Pomocné vědy historické

 

= soubor vědních disciplín, které pomáhají historikovi v jeho práci

Historické metody

 • Heuristika = Hledání historických pramenů a literatury
 • Kritika = Porovnávání důvěryhodnosti pramenů
 • Interpretace = Vybrání podstatných pramenů
 • Syntéza = Shrnutí dosažených výsledků

Historické prameny = prostředky, které nám slouží jako zdroj informací

 • Pramenné
 • Tradiční
 • Hmotné
 • Audiovizuální
 • Obrazové

Nejdůležitější pomocnou vědou je archeologie (archeologické práce se rozdělují na záchranné práce, průzkumné práce)

Typy pohřbu – způsob pohřbívání – spálení, pohřbení

 • Typ hrobu (jestli je hlína navršená)

Typy pomocných věd

 1. Numismatika (latinsky nummus – mince)
 2. =             Věda, která se zabývá o mince
 • Na našem území byly jako právní platidla používány duhovky (=statéry), které používali Keltové
 • Během období od 10. do 13. století se razily denáry, kde byly obsaženy náboženské motivy, 1 denár = 10 slepic
 • poté brakteáty, Pražský groš – začal se razit po objevení dolů na Kutné Hoře (Václav II.), Tolar (Z Jáchymova – název německy Joachims Tall), koruny
 1. Heraldika
 2. =             Věda, která se zabývala erby a znaky šlechty, měst, států
 • Uplatňována hlavně v období středověku
 • Člověk, který znal erby a znaky rodů = Herold
 • První znaky se objevují ve 12. století v evropských zemích, ale bojovníci si na své štíty malovali znaky již dávno před tím (Číňané, Egypťané, Římané)
 1. Chronologie – zabývala se, jak a čím se měřil čas
 1. Matematická
 • Objektivní časové jednotky podle astronomických cyklů
 1. Historická
 • Způsoby měření času v historii
 1. Vexikologie = Studie vlajek, praporů a standart
 • Spolupracuje s heraldikou
 1. Kampanologie = Studie zvonů a jejich výzdoby
 • Lat. Campana = zvon
 • Způsob výroby zvonů, akustika
 1. Kodikologie = Studuje rukopisy neúřední povahy
 • Kodex = kmen, kláda (podle svázání knihy)
 1. Faleristika = Studie řádů, vyznamenání a jejich historického významu
 • Řecky phalera = označení pro ozdobu vojenské přilby
 1. Genealogie = studie rodokmenů
 • Vztahy mezi jedinci stejného původu
 • Osobnosti a jejich vztahy
 • Rodokmen – přehled vývoje rodu
 1. Paleografie = Studie vývoje a druhy písma
 • Správné čtení písemných památek a jejich chronologické zařazení
 • Například latinka, azbuka, rotunda, cyrilice
 1. Diplomatika = studie úředních listin, dopisů a dokumentů
 • Druhy psacích látek, způsob podávání zpráv
 • Lat. diploma – osvědčení vysloužilým žoldnéřům
 1. Sfragistika = Studie pečetí, funkci, vzniku a vývoji
 • Sfragis= pečeť
 • Zajímá se, jestli je pečeť z vosku, kovu nebo hlíny
 • Pečeť má uzavírací a ověřovací funkci
 • Provázána s diplomatikou
 1. Metrologie = Studie měr a vah
 • Různé země a období
 • Například v Evropě je litr a v Británii pinta
 • Pražský loket X Budějovický loket