Moliére J.B. – Lakomec (4)

Tvořil v období KLASICISMU

 • Vznikl ve Francii v polovině 17. století a trval až do 18. století
 • Vrcholem klasicismu byl EMPÍR inspirovaný hodně antikou
 • Ostatní umělecká odvětví mají stejné charakteristické rysy:
  • HUDBA má řád – 1. vídeňská škola (Mozart, Haydn, Beethoven)
  • ARCHITEKTURA – přímé linie, pravidelné, inspirace v antice

 

Pro toto období jsou charakteristickými znaky Pevný řád, jednotné principyRACIONALISMUS = rozumové uvažováníA cit je podřízen rozumuIdeál krásy spočíval v PRAVDĚ A SOUMĚRNOSTIInspirace antikou → ZÁSADA TROJÍ JEDNOTY
 • ZÁSADA TROJÍ JEDNOTY = děj literárních děl se odehrával na jednom místě, měl pouze jednu zápletku a udál se během jednoho dne
  • Místa, času, děje
 • Literatura se dělila na umění VYSOKÉ a NÍZKÉ
  • VYSOKÉ: óda, epos, tragédie – náměty ze života vyšších vrstev
  • NÍZKÉ: komedie, bajka satira – náměty ze života nižších vrstev
   • La Fontaine – Bajky
  • Poezie je v klasicismu nahrazována DRAMATEM

 

V období klasicismu vznikl nový druh dramatu – COMEDIA DELL’ARTE (přeloženo: komedie profesionálních herců)

 • Jde o druh improvizace kdy postavy mají pevný a ustálený charakter
 • Všechny postavy mají charakteristickou masku, takže je diváci ihned poznali.
  • Harlekýn, Kolombína

 

V tomto období dále tvořil Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů, Piere Corneille (Kornej), Jean Racine (Rasín), Jean de La Fontaine – Bajky

 

Moliére:

 • Francouzský herec, spisovatel, dramatik
 • Stal se komediantem proti vůli své rodiny → založil si vlastní divadelní společnost
 • Hlavně divadelní hry – KOMEDIE
  • Motiv: zesměšnění lidských vlastností → NADČASOVOST (hrají se dodnes), stálá aktuálnost motivů her
   • Negativní lidské vlastnosti jsou stále aktuální téma
  • Nečekaná pointa = nečekané rozuzlení příběhu
  • Úspěšné už během jeho života
 • Další díla: napsal 33 komedií – Tartuffe neboli Pokrytec, Don Juan neboli Kamenná hostina, Zdravý nemocný

 

 

 

 

 

 

LAKOMEC:

 • Druh: Drama (divadelní hra) – má děj
  • Střídání replik = promluvy jednotlivých postav + scénické poznámky (odlišeny od promluv)
  • Primárně určeno k inscenaci
 • Žánr: komedie = nízký klasicistní žánr
 • Forma: próza
 • Motiv lidské chamtivosti, smysl života v hromadění majetku (necení si rodinného štěstí)
 • Ztratí se mu peníze → nakonec vše šťastně dopadlne (každý si vezme svou lásku, peníze se najdou)
 • POSTAVY:
  • HARPAGON: hlavní postava – lakomý vdovec, zajímá se jen o peníze (chamtivý, bezcitný), chladný vztah ke své rodině
  • KLEANT: syn Harpagona – mladý muž, zamilovaný do Mariany
  • ELIŠKA: dcera Harpagona – zamilovaná do Valéra, bojuje proti nechtěnému sňatku
  • MARIANA: krásná, miluje Kleanta, dvoří se jí Harpagon, ale ona ho nechce
  • VALÉR: zamilovaný do Elišky, správce u Harpagona doma, chce být Elišce nablízku
  • ANSELM: bohatý, starý muž, ale štědrý a dobrosrdečný – otec Mariany a Valéra, završí děj dobrým koncem
  • FROSINA: intrikářka, dohazovačka, jako jediná zná poměry v celé rodině
  • ŠTIKA: sluha Kleanta
  • JAKUB: Harpagonův kuchař, sluha, podlý, pomstichtivý
 • JAZYK:
  • Hovorové obraty (hlavně u postav z nižších vrstev – služebnictvo), jinak spisovný jazyk
  • Časté satiry, ironie, nadsázky