Kafka Franz – Proměna

Proměna-Franz Kafka

Celý název: Proměna (Die Verwandlung)

Autor: Franz Kafka (3. července 1883Praha– 3. června 1924, Kierling u Klosterneuburgu)

Datum prvního vydání díla: 1915

Literární druh: epika

Literární forma: proza

Literární žánr: povídka

Kontext doby a autor:

Autor

Žid, německy píšící autor v Praze, uměl česky a francouzsky

zemřel mlád na tuberkolozu

vystudoval UK Pf, dělal pojiťovacího agenta

v jeho dílech absorudita, nemožnost boje proti systému, úřadům a byrokracii, postava nemá šanci bojovat proti osudu, až komické líčení, strohost až úřednický styl, tragikomedie, hrdina jen část jména (Zeměměřič K, Josef K)→umocňuje anonymitu a bezvýchodnou situaci hlavního hrdiny

díla končí tragicky

dálší díla: Proces, Zámek, Nezvěstný (Amerika), většina nedokončená, chtěl je spálit

Kontext doby

ve své době díla neznámá, světová proslulost až po druhé světové válce a je pokládán za jednoho z nejvěších autoru 20.století, který je ale více obdivovaný v zahraničí

navazovali na něj existencialisté (Satré, Camus), z českých pak třeba v různých etapách své tvorby L.Vaculík nebo B.Hrabal

německy píšící autoři v praze → byli to reportéři, spisovatelé básnici dále například jeho přítel Max Brod(zasloužil se o Kafkovu proslulost), Johanes Urzidil (Goethe v Čechách), Egon Erwin Kisch (Z pražských uliček a nocí, Temnou Prahou)

 

DějPovídka Proměna začíná probuzením hlavní postavy, obchodního cestujícího Řehoře Samsy (v originále Gregor Samsa) a jeho zjištěním, že se proměnil v obří hmyz (tato základní informace celého textu je čtenáři představena v jediné větě v úvodu – „Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi odporný hmyz.“). Přestože se snaží svou indispozici skrýt před rodinou, je nakonec odhalen. Vyděšení rodiče a sestra Markétka se rozhodnou Řehoře zavřít v jeho pokoji v jakési domácí internaci. Samsa po celou dobu svého změněného stavu uvažuje racionálně, nepropadá depresím a zachovává chladnou hlavu (jeho první starostí je, jak jako hmyz půjde do práce). Řehoř jako hmyz rozumí nadále lidské řeči, jemu samotnému však ostatní příliš nerozumí, nemůže tedy se svým okolím komunikovat.

Situace v rodině se od Řehořovy proměny značně zhorší; jednak přijdou o Řehořovu finanční podporu (dosud je ze svého platu živil převážně on), jednak strádají rodiče i sestra psychicky. Otec se navrací do zaměstnání, pracuje jako sluha, Markétka prodává v obchodě a také se učí francouzštinu. Matka ani otec do Řehořova pokoje nevstupují, stará se o něj mladší sestra Markéta, vždy když za ním sestra přichází, tak se Řehoř schová pod pohovku, aby ji neděsil. Jediný z lidí, kdo se s danou situací smíří, je otrlá posluhovačka, která s Řehořem-hmyzem jedná rázně a bez okolků. Jednou se Markéta s matkou rozhodnou vystěhovat z Řehořova pokoje nábytek v dobrém úmyslu, Markétka se domnívá, že by se mu lépe lezlo po stěnách a stropu, čímž se Řehoř skutečně rád baví. Ovšem matka se obává, že by si to Řehoř mohl vysvětlit jako definitivní zavrhnutí ze strany rodiny. Řehoř si nakonec uvědomí, že by byl rád, kdyby mu pokoj ponechali, tak jak je. Brání tedy svůj oblíbený obraz, spatří ho matka a upadne do mdlob. Vyhrocenou situaci se rozhodne vyřešit zaskočený otec, nakonec po Řehořovi hází jablka, čímž ho těžce zraní.

Řehořův zdravotní stav se zhoršuje. Ztěžuje se i atmosféra v rodině; hmotný nedostatek a vypětí ze skrývání Řehoře v bytě doléhají na jeho rodiče i Markétku, která navrhuje Řehoře odstranit. Rodina si do bytu nastěhuje podnájemníky, kteří o Řehořovi nevědí. Později ho ale spatří, protože Řehoř si chtěl poslechnout, jak jim Markétka hraje na housle, a tak opustil svůj pokoj. Otec se ho snažil zahnat zpět do jeho pokoje, ze kterého se postupem času stalo skladiště nepotřebných věcí. Nájemníci dávají okamžitou výpověď. Nad ránem Řehoř opuštěný umírá. Ráno jej nalezne posluhovačka („Pojďte se podívat, ono to chcíplo; leží to tam dočista chcíplé!“) a jeho mrtvolu sama odklidí. Téhož dne uspořádají Samsovi, jimž se viditelně ulevilo, výlet z města a probírají nadějné plány do budoucna.

 

Postavy:

Řehoř Samsa-hl. hrdina bývalý obchodní cestující co živí rodinu, postupně na to zapomenou

Řehořův otec-přísný syn jemu odporný po proměně, musel začít pracovat po jeho proměně a je proto na něj naštvaný

Řehořova matka-Řehoře lituje, ale její odporný, doufá v jeho návrat, musí si také najít zaměstnání a postupně se pro ní stává jen nenáviděným břemenem

Řehořová sestra Markéta – lituj Řehoře nejvíce a obětavě se o něj stará, musí si také najít práci, postupně se pro ní Řehoř také stává přítěží až řekne, že to chcíplo

Gréta-posluhovačka, Řehořem opovrhovala, nazývala jej to…

Kompozice: chronologická

Jazyk:

er forma

strohý a racionální

spisovný až úřednický styl

občas vnitřní monolog Řehoře či mírná vzpomínka na minulost

měšťácká omezenost