LSD

 • Objev – 1938 – Albert Hofmann
 • Dříve – pomůcka pro zvládání stresu, alkoholismu, autismu a depresím
 • Dnes – zákaz pro psychotropní účinky (od 1967); výzkumy na zvířatech
 • Zdroj inspirace – Beat generation, věřící (Mojžíš na Sinaji)

Vlastnosti

 • Minimální toxicita (čistá forma)
 • Nulová fyzická závislost (čistá forma)
 • Bezpečnější než alkohol, tabák a marihuana
 • Halucinace, psycholitické a psychedelické stavy
 • Nepochopení nové reality může vyústit v sebevraždu
 • Distribuce – papírky, tablety, želatina, krystalky
 • Podává se orálně

Po užití

 • Rozšířené zornice
 • Lehké zvýšení teploty
 • Zvýšení tepové frekvence
 • Vlivem halucinací: husí kůže, třes, pocity horka/chladu, nechuť k jídlu

 

 • !Neexistuje drogový test, který by LSD v krvi odhalil!
 • Diethylamid kyseliny lysergové
 • Původ v námelu
 • Zásaditá krystalická látka
 • Rozpustnost ve vodě a lihu
 • Rychlý rozpad na světle
 • Náročná výroba
 • Bez povolení ministerstva zdravotnictví je výroba, prodej, přechovávání a distribuce trestná ve většině států světa
 • V Čr: zák. č. 167/1998 Sb.

Někteří uživatelé

 • Albert Hofmann – od objevu; dožil se 102 let
 • Allen Ginsberk – beatník
 • Lawrence Ferlinghetti – beatník
 • John Lenon – The Beatles
 • Bill Gates – Microsoft
 • Steve Jobs – Apple
 • Karel Gott – zpěvák; dorovolně na pokusech