění

 • smrtí podnikatele (pokud otec vede restauraci a zemře, já jako dcera, když ji chci vést, do 14 dnů si ŽL musím obstarat taky)
 • mnoho stížností,pokut.. –> ŽÚ odebere nebo zruší ŽL
 • Pokud jsme měli ŽL jen na dobu určitou (něco se jim třeba na úřadě nezdálo)
 • Zánik PO –> zánik ŽL (každá firma musí mít i ŽL)

 

Živnostenský rejstřík

=soupis všech živnostníků na území celé ČR

-2 části:

 • veřejná– zákl.char.,identifikace-jméno,předmět živnosti, sídlo,datum vydání ŽL (na netu, sem se dostane každý!-ARES)
 • neveřejná– má přístup pouze ŽÚ-můžou nám ukázat,prokážeme-li,že jsme oprávněni se na to podívat (např.: kvůli trestní oznámení)

-Jsou tam uvedeny pokuty, stížnosti, problémy… –> 90%živnostníků tam nic nemá (můžou tam doplňovat i informace o daních)

 

-ŽÚ může trestat podnikatele –> pokuta 100,- – 1mil,- (podle závažnosti)

-za co? / na co pozor:

 • dlouho podnikáme bez živn.oprávnění (obcházíme daně) -až 1 mil. pokuta!
 • na obchodě musí viset IČ+ jméno odpov.zást., otevírací doba, kontakt
 • Musíme se zaručit, že je tam někdo, kdo mluví česky/slovensky
 • všechno zboží musí být označeno cenou a musíme být schopni to doložit fakturou, složenkou(doklad o nabytí)

-doklady o zboží – musíme to tam archivovat alespoň 5 let (5-10let)

-paragon o prodeji alespoň 3 roky(doklad o prodeji), věc dražší než 50,- povinně musíme paragon vystavit

+musíme vystavit povinně doklad, vyžádá-li si zákazník

 

Obchodní rejstřík

=soupis podnikatelů na území ČR

všechny české PO se tam zapisují –> různé sazebníky za zápis (s.r.o.-3000,- ..) + platí se i za změnu v OR

všechny FO i PO zahraniční, které podnikají na území ČR

FO jsou tam dobrovolně

-povinně se tam registrují živnostníci, kteří mají příjem 2 roky po sobě v průměru 120mil. Kč (musej to znát ze zákonů)

Obchodní zákoník

-upravuje vztahy mezi podnikateli i mezi podnikateli a zákazníkem

-můžeme se na něj v obchodě odvolat

-ustanovuje pojem obchodní firma –> každá FO a PO se musí nějak jmenovat

-FO –> jméno podnikatele+ obor (Truhlářství Dostál) – v daném regionu nesmí být 2 stejně znějící jména

-PO –> např.Čez a.s.-musí být jasné, co je to za firmu, název, popř.zkratka

 

-jednání podnikatelů:

1)FO- jednají sami za sebe svým jménem-můžeme dát někomu plnou moc (na den,na rok,…)-on u sebe musí mít tu plnou moc a doklad o totožnosti (OP)

2)PO-jednají pomocí statutárních orgánů (majitel); ten může hodně cestovat –> potřebuje někoho,kdo bude jednat za něj —> osloví svého zaměstnance, kterému hodně věřÍ –> dá mu prokuru (=zvláštní plná moc) —> on=prokurista-v nepřítomnosti majitele firmy firmu řídí a může dělat všechno kromě prodej

-prokurista musí být zapsán v OR (např.kvůli úvěrům) + nikdy nesměl být v konkurzu(nebyl by důvěryhodnou osobou)  –> je to kontrolováno soudem!

 

-OZ dále upravuje:

-jak se může vést účetnictví (buď samotné účetn., nebo daň.evidence, či tabulkově)

-od 2004 mají ČR podnikatelé možnost mít účetní období, jak jim to vyhovuje

-úč.obd.- libovolných 12 měsíců po sobě (hospodářský rok) nebo kalendářní rok

-lze zvolit, že 1.nebo poslední úč.obd. je kratší či delší-max.2roky

-při přeměně společ. (např. ze s.r.o. na a.s.) max. 15 měsíců

 

1)nekalá soutěž

 • klamaná reklama-říkáme něco,co není pravda(90.léta v ČR hodně)
 • klamavé označování zboží a služeb-obaly-klamové údaje na obalech,např.BIO
 • vyvolávání nebezpečí záměny-snaha,aby výrobek vypadal jako druhý (př. Smetanito, apetito)
 • Podplácení – šedá ekonomika-úplatky
 • parazitovat na pověsti firmy (poškození dobrého jména firmy)-neslučitelné chování s pravidly firmy
 • porušení obch.tajemství-nesmí se vynášet strategické plány firmy,…
 • ohrožení zdraví spotřebitelů-závadné výrobky
 • dovolena srovnávací reklama(nebývala)-musí být empiricky podložená,že to naše je lepší,než to,s čím to porovnáváme
 • nesmí se prodávat napodobeniny-žádný faky!

