Maupassant de Guy – Kulička (2)

 

Úvod:

Kniha je vydána roku 1880. Je to povídka z prostředí prusko-francouzské války, která se odehrávala roku 1870 v Normandii. Jedná se o příběh nevěstky přezdívané Kulička, která svým chováním, vlastenectvím, ale i pouhou přítomností zahanbuje francouzské měšťáky. Autor zde kritizuje dobu, aristokracii, proměnlivost chování lidí. Poukazuje na předsudky ve společnosti. Kritizuje vyšší společnost tím, že ji zde zachycuje jako pohrdavou, využívající druhých a myslící pouze na vlastní dobro. Moralita jednotlivých lidí zde hraje obrovskou roli. Maupassant zachycuje nejnižší vrstvu, proti které stojí nejrůznější lidé z vyšší společnosti. Námětem je příběh, pojednávající o tom, že i prostitutka může převýšit šlechtu svými činy a charakterem. Objevuje se zde rozpor, kdo je mravnější a větší vlastenec. Prostitutka, která se obětovala, nebo lidé, kteří se jen snaží přežít a zachránit sami sebe?

Dílo je velice objektivní, a proto ho řadíme do naturalismu. Maupassant zde až fotograficky zachycuje celou situaci. Na začátku knihy je rozsáhlý popis města po válce, jak to tam vypadá, jak se chovají lidé, kteří se začínají vzpamatovávat z války. Velice realistický pohled na dobu, jelikož se války sám zúčastnil. Svůj názor zde vyjadřuje výběrem faktů, tématu, postav.

Autor:

Guy de Maupassant byl francouzský spisovatel 2. poloviny 19. století. Byl představitelem naturalismu a kritického realismu. Narodil se 5. srpna 1850 v Tourville-sur Arques do rodiny venkovské šlechty. Začal studovat práva v Paříži. Studium musel přerušit kvůli prusko-francouzské válce, jíž se zúčastnil. Po válce byl přijat na místo úředníka na ministerstvu námořnictví a kolonií. Jeho přítelem byl spisovatel Flaubert. Díky němu se Maupassant seznámil s dalšími realisty, např. s Turgeněvem nebo Zolou. Od roku 1882 se naplno začal věnovat spisovatelství. V 80. letech 19. století napsal více jak 300 povídek, 6 románů, 3 divadelní hry, 3 cestopisy a dále mnoho studií, předmluv, novinových článků a kronik. Od konce 80. let se u něj začala projevovat duševní choroba. Léčil se na jihu Francie, ale léčba nezabírala. Příznaky své choroby popsal v několika povídkách. Roku 1892 se pokusil o sebevraždu a byl převezen do léčebného ústavu v Passy u Paříže. Zde roku 1893 umírá.

Guy de Maupassant je autorem šesti románů a několika desítek novel a povídek. Námětem jeho povídek byl často normandský venkov nebo pařížské městské prostředí. V románech se zaměřoval na měšťanskou a aristokratickou vrstvu. K jeho nejčastějším tématům patřila láska, příroda, každodenní život pařížského měšťáka, prusko-francouzská válka. Hrdinové jeho příběhů jsou venkované, měšťané a aristokraté jako deklasované živly a prostitutky.

Guy de Maupassant psal také pod třemi pseudonymy: Joseph Prunier, Guy de Valmont, Maufrigneuse.

Postavy:

Kulička

Hlavní hrdinkou povídky je prostitutka zvaná Kulička. Vlastním jménem se jmenuje Alžběta Roussetová. Přezdívku si vysloužila díky svému vzhledu. Je malá, baculatá, ale svěží a dobře vypadající. V díle je představitelkou nejnižší vrstvy. Všemi cestujícími je opovrhována, nikdo se s ní nechce bavit už jen kvůli jejímu původu. Cestující ji později využijí ke svému účelu a následně zase „odkopnou“. Je schopná obětovat se pro ostatní. Kulička je zatvrzelá vlastenka a bonapartistka.

