Původ a vývoj člověka

 

ZAŘAZENÍ ČLOVĚKA DO SYSTÉMU ŽIVOČICHŮ
– součástí kmenového vývoje obratlovců
důkazy díky kosterním pozůstatkům
– systém:
NADŘÍŠE: eukaryota
ŘÍŠE: živočichové (Animalia)
ODDĚLENÍ: triblastica
β řada: druhoústí (Deuterostomia)
KMEN: strunatci (Chordata)
PODKMEN: obratlovci (Vertebrata)
NADTŘÍDA: čelistnatci (Gnathostomata)
TŘÍDA: savci (Mammalia)
PODTŘÍDA: živorodí
ŘÁD: nehetnatci (Primates)
NADČELEĎ: hominoidea
ČELEĎ: hominidea
ROD: člověk (homo)
nevyvinuli jsme se z opice, měli jsme pouze společného předka

ŽIVOČIŠNÍ PŘEDCHŮDCI
– první žili na území Egypta
– hypotézy dokazovány díky nálezům kosterních pozůstatků
určování stáří nálezů:
a) přímé – uhlíková metoda:
– na základě poločasu rozpadu nuklidu 14C
14C během života konstantní množství, po smrti pouze ubývá
– poločas rozpadu 14C je asi 5730 let
b) nepřímé:
– porovnávání blízkých nálezů (vedle sebe, ve stejné geologické vrstvě)
– snadné určení při nálezu „něčeho“ vedle trilobita (určitě vymřeli
v prvohorách)

Aegyptopithecus zeuxis
– malé rozměry, primát
– připomíná vřešťana
– asi před 30 mil. Let
– 5-6 kg
– znaky pravých opic i lidoopů

 

Proconsul africanus
– východní Afrika
– 22-14 mil. Let
– 18 kg
– drobný lidoopí

Dryopithecus
– východní Afrika, Evropa, Asie
– lidoopí
– 35 kg
– podobnost s dnešními lidoopí
– tlupy
nebyl předkem dnešních lidoopů, natož člověka!

Australopithecus afarensis
– Etiopie, Tanzanie
– 3,6-2,6 mil let
– zřejmě přechodná forma mezi lidoopem a člověkem
– možná už chodil vzpřímeně

HOMINIZACE (POLIDŠTĚNÍ)
vývojové změny směřující k člověku:
– n
apřimování postavy (dlouhé kosti; dvojesovitě prohnutá páteř; pánev)
– předozadní (dorzoventrální) zploštění hrudníku (větší rotace ramenního kloubu)
– obličejová část lebky (vertikální, zvětšuje se mozek à vyklenutí lebky)
– změny v chrupu
– palec à možnost uchopovat
– bipední chůze

 

Australopithecus africanus
– gracilní forma (opak robustní)
– robustní formy – robustus, boisei, aethiopicus
– vegetariáni
– před 2 mil let
– J Afrika
– stavba ruky à používání kostěných nástrojů
– bipední chůze

Homo habilis
člověk zručný
2-1,4 mil. let
– Tanzánie, Keňa
– 125-135 cm; 30-40 kg
– mozkovna 650 cm3
– savany, všežravec
– kamenné nástroje
přirozené úkryty (jeskyně, …)

Homo erectus
člověk vzpřímený
– fosílie – Afrika, Evropa, Asie
– 1 mil-350 tis. Let
– 150-170 cm
– mozkovna 770-1250cm3
– využívání ohně
nástroje z křemene, dřeva, bambusu, kostí
– kočovní lovci a sběrači
– lebka – výrazný nadočnicový val

SAPIENTACE
= přechod k Homo sapiens
– „zmoudření“ (vývoj abstraktního myšlení, řeč, kultura, …) ß to, čím se člověk liší od ostatních živočichů
– antropocentrický pohled („člověk je něco extra“)
– moderně – odmítání, nebyl to ostrý přechod

Homo heidelbergensis (archaický Homo sapiens)
– naleziště v Německu (Heidelberg)
– 700 000 let (žije s Homo erectem), Afrika
– zvětšení mozku – téměř na úrovni moderního člověka
– zachované nadočnicové oblouky


