Nepřechodné kovy 13. a 14. skupiny

Chemie nepřechodných kovů ve 13. a 14. skupině a jejich vlastnosti

Hliník (aluminium) Al

 • Nepřechodný kov, III. A (13) skupina, p1 prvky
 • konfigurace valenční vrstvy: 3s2 3p1 → 3 valenční e
 • Oxidační čísla: 0, III

1.      Výskyt

 • 3 nejrozšířenější prvek v zemské kůře (po O a Si)
 • Pouze vázaný – hlinitokřemičitany (živce a slídy)

korund Al2O3 – velmi tvrdý nerost (stupeň 9), používaný jako brusivo
ušlechtilé formy: rubín

bauxit Al2O3 . n H2O (obsahuje i další látky SiO2, Fe2O3, TiO2)

kryolit Na3[AlF6] kromě přírodního výskytu se i vyrábí

smirek Al2O3 . Fe3O4

2.      Vlastnosti

 • Fyzikální:
  • Stříbrolesklý, lehký, měkký kov
  • Kujný, tažný, slévatelný
  • Výborný vodič tepla a el. Proudu
 • Chemické:
  • Odolný vůči korozi – na povrchu se vytvoří souvislá vrstva Al2O3 (umělé zesílení této vrstvy anodickou oxidací = eloxování)

3.      Reaktivita

 • Al prach po zapálení shoří na Al2O3 (silně exotermická reakce)
 • Amfoterní chování:
  v kyselinách vznikají hlinité soli:
  2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2↑v 8 hydroxidů vznikají hydroxohlinitany:
  2 Al + 2 NaOH + 6 H2O → 2 Na[Al(OH)4] + 3 H2

 

4.      Výroba – elektrolýza taveniny Al2O3

–          1. fáze – výroba čistého Al2O3

 • Surovina: bauxit (= Al2O3 . nH2O + SiO2 + TiO2 + Fe2O3)
 • Bauxit se louží v autoklávu (↑p) v 8NaOH za vzniku rozpustného hlinitanu:
  Al2O3 . nH2O + NaOH → 2 NaAlO2 + (n+1) H2O

 

 • Roztok hlinitanu se ředí, chladí a očkuje Al(OH)3:
  NaAlO2 + H2O NaOH + Al(OH)3

do pece → rozklad na H2O a čistý Al2O3

 

zpět do výroby

–          2. fáze – elektrolytický rozklad Al2O3 v tavenině s kryolitem Na3[AlF6]

 • Kryolit je tavidlo, které snižuje tt z 2000°C na 950°C
 • V tavicí směsi je 18% Al2O3 a 82% Na3[AlF6]
 • Při elektrolýze vznikají jedovaté sloučeniny fluoru a prach

 

Disociace: Al2O3 → Al3+ + AlO33-

Katoda: Al3+ + 3e → Al

Anoda: 4 AlO33- → 2 Al2O3 + 6 O2

Grafitové anody kyslíkem vyhořívají a po cca 28 dnech se vyměňují

Na 1t vyrobeného Al potřebujeme 2t Al2O3, tj. asi 4,5t bauxitu

 

5.      Užití

 • Redukční činidlo při výrobě některých kovů z jejich oxidů = aluminotermie
  př. Cr2O3 + 2 Al Al2O3 + 2Cr
  obdobně Mn, V, Mo z těžkotavitelných rud
 • Lehké slitiny – dural = Al + Mg, Cu (+ Zn, Mn)
  sportovní potřeby, letecký a automobilový průmysl
 • Vodič elektrického proudu – náhrada Cu v elektrotechnice
 • Nádobí a příbory – nemělo by se používat na kyselé potraviny → reakce → možná zdravotní rizika
 • Alobal – tenká Al folie
 • Alitování = antikorozní ochrana (jiný kov se obalí v Al prachu a vyžíhá)

6.      Sloučeniny

–          Al2O3

 • Technický korund – lešticí prášek na kovy, brusné materiály (vyrábí se i uměle)
 • Barevné formy (safír, rubín) – šperkařství

–          Al(OH)3

 • Nerozpustný ve vodě
amfoterní charakter

V kyselinách: 2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6 H2O

 • Vzásadách: Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]
 • Je obsažen v léku Gastrogel (při překyselení žaludku)

–          (CH3COO)3Al – octan hlinitý

 • Na otoky a zhmožděniny

–          Kamenec KAl(SO4)2 . 12H2O

 • Podvojné sírany (Chomutov – Kamencové jezero)
 • Použití v barvířství, při moření kůží, při klížení papíru

 

Keramický průmysl

Hrubá keramika

–          Cihlářské zboží
 • Hrubozrnný, barevný střep

(střep = základní hmota keramického výrobku)