 

 

Manželé Loiseauovi

Majitelé velkoobchodu s vínem. Pan Loiseau je malé postavy s velkým břichem. Jeho žena je vysoká, statná a rázná. Vnášela do manželova obchodu řád a počtářského ducha.

 

Manželé Carré-Lamadonovi

Pracovali v bavlnářském průmyslu. Vlastnili tři prádelny. Pan Carré-Lamadon je důstojník čestné legie a člen krajské rady.

 

Hrabě a hraběnka de Bréville

Hrabě je členem krajské rady. Vedoucí představitel strany orleanistů. Svým vzhledem se snaží vypadat jako Jindřich IV., kvůli údajnému příbuzenskému vztahu. Hraběnka má skvělé vystupování, je dobrou hostitelkou.

 

Tyto tři páry Kuličkou nejvíce opovrhují. Posléze na ní vytvářejí největší psychický nátlak.

 

 

Cornudet

Přesvědčený demokrat, alkoholik. Chtěl také využít služeb Kuličky.

 

dvě jeptišky

Jedna byla starší, obličej měla plný jizev od neštovic. Druhá byla mladší, křehká, hezká. Obě se neustále modlily.

Děj:

Dílo je zasazeno do roku 1870 v Normandii, kde doznívá prusko-francouzská válka. Autor zde zachycuje a detailně popisuje atmosféru okupovaného města, znovu se rozebíhající život po válce. Tři bohaté páry, dvě jeptišky, demokrat Cornudet a Kulička se setkávají u dostavníku, který směřuje do Le Havru. Osazenstvo dostavníku chce začít nový život po válce, chtějí se dostat pryč z té hrůzy. Už při nástupu do dostavníku si všichni všímají baculaté postavy a vrhají na ni opovrhující pohledy. V poledne mají dorazit do města Tôtes, ale jejich jízda je velice pomalá a ještě se zdrží v závěji. Cestující nemají co jíst a Kulička najednou vytáhne koš s jídlem a pitím. Sama začne jíst a všichni na ni závistivě koukají. Ona se rozhodne s nimi podělit. Někteří zpočátku odmítají jídlo, ale hlad nakonec zvítězí a všichni se najedí. Večer jsou zastaveni pruskými vojáky a jsou nuceni zůstat ve zdejším hotelu přes noc. Pruský důstojník si vyžádá Kuličku a chce s ní strávit noc. Kulička odmítá tuto žádost, protože je to nepřítel a ona sama je zatvrzelá vlastenka. Důstojník jim zakáže pokračovat v cestě, dokud s ním Kulička nestráví noc. Kulička ho další den znovu odmítne. Situace se vyhrotí, protože cestující chtějí odjet a vše závisí na Kuličce. Nejdříve s Kuličkou souhlasí a podpoří ji, ale postupně si začnou uvědomovat, že vše závisí na ní. Sejdou se, pomlouvají Kuličku a začnou vymýšlet, jak by ji přemluvili. Psychickým nátlakem, kdy jí vyprávějí různé příběhy lidí, kteří udělali dobré skutky, Kuličku přemluví a ona stráví noc s důstojníkem. Ráno jsou koně zapřaženy a mohou odjet. Všichni Kuličkou opovrhují, po cestě si rozbalí jídlo, ale ani jí nenabídnou. Všichni na ni koukají skrz prsty, nevěřícně, pohrdavě. Povídka končí tím, že se Kulička rozbrečí.

Styl, umělecké prostředky, jazyk:

Dílo je psáno er-formou. Velice objektivní dílo, a proto ho řadíme do naturalismu. Autor zde využívá kritiky, satiry a častá přirovnání.

Závěr:

Povídka se mi líbila. Je zde krásně vystiženo, jak jsou lidé chamtiví, chtějí to dobré jenom pro sebe. Na začátku je velmi detailně popsána situace po válce a jednotlivé postavy.

Zdroje:

Literatura pro 2. ročník středních škol, Didaktis

http://guydemaupassant.ic.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant

http://www.rozbor-dila.cz/kulicka-rozbor-dila-k-maturite-6/