Maupassant de Guy – Kulička (3)

Kulička-Guy de Moupassant

Celý název: Kulička (La Boule de Suif)

Autor: Guy de Moupassant  (5. srpna 1850Tourville-sur-Arques – 6. července 1893Paříž)

Datum prvního vydání díla: 1879

Literární druh: epika

Literární forma: proza

Literární žánr: povídka

Kontext doby a autor:

Autor

 • francouzský spisovatel 2. poloviny 19. století
 • realismus až naturalismus
 • účastnil se Prusko-Francouzské války
 • uznání již za života
 • psal romány a povídky
 • nakazil se sifilitidiou, protože vedl bohatý sexuální život – tomu přineslo i brzkou smrt
 • dálší díla
  Miláček-román,novinář si vyšukává cestu do lepší společnosti
  Slečna Fifi-prusko-francouzská válka-ukazuje barbarství pruských vojáků

 

Kontext doby

ve Francii nejprve druhé císařství, pak prusko-francouzská válka a pak třetí francouzská republika

sociální problémy → prmítne se do literatury a umění v podobě realismu a pak naturalismu

Gustav Flaubert (Paní Bovaryova), Emil Zola (Zabiják), Ch. Dickens (Oliver Twist)

 

Děj: Příběh se odehrává v období prusko-francouzské války, tedy začátkem 70. let 19. století. Skupina obyvatel Rouenu opouští v dostavníku město kvůli blížící se frontě. Spolu s hlavní postavou, prostitutkou přezdívanou Kulička (pravým jménem Elisabeth Roussetová), cestují zástupci různých společenských vrstev a politických názorů – demokrat Cornudet, dvě jeptišky a hrabě Bréville, továrník Carré-Lamadon a drobný obchodník Loiseau se svými manželkami. Všichni Kuličkou přirozeně opovrhují, dokud je nezačne sužovat hlad. Jakmile zjistí, že si s sebou Kulička prozíravě vzala košík s jídlem, jejich chování se v mžiku změní a i povýšenecké manželky přijmou prostitutku mezi sebe. Dostavník je následně zastaven pruskou armádou ve vesnici Totes. Osazenstvo je zde ponecháno na milost důstojníkovi, jenž jim odmítá povolit odjezd, dokud se mu Kulička nepodvolí. Ta zprvu hrdě odmítá, ale ostatní ji drobnými narážkami i přímým přesvědčováním donutí, aby se obětovala. Namísto díků se jí však příští den při odjezdu všichni vyhýbají, dámy jí zcela otevřeně opovrhují. Když nastane čas oběda, nikdo nenabídne Kuličce ani sousto, přestože jim dříve darovala všechny své zásoby.

 

Postavy:

pán a paní Loiseauovi – majitelé velkoobchodu s vínem v ulici Grand-Pont; pán je vychytralý a veselý chlapík, hubený s břichem jak balónek; paní je velká, silná a rázná
pán Carré-Lamond – důstojník Čestné legie a členem městské rady
paní Carré-Lamondová – malinká, miloučká, hezká
hrabě a hraběnka de Bréville – hrabě Hubert de Bréville je členem městské rady, v čele větve orleánské
jeptišky – jedna stará, dolíčkovitá ve tváři; druhá slabounká, tvář hezká, ale vypadala chorobně
demokrat Cornudet – postrah všech úctyhodných lidí; hodný chlapík, neškodný a ochotný, staral se o obranu s neuvěřitelným zápalem
Alžběta Roussetová – „Kulička“; malá, všude kulatá, obalená sádlem, prostitutka, má charaktér, obětuje se
Follenvie – majitel hostince; tlustý astmatický muž;

 

Kompozice:chronologická

Jazyk:

 • er forma
 • hovorová řeč
 • realitick pohled na dobu
 • satira
 • častá přirovnání
 • častá přímá řeč