Peníze

Peníze

 • Funkce: všeobecný ekvivalent směny (uznávaný prostředek ke směně)
 • Geneze směny (vývoj platidla):
 • Naturální směna = zboží za zboží
 • Velké transakční náklady (náklady směny)
 • Vyžaduje oboustrannou shodu potřeb
 • Žádná specifikace (každý si radši udělá všechno sám) “ špatná dělba práce “ brzda ekonomiky
 • Zbožové peníze – funkce všeobecného ekvivalentu
 • Rychlé opotřebení
 • Např. plátěné šátečky, mušličky
 • Drahé kovy (zlato, stříbro) “ mince
 • Vzácné = drahé
 • Papírové peníze

 

 • Polovina 19. století, VB – potvrzení o vkladu drahých kovů do banky “ stvrzenka = peníze (prostředek směny) “ peníze kryté zlatem = zlatý standard
 • 30. léta 20. století – nedostatek zlata “ zánik zlatého standartu
 • 1945-1971: Brettonwoodský systém – všechny měny směnitelné za dolar
 • Druhy peněz:
 • Hotovostní – mince/ papírové bankovky
 • Depozitní = bezhotovostní peníze
 • Vklady

 

 • Šek = směnka s kratší dobou splatnosti
 • Směnka – delší doba platnosti
 • Platební (debetní) + kreditní karty
 • Kreditní – založena na úvěru – peníze vybírány z něj
 • Debetní – k běžnému účtu – peníze čerpány z něj x možnost jít do minusu
 • Kvazi peníze (skoro peníze) – zastupují skutečné peníze
 • Směnky – s delší dobou splatnosti (více než 6 měsíců)
 • Termínovaný vklad – větší zhodnocení peněz x možnost výběru až po delší době (např. 6 měsíců, rok…) í
 • Obligace = dluhopisy – cenný papír
 • Emitent (= vydavatel cenných papírů) – nejčastěji stát (vláda), kraj, velké firmy
 • Charakter půjčky – vydavatel se zaváže, že v daný termín splatí půjčku i s úrokem
 • Likvidita “ ukazuje na rychlost směny aktiva (přináší výnos – peníze) v prostředek směny
 • Hotovost – plně likvidní
 • Zůstatek na běžném účtu – méně likvidní – platba kartou/ výběr z bankomatu
 • Termínovaný vklad – komplikovanější – čekání na povolený termín výběru
 • Cenné papíry –
 • Míra výnosu nepřímo závisí na likviditě
 • Banky = úvěrově-finanční instituce – soustřeďuje finanční prostředky + ty dále půjčuje
 • Instituce snažící se o zisk
 • *Anglie – zlatnické banky = banky se 100%ními rezervami (jen si zde peníze uloží, nic se s nimi dále neděje)
 • Dnes: částečné rezervy
 • Bankovní soustava ČR – 2 stupně:
 • 1. stupeň: centrální bankaČeská národní banka (ČNB)
 • „banka bank“, „banka státu“
 • Zřizovaná státem x nezávislá
 • Upravena ústavou
 • V čele guvernér – jmenován prezidentem
 • Funkce:
 • Směnárenská činnost
 • Vydávání nových bankovek (= emise) + stahuje staré z oběhu
 • Ovlivňuje činnost obchodních bank (např. poskytuje úroky)
 • Určuje kurz koruny k českým měnám – vstupem na finanční trh (s cizími měnami) “ nakoupí KČ (hkurz)/ prodá KČ (ikurz)
 • Spravuje rezervy ve zlatě v cizí měně – má devizový účet (= účet v cizí měně) v dolarech – rezerva na 3-5 měsíce
 • Stabilizace bankovního sektoru
 • Monetární politika:          expanzivní – chce více peněz v oběhu
 •                                          restriktivní – chce méně peněz v oběhu
 • Nástroje:
 • Min. míra rezerv – % vkladu, které si musí obchodní banky bezúročně uložit u ČNB (dočasně staženo z oběhu)
 • h “ restrikce – protiinflačně
 • i “ expanze (hinflace, HDP)
 • Úrokové sazby – např. diskontní (základní úroková sazba) – sazba, za kterou ČNB půjčí peníze obchodním bankám (nižší, než sazba, za kterou půjčuje obchodní banka svým klientům)
 • h“ restrikce
 • i“ expanze
 • Operace na volném trhu

 

 • Koupení cenných papírů “ peníze do oběhu “ expanze
 • Prodej “ stažení peněz “ restrikce
 • 2. stupeň: obchodní banky – soukromé – KB, ČSOB, Česká spořitelna, GE…
 • Podnikatelský subjekt
 • Zisk banky:
 • Poplatky – vedení účtu apod.
 • Investice – riskantní (burza)
 • Úrokové rozpětí = rozdíl mezi přijatými úroky z úvěrů a vydanými úroky z vkladu
 • 2 typy operací:
 • Pasivní úvěrové – přijímá vklady – netermínované/ termínované
 • Účet v KČ/ devizový účet
 • Aktivní – poskytuje úvěry (pozice věřitel)
 • Návratnost půjček
 • Bonita klienta = schopnost splácet (má zaměstnaní, čím ručit)
 • Likvidita = adekvátnost ručení
 • Záměr = na co peníze poskytují
 • Záruky – zástava nemovitosti/ ručitelé/ vinkulace vkladu (zablokování vkladu dlužníka ve prospěch věřitele)
 • Do r. 1989 v ČSFR – jen jednostupňový systémStátní banka Československa (SBČS)
 • Pojmy:
  • ČOI = česká obchodní inspekce
  • Jistina = částka půjčená bankou
  • RPSN = roční procentní sazba nákladů – ukazatel podmínek pro úvěr
  • P. a. = ročně
  • Úrok = navýšení jistiny
  • Úroková míra = procentní sazba, za kterou banka půjčuje peníze/ zúročuje vklad
  • Hypotéka = půjčka na bydlení – vždy v zástavě nemovitost
 • Fixní období – 3/5 let – po to období zaručují stejnou úrokovou míru
  • Leasing – danou věc nevlastníme po dobu splácení
  • Kontokorent – povolené přečerpání účtu
  • Penále = pokuta za nesplnění podmínek
 • Finanční trh – střet nabídky volných peněz a poptávky po penězích (podnikatelé)
 • Peněžní trh

 

 • Trh krátkodobých vkladů a úvěrů (1 rok)
 • Netermínované vklady, směnky
 • Kapitálový trh

 

 • Kapitál = volné finanční prostředky
 • Cenné papíry – splatnost delší než 1 rok
 • Vydávání cenných papírů schvaluje ministerstvo financí
 • Majetkové cenné papíry

 

 • Vysoké riziko x velké výnosy
 • Akcie:   kmenové – rozhoduje o chodu firmy
 •                 referenční – jako první zisk
 • Podílové listy – vydány podílovým fondem “ shromažďuje peníze, nejistota zisku
 • Úvěrové cenné papíry

 

 • Vydavatel = emitent (dlužník)
 • Obligace = dluhopisy – ve smluvenou dobu odkoupí cenný papír zpátky
 • Lze prodat na kapitálovém trhu i před lhůtou splatnosti