Hrabě Václav – Blues pro bláznivou holku

Nakladatelství: Československý spisovatel

Rok: 1990

Autor: (1940-1965), beat generation, výběr z díla: Stop-time , Blues pro bláznivou holku, nespoutaný život, bohem, jazz a blues (hrál na klarinet a saxofon), Praha

tragická smrt- otrava plynem

-jeho dílo zhudebněno např.

Kontext: v Čechách prakticky jediný beatník, přátelství s Ginsbegrem, podobný styl jako Lawrence Ferllingethi

Citace:

Infekce

Spadl jsem ze skály prorostlé arnikou

a teď ležím

rozedřenou kůži

mám plnou písku suchého listí

a tebe

Nejhorší případ tetanu v dějinách lékařství

Všechny kapacity nade mnou pokývaly hlavami a odešly

Je to prý skorem zbytečné

Vrchní sestra přináší

pomeranče cigarety

a třináct reprodukcí od Botticelliho

Posilněte se večer vás budou operovat

Vezmou vám srdce Máte příliš velké srdce

na to abyste s ním mohl žít

Loupu pomeranč a vzpomínám

na Prahu Čvachtavý sníh Rackové Na 7. listopadu

bylo slavnostní osvětlení pamatuješ?

Moje bílá nemocniční postel

se houpe jako tramvaj

do které se opřel vítr

Je to smutné nebo možná směšné

ale asi jim umřu pod nožem

protože jenom ty

máš krev

stejné skupiny jako já

Musím jim říct kde tě najdou

Nelekej se Až pro tebe přijedou

budu ležet mezi lesklými vyvařenými nástroji

a nebudu vědět

že jsi přišla

Vím

že mě nemáš ráda

ale já tě mám

v krvi rozpuštěnou

a bacily tetanu s vůní kouře a arniky a šlágry

tak starými

že je už vůbec nikdo nepamatuje

Můj názor:

– radost ze života, hluboká, upřímná láska (různé ženy), „básně pro opravdové lidi“

– básnická přirovnání, zvukomalebnost, kulisa města, dláždění, tabák, noci alkohol

– důležitá hudba- jazz, blues, hudební termíny (kvinta apod.)

– mladická zamilovanost občas narazí na realitu- tuzex, kádrování

– živelnost, rozjařenost, někdy melancholie, bolest a zklamání z lásky, jindy hravost

– expresivita, vyvrácení typických klišé „měsíc zvrací“

– stopy války: přítomnost vojáků, hrůza koncentračních táborů (kontrast: láska, vyklad budoucnost z rukou, novinář fotící ruku v masovém hrobě)

-motiv tabáku, kouře, probděné noci, nevyspání

– odkazy k lidovým písním, známým osobnostem (Bach, Gellner)

-část děl i veršovaná, většina však volný verš, často bez interpunkce, přímá řeč neoznačena uvozovkami, a le VELKÝMI PÍSMENY