Orwell George – Farma zvířat

Dílo: Farma zvířat

Autor: George Orwell

Literární druh:  próza

Literární žánr:  novela = středně prozaický žánr, odehrává se obvykle v krátkém čase a vystupuje se v ní omezený počet lidí, jedna dějová linie směřující k závěrečné pointě

bajka

Literární směr/sloh: vědecko – fantastická literatura (sci-fi)

Místo konání:  na statku v Anglii

Vypravěč:  er forma

Slovní zásoba (jazyk a styl): 

– chronologické uspořádání

– kniha je členěna do 8 kapitol

– spisovná čeština, psána tak, aby jí porozuměly i děti

– zvířata mají lidské vlastnosti a mluví

– metafory

– personifikace

– politické fráze

– text je psán jednoduše, téměř bez básnických prostředků

Charakteristika postav: 

Prasata: Major – přišel s revolucí, kanec, představoval Lenina

Napoleon – vůdčí prase, chtěl se zbavit lidí, pokrytec, mazaný, manipulátor, představitel Stalina

Kuliš – vůdčí prase, ale později vyhnán Napoleonem, představoval Tráckého

Pištík – lhář, manipulátor, vše překrucuje a mění jak se mu hodí

Koně –Boxer, Lupina, Molina – pracovití, obětaví

Osel Benjamin – tichý, inteligentní

Koza Majka – chytrá, umí číst, ale není si jistá tím, co četla

Ovce – hloupé, lehce ovlivnitelné, vše opakují co se jim řekne

Psi – představují tajnou policii plnící rozkazy Napoleona

Pan Jones – majitel farmy, alkoholik

Děj a kompozice:

Příběh se odehrává na Panské farmě, o kterou se stará pan Jones. Pan Jones často pil a párkrát nedal najíst zvířatům. Zvířata, v čele s kancem Majorem vyhnali pana Jonese z farmy. Panská farma byla přejmenována na Farmu zvířat. V jejím čele byla prasata Kuliš a Napoleon. Zvířatům se začne žít dobře. Jedli, jak se jim zachtělo, učili se psát, číst a pracovali

s chutí na poli. Bylo stanoveno 7 přikázání, která musel každý dodržet. Prasata začínala být sobecká a tajně odebírala potraviny. Pan Jones se s lidmi pokusili převzít velení, ale zvířata je vyhnala. Začali stavět mlýn kvůli elektřině, na to přišel Kuliš. Prase Napoleon vyhnal Kuliše a poštval na něj psy. Sám převzal jeho plány a zvířatům řekl, že to byly jeho plány a že Kuliš je zrádce a že je na straně pana Jonese. Sám psy vychovával od štěňat a kdykoliv se něco stalo, či se zvířata přiznala, že jsou zvířata spojena s Kulišem, byli zardouseni nebo popraveni. Rok dělali na mlýně, ale shodil ho vítr. Prasata porušují 7 přikázání a spí v lidských postelích, bydlí v domě a komunikují s člověkem kvůli materiálu. Zvířata znovu dostavila mlýn. Napoleon prodal dřevo Fredericovi, ten mu dal falešné peníze a zničili mlýn a spoustu zvířat zranili a zabili. Zvířatům se dařilo čím dál hůře. Museli více pracovat a dostávali čím dál méně jídla. Prasata opět porušují pravidla a pijí alkohol. Boxer sám staví mlýn a po zranění je odvezen na jatka místo do nemocnice. Hloupá zvířata prasečím výmluvám uvěřila. Prasata začala chodit po 2 jako lidé a začali se tak chovat. Začala se stýkat s lidmi a obchodovat. Z farmy se stala Panská farma. Pravidla se neustále měnila pro výhodu prasat. Na konci knihy se v domě hádali prasata s lidmi a zvířata se koukala oknem a najednou nebylo poznat, kdo je člověk a kdo prase.

Hlavní myšlenka: Zvířata přišla s revolucí, ale nakonec se vše vrátilo jak bylo ( nejdříve revoluce – boj o moc – útlak – navrácení k režimu )

Okolnosti vzniku díla: inspirace Zemjatinem v díle 1984

– kritika komunismu a Sovětského svazu – zabíjení, zneužívání a obelhávání

– Zachycení dějin Sovětského svazu : šíření Leninské ideologie, říjnová revoluce, střet Stalina S tráckým a následné vyštvání

• Znaky totalismu:

– oslovování soudruhu

– Lenin posedlý elektrifikací

– Stalin se nesnášel s Tráckým – bulavy

– jak se chovali nejvyšší socialisté k dělníkům

– sedmero přikázání

– postupný růst přísnosti, nátlaku a pravidel

– kniha u nás vyšla až po revoluci roku 1989

Vliv díla: Animovaný film : Farma zvířat (1954) – režie Joy Batchelor a John Halas

– Nejnovější zpracování : Farma zvířat (1999) – režie John Stephenson

Literární kritika: Tento román byl napsán v průběhu druhé světové války a vydán srpnu roku 1945. Ačkoliv nebyl do konce 50. let příliš úspěšným, dnes je jedním z nejznámějších děl autora, stejně jako např. dystopický román 1984.