 

Homo sapiens neanderthalensis (Homo neanderthalensis)
– před 130 000 lety, Blízký východ, J Evropa, Asie
– obličejová část lebky – velká, masivní, velké očnice, výrazné nadočnicové oblouky
– úzká a dlouhá mozkovna 1300-1700 cm3 (větší než má současný člověk)
– velikost mozku podobná jako u anatomicky moderního člověka
– malí, velmi robustní (velké silné kosti à svalnatí – velmi silní)
– max. 170 cm, 80 kg
– Palestina à Evropa až před 35-30 tisíci lety (sapiens + neanderthalensis)
– život vedle Homo sapiens
slepá vývojová větev (vymření před cca 20 000 lety)

Homo sapiens sapiens
– anatomicky moderní člověk
– před asi 100 000 lety, Afrika
– „out of Africa“
– rozsáhlá území, organizovaný lov, pohřbívání mrtvých
– jeskynní malby, sošky
– Dolní Věstonice:
soška Venuše:
                        – nejstarší keramická soška na světě
– symbol plodnosti, zobrazení soudobé ženy
– Předmostí u Přerova
– Cro-Magnon

RASY, RASISMUS
– etnická antropologie – zabývá se studiem proměnlivosti tělesných znaků a vlastností člověka
Homo sapiens v prostoru a čase
– lidská plemena – následek postupného genetického rozlišování, k němuž docházelo po
rozsáhlých migracích lidí v době ledové
– rozdíl v pigmentaci díky působení životního prostředí (světlá pleť – mírné až
chladné podnebí; žlutá pleť – tropické pralesy, vysoké srážky; tmavá pleť –
oblast bez lesů, silné sluneční záření)
– komplex populací – člověk na celém světě, vznikl z jediné skupiny společných předků
– 4 základní lidské rasy:
europoidní („běloši“) – indoevropská, semitská a matinská skupina
mongoloidní („asiaté“) – mongolská a indiánská skupina
negroidní („černoši“) – afričtí a američtí černoši, melanéská skupina
australonéská – Drávidové, Papuánci
– rasismus – teorie popírající rovnocennost plemen (ras)
zvrácené rasové teorie (např. nacistická myšlenka árijské rasy a ras méněcenných)
– dáno prostředím a izolovaným vývojem právě v různých prostředích
– pouze fyzické rozdíly, žádná rasa není nadřazená nebo podřazená

Aleš Hrdlička (1869 – 1943)
– antropolog a lékař
Tři všeobecné zákony šíření lidstva:
1. ve směru nejmenšího odporu
2. ve směru největších slibností, zvláště co se týká potravy a podnebí
3. tlakem vnitřním neb silou zezadu hladem, epidemií, tlakem svých, či jiných lidí
Teorie:
– v plemenných poměrech se pozorují nápadně malé rozdíly – doklad pro jednotný původ lidstva