 • Keramika pro stavební účely (cihly, střešní tašky, kanalizační roury)
 • Cihlářské hlíny a jíly + ostřivo (např. některé strusky)
–          Žáruvzdorné zboží
 • Vyzdívky topenišť
 • Šamot (pálený jíl)

Jemná keramika

–          Porcelán
 • Bílý, slinutý střep
 • Základní surovina = kaolín

kaolinit Al2Si2O5(OH)4

hlinitokřemičitany

křemen

 • Postup výroby:
  • Vše se jemně rozemele + voda → plastická tvárná hmota
  • Tvarování → pálení v pecích (biskvit)
  • Glazurování → další vypálení
 • Historie:
  • První výroba v Číně asi od 7. st. př. n. l.
  • V Evropě první úspěchy až 1708 v Míšni
 • Výrobky:
  • Nádobí, sanitární keramika, obkladačky, …
–          Keramika
 • Má nižší podíl kaolínu a pórovitější střep
 • Příklady: majolika, terakota, fajáns, …

Germanium Ge, Cín Sn, Olovo Pb

 • Sn a Pb nepřechodné kovy, Ge polokov, IV. A (14) skupina, p2 prvky
 • konfigurace valenční vrstvy: ns2 np2 → 4 valenční e
 • Oxidační čísla: II, IV (s rostoucím Z roste stálost II a klesá stálost IV)

Germanium Ge

1.      Výskyt

 • Pouze vázaně, velmi vzácné nerosty, doprovází rudy zinku a stříbra
 • Stopově je obsažen v ložiscích uhlí

2.      Vlastnosti

 • Šedý lesklý, křehký polokov

3.      Výroba

 • Z elektrárenského uhelného popílku přetavením

4.      Užití

 • Polovodič – počítačové čipy (spolu s Si)
 • Přísada do optických vláken – zvyšuje index lomu

Cín (Stannum) Sn

1.      Výskyt

 • Kasiterit (cínovec) SnO2

2.      Vlastnosti

 • stříbrobílý, lesklý, měkký kov, tt = 232°C
 • kujný, tažný, slévatelný, válcovatelný
 • odolný vůči vodě, vzduchu a zředěným kyselinám a zásadám
 • 2 alotropické modifikace: α (bílý cín) – kov
  β (šedý cín) – nekov
 • Při dlouhodobém působení teplot < 13,2°C přechází bílý cín na šedý → nestálá struktura → rozpad = „cínový mor“

3.      Reaktivita

 • Amfoterní charakter, s kyselinami reaguje na soli cínaté s hydroxidy na hydroxocíničitany

4.      Užití

 • Pocínování Fe plechů = protikorozní ochrana (dříve vnitřek konzerv)
 • Cínová folie = staniol
 • Slitiny: pájky (Sn + Pb) cca 60% cínu, bronz (Sn + Cu),
  varhanářské slitiny (Pb + Sn) < 5% cínu
 • Výroba tabulového skla (lije se na vrstvu roztaveného cínu)

5.      Sloučeniny

OxidySnO, SnO2 = amfoterní charakter

SnO2 – bílý prášek, používaný pro výrobu mléčného skla, smaltu nebo k leštění

HalogenidySnX2 – iontové sloučeniny

SnX4 – kovalentní sloučeniny

Olovo (Plumbum) Pb

1.      Výskyt

 • Galenit – PbS

2.      Vlastnosti

 • Na čerstvém řezu stříbrolesklý s nádechem do modra, po chvíli šedne
 • Těžký, měkký (píše na papír), slévatelný, válcovatelný
 • Málo pevný, špatný vodič
 • Rozpustné sloučeniny Pb jsou jedovaté

3.      Výroba

 • Pražně-redukční pochod:
  2 PbS + 3 O2 2 PbO + 2 SO2

 

2 PbO + PbS 3 Pb + SO2                       PbO + C Pb + CO

4.      Užití

 • Olověné akumulátory do aut
 • Pájky
 • Ochrana proti RTG a radioaktivnímu záření
 • Dříve výroba tetraethylolova (= antidetonační přísada do benzínu)
 • Ochrana elektrických kabelů
 • Vitrážová okna historických budov

5.      Sloučeniny

Oxidy:                PbO – do olovnatého skla
PbO2 – oxidační činidlo (pyrotechnika)
Pb3O4 – suřík = minium, oranžovočervený pigment (antikorozní nátěry)

PbCrO4              chromová žluť (pigment)

Pb(OH)2 . 2PbCO3 – olovnatá běloba (působením H2S černá, vzniká PbS)

Pb(NO3)2          dobře rozpustný ve vodě