Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny

DNA(deoxyribonukleová) dvě vlákna

 • V buněčném jádře
 • Cukr deoxyribóza
 • Dusíkaté báze: A,G,C,T
 • Molekula je dvouvláknová stočená do pravotočivé šroubovice
 • Vlákna spojena přes báze můstky podle principu komplementarity A-T,G-C
 • Význam: zajišťuje přenos dědičných znaků do nových buněk ( určuje, jaké bílkoviny budou vznikat v nové buňce)
 • Pravotočivá dvoušroubovice

RNA(ribonukleová) jedno vlákno

 • V cytoplazmě buněk
 • Cukr ribóza
 • Dusíkaté báze:A,G,C,U
 • Molekula je pouze jednovláknová
 • Existují 3 typy:
 1. rRNA- ribozomální, je součástí ribozomů
 2. mRNA- mediátorova= informační- nese informaci pro syntézu bílkovin
 3. tRNA- transférová= přenosová- spojuje se s AMK a přenáší je k ribozomům

 

 • význam: zajišťuje tvorbu nových bílkovin, každý typ RNA zajišťuje určitou fázi syntézy.

 

Komplementarita bází- doplňkovost…. A-T

 

RNA- v eukaryotních buňkách se vyskytuje RNA v několika formách…

 

 

 

 

Sacharidy

chemického hlediska jsou to POLYHYDROXYALDEHYDY nebo POLYHYDROXYKETONY

 

význam: v buňce jsou rychlím zdrojem energie(glukóza, glykogen) jsou stavebními látkami buňek( celuloza, chitin )

 

Dělíme:

 1. monosacharidy
 2. oligosacharidy
 3. polysacharidy

 

A)monosacharidy-

 • jsou rozpustné ve vodě a sladké
 • příklady –
 1. Ribóza
 2. Deoxyribóza
 3. Glukóza- hroznový cukr, v ovoci, v infuzích
 4. Fruktóza- ovocný cukr, je nejsladší, je podstatou medu, med= fruktóza : glukóze = 1:1
 5. Galaktóza- součást mateřského mléka

 

 

 1. B) oligosacharidy

 

 • Rozpustné ve vodě a sladké, vznikají spojením 2-10 monosacharidů glykosidickou vazbou
 • Příklady
 1. Maltóza- 2 glukozy, vzniká hydrolýzou škrobu
 2. Laktoza- mléčný cukr savců, glukoza+ galaktoza
 3. sacharóza- řepný = třtinový = stolní, konzumní cukr, glukóza+fruktóza

 

 

CH2OH—CH2OH

\

CH2OH

Sucrose

 

 

 

 1. C) sacharidy

Polysacharidy

 

 • Vznikají spojením mnoha set až tisíc monosacharidů glykosidickou vazbou
 • Příklady:
 • Škrob- zásobní, x-jednotek glukozy, v rostlinách v podobně škrobených zrn (obiloviny, brambory)
 • Celuloza- stavební, v rostlinách, není rozpustný ve vodě
 • Glykogen- zásobní, u živočichů ( savců), ukládá se v játrech, v případě potřeby rozklad na glukozu
 • Chitin- stavební, u hub+součást kostry členovců neplést s chininem- lék na malárii, alkaloid)
 • Murein= peptidoglikan- stavební pouze u prokaryotních organismů

 

 

Lipidy

 

 • Z chemického hlediska jsou to estery vyšších mastných= karboxylových kyselin a alkoholu
 • Hydrofobní( nesmáčivé) látky rozpustné v organických rozpouštědlech
 • Netvoří makromolekuly
 • Dělíme na A) jednoduché- tuky, vosky
 1. B) složené- fosfolipidy

 

 

Význam:

 • Bohatý zdroj energie
 • Rozpouštědla pro vitamíny a barviva
 • Stavební součást biomembrán