Autor: Vlastním jménem Eric Arthut Blair. Narodil se v Indii, měl dvě sestry. Vyrůstal v Anglii v Oxfordshiru a podle místní řeky si později dal pseudonym Orwell. Vystudoval soukromou střední školu v Etonu. Vrací se do Indie, kde pracuje jako imperální policista v Barmě. Po pár letech se vrací do Anglie, kde pracuje jako novinář a začal psát eseje. Politické události a dění v Evropě Orwella velice ovlivnily a stal se politicky aktivním, socialistou, antifašistou a kritikem všech nedemokratických politických tendencí. V roce 1936 se zúčastnil Španělské občanské války (1936 – 1939). Během války byl těžce raněn střelou do krku. Chtěl se zúčastnit i druhé světové války, ale kvůli tuberkulóze se jí nezúčastnil. Začal pracovat pro BBC a psal do novin a časopisů. Zemřel v roce 1950 na tuberkulózu, těsně po dopsání nejznámějšího díla 1984.

Díla: • Farma zvířat (1945) 

1984 (1949) – próza o chování lidí v budoucnosti

– antiutopický román

– Odehrává se v Oceánii řízené Stranou a Velkým bratrem. Řídí myšlenky a tisk všech lidí a lidé jsou neustále kontrolováni. Hlavní hrdina Smith pracuje na ministerstvu pravdy a začne si psát deník. Velký bratr – ten co všechny sleduje a ví o každém kroku, ukázána naprostá nesvoboda

V břiše veleryby – zachyceny všechny politické názory

– soubor esejí

Trosečníkem v Paříži

Historické souvislosti:

Světová literatura ve 2. pol. 20. stoleti – Vědecko fantastická literatura 

-sci-fi : žánr čerpající z poznatků moderní vědy a techniky

a)hard sci-fi = vykreslování detailů techniky budoucnosti

b)soft sci-fi = vykreslení psychologie postav v budoucnosti

-fantasy : -děj se odehrává ve fiktivních civilizacích a jsou v něm kombinovány mytologické, fantastické a magické prvky

-hrdina obvykle reprezentuje dobro a překonává nebezpečné překážky

-vystupují zde nadpřirozené bytosti : elfové, víly, draci, trpaslíci

-Verne, Tolkien

utopie: -místo, které neexistuje, nebo existuje jenom v našich myšlenkách=není reálné

-představoval ideální svět, místo ( rovnost občanů, pacifismus, náboženská tolerance)

– Thomas More – přichází s utopií (renesance)

– Sv.Augustýn – spis o státě božím (ideální stát) -nepoužívá pojem utopie

antiutopie= dystopie 

vize společnosti, kde jsou války, problémy, cenzura, špatné lidské vlastnosti

– pesimistický obraz lidské budoucnosti

– J.A.Komenský

– Jonatan Swift

Další autoři:

Ray Bradbury 

Autor soft – sci fi literatury.

– Americký povídkář, esejista a scénárista.

– Obdivoval E.A. Poa.

-Jeho doménou jsou psychologické vědecko-fantastické příběhy zobrazující negativní stránky vědecko-technicko rozvoje

– autor povídek a novel, které se odehrávají v budoucnosti nebo ve fiktivních světech

-popisujev nich společenský systém založený na ovládání lidí a varuje před negativními důsledky lidského pokroku a bezohledného drancování planety

-jeho prózy lze označit za psychologické a moralizující

dílo : • Marťanská kronika (1950)

-odkaz na obavy z jaderných zbraní

-osídlování planety Mars

– vypravování končí v roc

451° Fahrenheita 

-teplota, při které hoří papír

-dystopie

– hlavním hrdinou je Guymot, který je požárníkem. Zakládá požáry domácností, kteří mají knihy nebo deníky. Jednou si něco přečte a sám si začne psát deník. Jeho šéf na to přijde. Udala ho jeho přítelkyně. Poté je naháněn jako zločinec.

Wiliam Golding 

– Vzdělaný člověk, učitel angličtiny a později i filosofie.

– Nositel Nobelovy ceny za literaturu v roce 1983.

– zajímala ho problematika sváru dobra a zla v duši každého jedince

dílo: Pán Much (1954)

-příběh o ztroskotaných klucích na pustém ostrově. Půlka z nich věří ve vysvobození a oproti nim druhá skupina smířená s ostrove a berou to jako volnost.

John Ronald Reuel Tolkien 

– anglický spisovatel, fiolog a profesor

-učil na Oxfordské univerzitě

-byl význačným jazykovědcem a znalcem staré angličtiny a staré severštiny

-jeho přítelem byl C.S.Lewis (autor letopisů Narnie), se kterým byl členem literárního diskusního klubu Inklings

-zabýval se i studiem folklóru a mytologie

-ze svých zájmu čerpal i pro tvorbu svých knih, které rozšířily zájem o žánr fantasy

Díla: • Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky 

hlavní hrdina Bilbo Pytlík se vydává na dobrodružnou pouť za pokladem

– Kniha velmi rozsáhle popisuje především reálie Středozemě a díky tomu se lze do příběhu opravdu ponořit. Tolkien svým dílem stvořil skutečný svět, postavy v příběhu neustále narážejí na minulost Středozemě, na věci, které se staly tak dávno, že si je již nikdo nepamatuje a přesto zasahují do jejich současnosti

-díky úspěšnosti knihy autor vytvořil pokračování

•Pán prstenů