Formální dopis

Vážený pane řediteli,

posílám Vám tento dopis s žádostí o povolení uspořádat fotbalový turnaj na našem školním hřišti. Jednalo by se o dva dny, během kterých by turnaj proběhl. V úvahu by přicházel termín 21. – 22.6.2015.

Celou akci vymyslela a pořádá třída 4.A v čele s panem profesorem Danielem Novotným, který se zavazuje, že převezme nad celou organizací zápasu odborný dohled.

Na naší škole je mnoho sportovně nadaných studentů a byla by škoda neuspořádat nějakou sportovní akci. K tomuto turnaji se předběžně přihlásilo 50 žáků.

Turnaje by se účastnili pouze žáci naší školy, kteří by utvořili týmy složené z lidí různých věkových kategorií, aby byla šance na výhru u každého týmu stejná.

Pan profesor Aleš Bárta souhlasil s tím, že by se ujal role rozhodčího a první pomoc bude pod záštitou paní profesorky Červinkové.

Je třeba zařídit pitný režim pro všechny studenty účastnící se akce, a proto Vás prosíme o poskytnutí finančních prostředků. O vše ostatní se postará naše třída.

Žádáme Vás o svolení akci uskutečnit a potřebovali bychom na dva dny zapůjčit prostor školního hřiště. Dále by bylo nutné uvolnit studenty z vyučování a sehnat za pana profesora Bártu suplování. O to by se postarala paní profesorka Budínová, která nám sdělila, že by to problém nebyl.

Děkuji Vám za odpověď

Markéta Veliká za třídu 4.A