Instituce EU

Evropský parlament

-sídlo: Strassbourg-měsíční zasedání

-Brusel, Lucemburk-zde mimořádná zasedání

–>ohromné náklady na stěhování; vyčítá se jim to kvůli emisím, nic platné

751 europoslanců, ČR 21 (každý stát jich má určitý počet dle počtu obyvatel -nejvíce Německo – 96, nejméně Lucembursko – 6)

-První zasedání v r. 1979

-předseda Martin Schulz (Něm.)-může být znovuzvolen -funkční období 2,5 roku

-funkce:

 • legislativní, zákonodárná
 • Rozpočtová – pouze ho schvalují
 • Kontrolní (ostatních insitucí)

-sedí se podle frakcí (podle pol.názorů, ne podle stran či zemí)

-Cesta zákonů:

-EU komise–>ti dají zákon,rozpočet–>rada EU–>Evr.rada k nakouknutí–>Evr.parlament: a)schválí  b)neschválí-poznámky,komentáře—>zpět k Evr.komisi-předělat, hledá se kompromis, nedá se to „k ledu“

 

Evropská komise

-nejdůležitější instituce – navrhuje rozpočty, zákony – má nejvyšší pravomoce

-sídlo v Bruselu

-podává legislativní návrhy a předává je parlamentu ke schválení

-tvoří rozpočet, který se přes Radu EU dostane do EU parlamentu, který když ho neschválí, odešle ho zpět ke komisi

-cca 26 tisíc stálých zaměstnanců – každý den v práci

-5ileté funkční období komisařů

-vrchní komisař – Jean Claude Juncker

-28 eurokomisařů – každá země má 1 (od 2007) (dříve 15 států a 20 komisařů)

-pro ČR 2.eurokomisař Vladimír Špidla –bylo mu vytýkáno, že vůbec neumí obhájit svůj názor; jeho resort: sociální politika a zaměstnanost

—>3.eurokomisař Stephan Fülle -resort: rozšiřování EU (1.7.2013 „přijme“ Chorvatsko do EU)

– resorty se mění (nejprestižnější posty mají nej země – nepsané pravidlo)

-každý eurokomisař skládá slib, že bude hájit zájmy EU a ne své země, jsou to zaměstnanci EU

-každá země podá návrh na vlastního eurokomisaře – ten se musí prezentovat před EU parlamentem, palba otázek

4.eurokomisařka Věra Jourová  – resort: spravedlnost, ochrana spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví

 

Rada EU

-sídlo: Brusel

= Rada ministrů -ministři všech států EU

-ministři všech členských zemí–>nejdůležitější 4 ministři -financí, zahran.věcí, práce a soc.věcí, zemědělství

-každý měsíc se scházejí v Bruselu, ostatní ministři 2-4x/rok (podle potřeb)

-Rada EU schvaluje všechny akty, které se později stanou zákony – EU komise to Radě EU předá..

-rozhoduje o všech otázkách integrace, propojování, směřování

-každý ½ rok rotuje předsednictví (2015 Lotyšsko, pak Lucembursko; 2014 Řecko,Itálie, ČR předsedalo 2009)

-hlasování:

-každá země má určitý počet hlasů, který je dán počtem obyvatel (ČR 12, celkem jich je 352)

–>dvojím způsobem(nejprve se vyhlásí,kterým se hlasuje):

 • dohromady 352 hlasů a schváleno je, pokud aspoň 260 pro (častější) (2třetiny)
 • musí být pro tolik hlasů, kolik reprezentuje 73,9% obyv.EU (352 je 100%)

-v Lisab.smlouvě-změna hlasování – od 2013 se 62% změní na 55%; výhodnější pro malé země – dnes když jsou 2 velké země pro, převálcují více malých zemí

 

Evropská rada

=summit EU (jedna z novějších institucí)

-zdvořilostní setkání nejvyšších představitelů států = prezidenti (rep.) nebo premiéři (VB) jednotlivých zemí

-scházejí se 2x/rok, v zemi, která právě předsedá (nyní Lotyšsko 2015)

-hl.rozhodovací orgán, musí posvětit všechny akty – jen jim to projde rukama (nezamítají)

-diskuze o strategiích EU, směřování EU,…

-aby byl sjezd platný, musí se účastnit vrchní eurokomisař (J.C. Juncker)

-předseda EVr.rady je Donald Tusk  (nesprávně prezident EU)

 

Evropský soudní dvůr

-sídlo: Lucemburk

-nejvyšší soudní orgán EU

-dohlíží na správný výklad a aplikaci EU práva (nad národním právem)

28 nezávislých soudců, skládají přísahy, že budou hájit EU právo

-volební období 6 let

-stížnost-mezi státy členskými, mezi firmami, i mezi lidmi (můžeme podat stížnost i my, když nesouhlasíme s ČR dvorem)

 

Evropský účetní dvůr

-sídlo v Lucemburku

-28účetních jmenovaných radou EU

-kontroluje rozpočet, příjmy a výdaje EU, vede účetnictví – např. kontrola zda státy správně odvádějí poplatky

 

Evropský ombudsman     

-sídlo ve Strassburku

-pouze stížnosti na činnost institucí EU – ne na to, co se děje mezi občany

 

Evropská centrální banka (ECB)

-sídlo: Frankfurt nad Mohanem

-funguje od pol.90.let -pouze pro země měnové unie (eurozóny)

-přejímá velkou část úkolů/funkcí národních CB :

 • tisk bankovek-každá země jiný znak na mincích
 • hýbe úrokovými sazbami (dá nízké–>oživení P, ekonomiky  X vysoké–>nutí nás šetřit, boj s inflací, umělé stahování peněz z oběhu-unijně)
 • stahuje devizové rezervy jednotl.států a spravuje je
 • —>tím vším kontroluje míru inflace (nár.CB ztratí možnost kontroly – nebezpečí přijetí eura)

-řídící orgán:

 • rada guvernérů-stálí zaměstnanci ECB + národní guvernéři CB
 • výkonný výbor
 • generální rada

-guvernér – Ital Mario Draghi (od list.2011)

 

Evropská investiční banka

-sídlo: Lucemburk

-členy jsou všechny státy EU – 28 států

-dlouhodobé půjčky, které by měly pomoct:

a) hosp.růstu zaostalých regionů

b) rozvoj školství, zdravotnictví

c) rozvoj dopravy, telekomunikace, energetiky
d) zlepšování živ.prostředí

e)půjčuje malým a středně velkým podnikům, myslí-li si, že jejich projekty budou užitečné a obstojí v konkurenci

 

-prezident Evropské unie = šéf Evr.rady

Donald Tusk (Polsko)

-nová funkce po schválení Lisabonské smlouvy (2010)

-zvolen na 2,5 leté funkční období

-ministryně zahraničních věcí- -lady Catherine Ashtonová (Velká Británie)