-např.FR,IT-úplný zákaz, je pokutován i ten,který kupuje i ten,která prodává

-EU chce rozšířit tyto zákony do všech zemí EU

2)omezování hospodářské soutěže

a)pokudmonopol zneužívá svého dominantního postavení (ale kontroluje antimonopol.úřad)

b)pokud v rámci EU fúzuje společnost s ročním obratem přes 1,5mld Kčàevropská komise musí fúzi povolit (většinou povolují)

 

 

spojovaní podnikatelů bez vzniku právnické osoby:

 • tichý společník – osoba s volnými financemi

– finance dá tajně podnikateli pro jeho návrh – vloží sumu a očekává jisté procento ze zisku

– informace o něm má pouze FÚ (kvůli odvádění daní ze zisku) a majitel firmy, kterého podporuje

– sepisuje písemnou smlouvu (kvůli zisku) – ošetřeno obch.zákoníkem

– v případě bankrotu podnikatele on ztrácí pouze vložené peníze

KDO: např. lidé, kteří nemohou podnikat z jistých důvodů (byli v konkurzu, ve vězení) nebo lidé ve státní funkci, topmanažeři, politici, už jsou v oboru…

 

 • sdružení podnikatelů (konsorcium) – není to PO, jen jistá spolupráce podnikatelů

-může vznikat na základě poškození několika podnikatelů, kteří vystoupí jako celek proti svému poškozovateli

– nebo zakládají např. fondy, které něco společně financují –> společný cíl, pro který je potřeba více společníků

– jasně dané podmínky podnikání ve smlouvě – o dělení zisku mezi sebou

– nemá právní subjektivitu, podnikatelé jsou navzájem nezávislí, jen mají na chvíli jednotné účetnictví

 

Privatizace

(=přechod státního (veřejného) majetku do soukromého vlastnictví)

-v ČR probíhala pomocí několika metod (některé byly i světovými raritami) :

 1. Restituce
 2. Mimosoudní rehabilitace
 3. Malá privatizace
 4. Velká kupónová privatizace (česká rarita)
 5. Velká privatizace

 

1.RESTITUCE

-probíhalo po r. 1990

–> vrácení zabaveného majetku (hlavně pro FO, i některé org.), který byl zabaven komunisty od mezi léty 48-  r. 89 – továrny, nemovitosti, pozemky….

-mohli jsme se přihlásit jen jako přímí dědicové (např. majetek byl babičky, ta mi ho odkázala)

– podmínkou bylo, že byl tehdy majetek zabaven bezúplatně = bez náhrady (že jsme za to tenkrát nic nedostali, ani třeba pytel brambor)

-táhlo se to dlouho–> až do r. 2000 – ultimátum – buď se o to přihlásíte nebo už na to pak nebudete mít nikdy nárok – ale nemuseli jsme, bylo to jen na nás

-tehdy jsme měli i Ministerstvo privatizace – mohutná korupce tam – úplatky až v milionech, abych dostal majetek, i když nebyl tehdy úplně bezúplatně

 

2.MIMOSOUDNÍ REHABILITACE

– taková zrychlená restituce –>navrácení majetku pouze FO a to pouze konkrétním přímým vlastníkům, kterým to tehdy bylo zabaveno

-nesměly se sem dávat pole, louky.. Vše, co přešlo potom pod družstva – na tyto pozemky se čekalo v restituci

 

3.MALÁ PRIVATIZACE

-rozprodávání drobnějšího majetku soukromníkům  – maloobchod.jednotky, malé firmy, hotely, nákupní centra…

-spuštěno v lednu 1991

-probíhala aukcemi (dražbami) –> vždy sepsáno přesné datum dražby + co se bude dražit + vyvolávací cena –> my jsme se předtím mohli jít (po dohodě) podívat na ten majetek, co se bude dražit – kupovala se totiž celá ta provozovna i se zařízením a zásobami – mohli jsme kouknout do účetnictví

-pravidla: 1.KOLO – do 1.kola dražby nesměl zahr.kapitál – báli se, že český majetek bude rozprodán mezi cizince (obcházelo se to)

-do 2.KOLA už zahr.kapitál mohl (zbylo jen to, co si Češi v 1.kole nekoupili)

 • průběh dražby: vyhlásila se cena, když jsme tam chtělí jít –>vstupní poplatek 1000Kč (tehdy dost peněz -aby se tam nešlo jen tak z hecu), tehdy se muselo chodit s kufry plnými peněz -protože se tam na místě musela složit kauce v hotovosti (dnes proti tomu zákony)-takže jsme museli mít jasno dopředu, zda to chci nebo nechci koupit –>lidé přihazují, získává ta nejvyšší nabídka

-licitátor mohl říct např. vyvol.cena 1 mil. –>nikdo nezvedl ruku–>Holandská aukce – snižuje se cena=sestupná licitace – nikdy ale ne míň než na polovinu původní ceny!

