Japonsko

 

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Endogenní pochody

Základní informace

 • Rozloha:377 835 km2
 • Hlavní město:Tokio (8 022 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):127 078 679
 • Ostrovní stát – Honšú, Kjúšú, Hokaidó, Šikokú
 • Úřední jazyk:japonština

 

Přírodní poměry

 • Ostrovní stát na východním okraji asijského kontinentu
 • Ostrovy tvoří oblouk dlouhý 2500 km
 • Více než 5000 ostrovů
 • Rozlohou významné – Honšú, Hokkaidó, Kjúšú, Sikoku
 • Východní pobřeží členitější
 • Téměř všechny ostrovy sopečného původu, velmi hornaté

Podnebí

 • Monzunový typ
 • Jih – subtropické (mořské proudy)
 • Sever – mírné
 • Zima
 • severovýchodní větry z kontinentální Asie – ochlazení pod bod mrazu, studený vzduch zvlhne nad Japonským mořem – vytvoření husté oblačnosti -> vydatné sněhové srážky (západní pobřeží + hory)
 • Východ – sušší zimy s menší oblačností (Jihovýchodní pobřeží oteplované teplým proudem)
 • Konec března
 • S oteplováním asijské pevniny – větry se stáčí k jihu a východu
 • Konec června
 • několikatýdenní období prudkých lijáků ->“slivoňové“ deště“
 • Léto
 • Mimořádně teplé a vlhké, časté pobřežní mlhy
 • Sever – léta chladnější
 • Přelom srpna – měnění cirkulace vzduchu -> prudké deště, tajfuny
 • Říjen – silné ochlazování

 

Historický vývoj

 • Podle tradiční japonské mytologie – Japonsko založeno v 7. stol. císařem Jimmu
 • Během 5. a 6. století zavedeno čínské písmo, buddhismus s ostatními aspekty čínské kultury -> nejprve prostřednictvím Korejského poloostrova a později z Číny
 • Císařové – formální vládci -> skutečná moc obvykle v rukou dvorské šlechty, regentů nebo šógunů (vojenských správců)
 • Do 2. poloviny 19. století – uzavřené světu
 • 1868 – reformy, vstup západních technologií a investic, modernizace Japonska
 • Japonci investovali do loďstva a zbraní
 • přelom století – útok na Rusko a Čínu – Japonsku se podařilo vyhrát: získali tím Sachalin, Taiwan, Koreu a Mandžusko
 • sv. válka
 • 1940 – podepsalo Japonsko spojeneckou smlouvu s nacistickým Německem
 • konec 1941 vstup do války náletem na americkou flotilu kotvící v Pearl Harbouru (Havaj)
 • Okupace -> Filipíny, Hongkong, Indočína, Siam (Thajsko), Malajský poloostrov, Barma, Borneo, Sumatra a Jáva
 • květen 1942 -> Japonci začali prohrávat a vyklízet dobytá území
 • Do 1945 mnoho japonských měst silné bombardování
 • Japonsko odmítalo požadavky Spojenců na bezpodmínečnou kapitulaci

=> 6. 8. 1945 svržena na Hirošimu atomová bomba

=> 9. 8. 1945 Nagasaki – druhá atomová bomba

 • 8. 1945 -> Japonsko se vzdalo+ okupace armádou Spojených států
 • spojení se s USA – změnily jim ústavu, investovaly na jejich území a zásobovaly je potravinami
 • podpora perspektivních odvětví, bránění domácího trhu před konkurencí
 • Do 60. let – zotavení japonského hospodářství z válečných škod díky novým technologiím
 • dostalo se na třetí místo na světě co do objemu produkce (hrubého národního produktu)
 • léta – ropná krize v
 • zásadní restrukturalizaci ekonomiky, pokračování nepřetržitého hospodářského růstu

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):127 078 679
–         Hustota zalidnění: 336,3 obyvatel/km2 – jedna z nejhustěji zalidněných zemí světa

–         Největší počet obyvatel – ostrov Honšú

 • Národnostní složení: Japonci 99 %, Korejci
 • Národnostní jednota – těžké získat japonské občanství
 • Burakuminové – potomci příslušníků nečistých profesí – např. řezníci, koželuhové či hrobaři
 • příslušníci kasty burakuminů museli žít v místech oddělených od ostatních obyvatel (osady, ghetta) nesměli uzavírat manželství s příslušníky jiných společenských vrstev
 • 1871 zrušení kast – diskriminace a předsudky trvají stále
 • Většina Japonců mongoloidní rasa (Ainuové žijící na Hokkaidu ale představují potomky austronéských populací)
 • Během 20. století vysoká míra urbanizace, v současné době žije ve městech 78 % populace
 • Porodnost i úmrtnost postupně klesají
 • Úřední jazyk japonština – velmi odlišná od ostatních asijských jazyků (písmo vychází z čínských znaků)
 • Velký důraz kladen na vzdělání -> negramotnost v této zemi skoro neexistuje
 • Řada místních nářečí