ONTOGENEZE ČLOVĚKA
Prenatální období:
oplození vajíčka ve vejcovodu à zygota à morulace (rýhování) – začíná už ve vaječníku, zvětšuje se počet buněk, ale nemění se celková velikost (chybí výživa) à stádium moruly – shluk buněk
blastogeneze – vycestování některých buněk na povrch à vytvoření blastocoelu (prvotní tělní dutina) a blastodermu (povrchové buňky), blastoporus (spojení dutiny a povrchu)
nidace (zanoření) zárodku (embrya) do děložní sliznice asi po týdnu od oplození
gastrulace:
– přechod do stádia gastruly
tvorba zárodečných listů:
a) entoderm
b) ektoderm
c) mezoderm
vývoj zárodku v zárodečných obalech:
amnion – vnitřní; vylučování plodové vody
chorion – vnější
alantois – váček, odkladiště odpadních produktů
metabolismu embrya
mezi zárodečnými obaly plodová voda (produkována
děložní sliznicí)
proces organogeneze:
tvorba orgánů ze zárodečných listů
entodermální – výstelka střev a žaludku, plíce, štítná žláza, příštítná tělíska, brzlík
mezodermální – kosti, svalstvo, oběhová soustava
ektodermální – pokožka a její deriváty, základy NS (mícha), výstelka počátku
a konce TS
1. týden:
– žaberní oblouky
– ocas, hlava (už i základ čočky)
– 4 mm
8 týdnů:
– již vytvořeny základy všech životně důležitých orgánů
– zárodek (embryo) à plod (fetus, 3 cm)
výživa plodu skrz placentu:
– spojení matky a plodu
– CS matky a dítěte není propojená
– žláza, produkce hormonů
– vznik z buněk zárodku (z chorionu), vrůstání do děložní sliznice à výměna živin,
dýchacích plynů, … (ale i drog)
– spojení s placentou pomocí pupečníkové šňůry
zakončení těhotenství = porod:
většinou po 38-42 týdnech těhotenství
vyvolání mechanickými vlivy + zvýšenou tvorbou oxytocinu
obvykle hlavička tlačí na krček dělohy à otevírání dělohy
– 3 fáze:
a) rozšíření děložního hrdla
b) porod plodu
c) porod placenty (asi 20 minut po porodu dítěte)
přestřihnutí pupečníkové šňůry po porodu
– obvyklé proporce
– asi 50 cm a 3 kg
pokud dítě nedýchá, dostane ránu před zadeček
– lidské novorozeně = nejdokonalejší ontogenetické stadium člověka
(vydrží dlouho
bez kyslíku, potravy, …)
– císařský řez
– jen v nutných případech
– interrupce:
nerovná se potratu (potrat = samovolné přerušení těhotenství)
v ČR legální
žádost může žena podat do 12. týdne těhotenství
do 8. týdne – pilulka
po 8. týdnu – chirurgické odstranění

postnatální období:
– novorozenecké období
(narození – 28. den):
– adaptace na podmínky mimo dělohu
– reflexy
– uchopovací, sací, polykací, dýchací
– kojenecké období
(do konce 1. roku života):
– kojení mateřským mlékem:
a) sociální význam
b) biologický význam – vyvážený zdroj živin (H2O, sacharidy, tuky, proteiny,
protilátky, vitaminy, Ca2+)
4. měsíc – „pasení koníčků“ (zvedání hlavičky)
sedání si – asi 6 měsíců
koncem tohoto období začíná růst mléčný chrup a dítě začíná chodit
pláč, řev, mimika
batolecí období
(1-3 roky):
– hra, chůze, řeč
asi ve 2 letech – chození na nočník (kontrola vyměšování)
sociální návyky
předškolní věk
(4-6 let):
kolem 6. roku vypadávají 1. mléčné zuby
jemná motorika
začíná hra ve skupinách
rozvoj myšlení, fantazie, paměti
školní věk
(7-14 let):
– 2 fáze:
a) mladší školní věk
:
zátěž s nástupem do školy (omezení pohybu, soustředěnost, duševní
napětí, únava)
b) starší školní věk
:
nastává puberta
dívky v 9-12 letech
chlapci až okolo 13. roku
vývoj primárních pohlavních znaků (začínají být funkční)
vývoj sekundárních pohlavních znaků
vyrovnávání se se sebou (hledání si vlastního místa na zemi)
období vzdoru
adolescence
(dorostenecké období; 15-18 let):
dokončování růstu, dotvoření organismu
tvorba mravních hodnot, duševní dospívání
dospělost
(19-30 let):
psychická i fyzická aktivita
založení rodiny, výchova dětí
zralost
(31-45 let):
snaha uplatnit zkušenosti
největší pracovní aktivita
střední
věk (46-60 let):
u žen ukončena činnost vaječníků (menopauza) – konec schopnosti mít děti
stáří
(61-75 let):
snížení činnosti některých orgánů
řídnutí kostní tkáně
snížení podílu vody v organismu
snížení regenerační schopnosti buněk
klesá vitalita
vysoké stáří
(nad 75 let)
smrt
– neodvratný konec