-lidé si na to i půjčovali -dopředu si sjednali úvěr v bance- tím jsme ukázali, že o to máme opravdu zájem (např.hotel v centru Prahy vyšel tehdy na 30mil)

(tato privatizace celkově vynesla státu 24mld Kč- z toho za 1.rok se prodalo 14tisíc jednotek za 17mld Kč – ale nemuseli jsme si firmu přímo kupovat, někdy jsme jen vydražili právo užívat ji po dobu 10let..)

 

4.VELKÁ KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE

-česká specialita – vymysleli ji 3 pánové – Klaus, Tříska, Ježek

-princip: státní podniky bylo třeba převést do soukr.rukou –>vládě bylo jasné, že bude těžké najít kupce vždy pro celou obr-firmu —> každý plnoletý občan ČR (co tu má trvalý pobyt) si mohl koupit ve 2 vlnách tzv. kupónové knížky za 1000 Kč, registr.na naše rodné číslo

-1.vlna r.1993, 2.vlna r.1995

-za těch 1000Kč bylo k dispozici 1000 investičních bodů – za tyto body jsme mohli pak směnit ten majetek=akcie státních firem —> podmínkou ovšem bylo, že všechny státní podniky byly předtím převedeny na a.s. –> a teď sháněli vedení a akcionáře těch firem, mezi které se rozprodají

 • Pokud jsme se alespoň trochu orientovali na trhu, měli jsme čas sledovat N a P – mohla jsem si za těch 1000b. koupit akcie nějaké firmy

-jednotl.kola se vyhlašovala všemožně na poštách, v novinách, u Sazky.. –>např.KB prodávala 100tisíc akcií a každou za 1000b. —> přihlásilo se jen 2tisíce lidí–> nikdo nedostal nic… –>další kolo 200tisíc akcí po 500b. – museli jsme to hlídat, když nám zbylo třeba 300b., tak něco za něj koupit, popř. odprodat někomu

 • Jednodušší metoda – když jsme si nechtěli kupovat akcie a starat se o ně, existovaly tzv. Privatizační fondy – s tím přišel V.Kožený a jeho harvardské fondy –>prodali jsme fondu naše kupónové knížky, někdy až za 10násobek původní ceny –>fond pak skupoval majoritní podíly akciovky, vytvářel holdingy – my mu tak pomohli a zároveň jsme na tom vydělali :)
  • Popularita investičních fondů hodně vzrostla, lidé tak začali mít o privatizaci zájem – v 1.vlně 72% dicků (majitelů kup.knížek) prodalo svou kup.knížku fondům
 • My, co jsme si koupili samostatné akcie –>dostali jsme listinné akcie – odstřihával se proužek, vyplácely se dividendy na ruku + současně jsme byli v Registru CP a ty akcie jsme mohli pak kdykoli prodat za aktuální cenu (spoustu lidí tak na tom vydělalo)

Výhody:

 • Vysoká účast –>rozprodal se ohromný majetek, se kterým se předtím nevědělo co bude (celkem za 360mld. Kč) + velmi RYCHLE
 • Každý občan ČR se mohl zúčastnit, nebylo to jen pro majetné, nebo podnikatele, nebyl potřeba velký kapitál
 • Díky Velké kupón.privatizaci vznikla Burza CP Praha
 • Díky ní se také velký počet lidí dozvěděl něco o ekonomii, burze, různé pojmy + vyzkoušeli si svůj invest.talent
 • Pomohlo to k vítězství pravice – v té době to bylo velmi důležité –>vyrovnané rozpočty, inflace OK, sytý trh

Nevýhody:

 • Roztříštěné vlastnictví ( 1 firma a.s. měla až 1000vlastníků, majoritu ale často měli privatizační fondy)
 • Stát z toho nezískal vůbec nic do své kapsy – maximálně dobrý pocit, že se rozprodaly i ty podniky, co na tom nebyly dobře

 

5.VELKÁ PRIVATIZACE

=převody majetku

-probíhala několika způsoby:

1)převod majetku (či částí) na české nebo zahraniční PO/FO

2)stát pronajímal některý svůj majetek

3)zaměstnancům se mohla odprodat část podniku

4)převod majetku na obce (takhle vznikal obecní majetek) nebo třeba na nemocnice

5)tzv. obálková metoda (specialita ČR) – převod FO/PO

-vyhlásilo se, že se prodává ta a ta firma + jakási odhadní cena–>“ kdo se chce zúčastnit a vyhrát tuto firmu, nechť do 15.1. předá v obálce svoji finanční nabídku“ (tam stála jen částka a kontakt na sebe)—> 20.1. se za přítomnosti notáře a komise rozlepily obálky a firma se prodala „té nejvyšší nabídce“

-bylo to velmi neprůhledné, kdo ví jestli to nebylo zkorumpované?