Náboženství

 • šintoisté 52 %, buddhisté 38 %, křesťané
 • Šintoismus – ryze japonské polyteistické náboženství
 • do konce 2. světové války šintoismus státním náboženstvím
 • Nyní nepodporuje stát žádný náboženský směr a výchova náboženství na školách je zakázána

 

Sídla

 • Tokijská aglomerace rozprostírající se v délce 130 km podél celého stejnojmenného zálivu má kolem 28 milionů obyvatel a představuje největší koncentraci na světě

 

Průmysl

 • těžba uhlí (Hokkaido a Kjúšú) -nestačí konkurenci – domácí spotřebu nekryje ani z 10 %
 • Produkce ropy a zemního plynu (sever Honšú) téměř zanedbatelná
 • těžba stavebních surovin, rud zinku, olova a mědi
 • Těží se i menší množství zlata, stříbra a wolframu
 • Většina paliv a surovin včetně železné a měděné rudy, koksovatelného uhlí a bauxitu – dovoz
 • Atomová energetika – japonské elektrárny (patří k největším na světě) podíl na celkové produkci již 20 %
 • Průmysl a stavebnictví zaměstnávají již méně než 1/3 pracujících
 • Japonsko postupně měnilo svoji průmyslovou strategii
 • Od laciného sériové výroby ke kvalitní produkci založené na progresivních technologiích (značný podíl na světových trzích)
 • Výroba spotřební elektroniky
 • Počítače
 • Fotoaparáty
 • Mobily
 • Audiovizuální techniky
 • produkce osobních automobilů a lodí (první místo na světě)

Toyota, Honda, Nissan, Suzuki

 • V současné době největším výrobcem oceli na světě
 • Velmi rozsáhlá výroba chemikálií, syntetických vláken a pryskyřic, potravin, cementu a papíru
 • Zaibacu – rodinné podniky, největší podíl na hospodářském vzestupu Japonska (Honda, Sony)
 • Nízká nezaměstnanost

 

Zemědělství

 • Nedostatek prostoru, málo orné půdy, 60% zalesněno (chráněno)
 • Větší zemědělská hospodářství jen na Hokkaidu
 • Všude jinde tradiční terasovitá políčka na svazích hor – součást kulturní krajiny
 • Pěstují se jen nezbytné plodiny – rýže, zelenina (rýže nejdůležitější, pěstování skoro po celém Japonsku, letní vedra + vlhkost – ideální pro pěstování)
 • zelenina -> zelí, cibule, okurky, rajčata a hrášek
 • ovoce -> citrusy, jablka, melouny
 • Chov prasat, skotu, drůbeže
 • Zemědělství je velmi intenzivní (systematické používání umělých hnojiv)
 • Velký objem potravin se musí dovážet

Rybolov

 • Rybolov -> první místo na světě (10-13 milionů tun ročně)
 • Většina rybářských podniků jsou malé firmy
 • V současnosti je dovoz rybářské produkce vyšší než její vývoz
 • Loví se zejména tuňák, sardinky, makrely, lososi a pstruzi
 • Zásadně proti celosvětovému omezení lovu velryb

 

Doprava

 • Výstavba placených silnic a dálnic dnes pokračuje mimořádným tempem
 • Dálnice spojují všechna hlavní městská centra
 • První japonské železnice byly stavěny v druhé polovině 19. Století
 • První trať superexpresu (1964) spojovala Tokio s Ósakou
 • Koncem 80. let byly všechny čtyři hlavní ostrovy navzájem propojeny silničními a železničními komunikacemi
 • Mimořádný význam má pro Japonsko námořní doprava
 • Po Rotterdamu a Singapuru jsou japonské přístavy Kóbe (obsluhuje také Ósaku a Kjóto), Ciba u Tokia, Nagoja a Jokohama největší na světě
 • Tokio dvě velká letiště (Haneda a Narita) -> jeden z největších leteckých uzlů světa

 

Služby

 • Velmi drahé, ale na vysoké úrovni
 • Drahé taxi služby, oblečení
 • Většina japonských lékařů hovoří pouze japonsky
 • Obchody mají otevřeno 7 dní v týdnu, velký řetězec nonstopů
 • Časté přesčasy
 • Pouliční kriminalita téměř neexistuje