Homér – Odysseia

 

Literárně historický kontext

Vznik 7.-8. století př.n.l. ve starém antickém Řecku. užíváno v rámci výuky. východiskem epických žánrů pro klasicismus, vliv i na středověkou dobrodružnou epiku.

Autor:

Homér (slepý pěvec)

Nejzn. Starověký epický básník, doba antického řecka, archaické období. 1. obd. Ř.l.

Asi v 8 st. Př.n.l., udává se město Smyrma (ostrov Chylos), smrt ostrov Ios

Inspirace od přítele Mertona, zdroj lidová slovesnostäutor nejt. Dochovaných řeckých eposů Illias, Odysseia

Připisována díla: Homérské hymny, Žabomyší války

Dílo:

Kompozice:

3 dějové linie: rámcová, chronologická, retrospektivní (2. část, ostrov F., vyprávění královi)

Chronologická, rámcová – v jednom příběhu další (sport. Hry u F.)

Z 2č zpěvů, 12 200 veršů, 3 velké části: Telemáchos, Odysseus, Pomsta nad ženichy (Šrámek) – Ženiši (Mekrlík)

Druh: epos – rozsáhlá epická veršovaná skladba opěvující hrdinské skutky, nebo významné události. Založen na ději.

Dílo navazuje na Illias

Doba: asi 8.st.př.n.l., Antické Řecko

Místo: Ionské moře (M.Asie), Scherie, ostrov Ithaka, ostrov Fajáků, Středozemní moře, ostrov Ogýgie (nymfa Kalypso)

Dobové vnímání díla: Ovlivnění ř. kultury, přednášeno na starověkých slavnostech. Evropským autorům jako vzor. Do dnes se o dílech učí.

Hlavní myšlenka: Láska s trochou odvahy, vytrvalosti a rozumu překoná všechny překážky.

Hlavní téma: Víra v bohy. Návrat domu. Láska k rodině a vlasti.

Postavy

Odysseus: Ithacký král, statečný, moudrý, spravedlivý, lstivý, opatrný, hrdina toužící po domově, krása přirovnána k bohům.

Penelopé: manželka, rozvážná, trpělivá,  věrná, krásná, vychytralá (odklad svatby)

Telemachos: syn, statečný, moudrý, silný, touží najít otce, cílevědomý

Kyklop: syn Poseidonův

Pallas: bohyně moudrosti a války, dcera Dia, ochránkyně, průvodkyně

Ino: bohyně plavců

Kalypso: nymfa, s O. 7 let

Eumanios: pastýř vepřů, pomůže pobít ženichy

Kirke: čarodějnice, měnila lidi na vepře nápojem, O u ní rok, Nepřijmul jídlo, dostal kořen od boha Herma, odolný vůči kouzlům

Hádes: bůh podsvětí

Teresios: věštec, setkání v podsvětí, rada: jak se dostat na Ithaku

Skylle: obluda, 6 hlav, sežrala 6 mužů

Helios: bůh Slunce, kravské stádo sežráno, poslal na ně Poseidona

Polyfémos: Poseidonův syn, kyklop, každý večer snědl 2 vojáky

Lotofágové: pův. kmen, onamoval plavce lotosem (jídlo, zapomnění), jeden ho snědl, násilím vrácen na loď

Laistrigóni: obři, lidožrouti, na lodě házeli kameny

Jazykové prostředky

Archaismy: opánky –boty, korbel – pullitr, krpce-boty, večeřadlo hodovní sál

Přímá řeč: zábavnost, urychlení děje

Přirovnání: Jevil se, jako veliký stožár (kyklop)

Personifikace: Zosobnění neživých věcí – skála hučela

Básnický přívlastek (epiteton): většinou za jménem: Odysseus – nešťastný král

Oslovení: slyš otče, synu Kronův, králi všech králů

Změněný slovoslet: slovesa na konci: Když vzdáleni jsme byli

Dílo ve verších = daktický hexametr

Přechodníky minulé: stávaje, vidouc, nesa

 

Ich forma – druhá část knihy, zbytek er- forma

 

Obsah

Navazuje na Illias.

O bloudění a dobrodružství Ithackého krále Odyssea po skončení Trojské války (10 let). Vrací se na rodný ostrov k manželce Penelope a synu Telemachovi. Cesta trvala 10 let, zahrnuta 41 dní.

Spousta nástrah. Se svými muži do země Kikonů a Lotofágů, do zajetí lidožravého obra Polyféma, kterému vypíchnou oko. Setkává se s Kirke, na jejíž radu plují pro pomoc Thereisea do podsvětí.

Na vlnách se střetnou s mořskými obludami Skylle a Charyblis ( pila vodu, chrlila 3krát za den). Proud je zanese na ostrov, kde je postihne trest za snědění Heliovách krav. Zeus je ztrestá bouří, kterou přežije jen Odysseus, který se dostane k nymfě Kalypso, u které je 7 let.

Na voru doplouvá na ostrov Fajáků. Doprovodí ho zpět na Ithaku, kde s Telemachem připraví pomstu Penelopyním nápadníkům.

Inspirace

James Joyce – Odysseus, Richard Halliberton – Nádherné dobrodružství, vydal se po cestách O. na lodi, zážitky v knize

Opera- Odysseus- Josef Berger

  1. Vydání přeložil V Šrámek 1946, nakladaltelství Plzákovo v Praze

 

Co obětoval O po zavraždění ženichů bohům? Beran, býk, kanec

Podle jakého znAmení poznala služebná, že je to O? Jizva nad kolenem, od kance na lovu

Úkol pro ženichy? Prostřelit šípem 12 seker O lukem

Oddalování svatby? P tká šál pro otce O, král Leart

Kdo najde O u Fajágů? Dcera krále Alkinoxe, Naurika manželka Artela

Jak se dostane k Fajágům, když se vor rozbije? Pomůže bohyně Ino (ochránkyně plavců), dala mu závoj, omotaný okolo těla, hodil pak zpět do moře.

Jak pozná P svého muže? Podle postele (nešla vynést), z kmene olivovníku

Kikoni – první setkání, ukořistili spoustu jídla a věcí. Zůstali přes noc, ráno přivedli kikoni posiu a pobili několik mužů.