Remarque Erich Maria – Na západní frontě klid (3)

Autor: Erich Maria Remarque

Žánr: román

Tématická vrstva:

Postavy:

Pavel Bäumer– vypravěč a hlavní postava, pochází chudé rodiny,19let.

Albert Kropp- ze Pavlových spolužáků mu to nejvíce pálí a proto je pořád ještě svobodníkem.

Müller – bývalý spolužák Pavla, „ještě pořád s sebou vláčí učebnice a sní o válečné maturitě, v bubnové palbě šprtá fyzikální poučky“

Leer – bývalý spolužák Pavla, který nosí plnovous a libuje si v děvčatech.

Tjaden- bývalý zámečník, největší žrout roty, také Pavlův ročník.

Haie Westhus- také Pavlův ročník, kopač rašeliny.

Deterding- sedlák jenž myslí jen na svou usedlost a manželku.

Stanislav Katczinský- kápo skupiny, mazaný čtyřicátník, z Pavlových přátel zemře jako poslední.

František Kremmerich- Pavlův bývalý spolužák, zemře jako první z jeho přátel.

Himmelstoss- v civilu listonoš, řídí výcvik Pavla a jeho spolužáků a zároveň je i šikanuje, po průšvihu kdy málem zabil jednoho z kadetů, je odeslán na frontu k Pavlovi, kde se změní k lepšímu.

Prostředí:

Západní fronta za 1.sv. války, Pávlovo rodiště.

Děj:

Spolu se svými kamarády Müllerem, Kroppem, Kemmerichem a Leerem je Pavel silným psychickým nátlakem okolí, zvláště třídního profesora, donucen ukončit studium na gymnáziu a dobrovolně se přihlásit k výcviku s tím, že bude brzy odvelen na frontu.

Paul popisuje vše od výcviku plného šikany, války, až po dovolenou a život v kasárnách. Postupem času se jeho nadšení na válku propadá a i jeho kamarádi jeden po druhém umírají. Všechny scény jsou líčeny z pohledu obyčejného bezvýznamného vojáka, a to do nejmenších detailů a velmi naturalisticky. Na začátku příběhu mu umírá jeho přítel Kemmerich, kterého zná už od dětství. Při takových situacích se Paul zabírá do myšlenek a vzpomíná na staré časy. Potom je zas povolán do zákopů a líčí průběh bitvy, své pocity a příběhy, které tam zažil. Jednoho dne ale dostane na dva týdny propustku a jede domů. Tam zjišťuje, že jeho maminka má rakovinu. Zároveň registruje úplné odtržení od běžného života a psychické důsledky války – je jí zcela deformován. Uvědomuje si také, že se změnil i on sám. Válku už bere jako samozřejmost, a proto už nedokáže komunikovat s lidmi a nebaví ho jeho dřívější zájmy. Postupně se začíná psychicky hroutit.Když jeho rota dostala za úkol vyklidit jednu vesnici, postřelili jeho i Kroppa. Díky tomu se dostali do nemocnice, kde zase vypráví svůj příběh. Kroppovi amputují nohu a Pavel je po chvíli zase povolán do zákopů. Uprostřed bitvy se setká s posledním žijícím kamarádem Katczinskym Toho ale postřelí a Pavel ho nese přes celé bojiště k polní nemocnici. Katczinsky nakonec umírá, protože dostal střepinou do hlavy. Pavla smrt Katczinského velice zasáhne. Na podzim roku 1918 dostává 14 dní volna, během nichž přemýšlí o válce a o návratu do normálního života. Kniha končí Pavlovou smrtí na frontě. „Padl v říjnu 1918, v den, jenž byl na celém bojišti tak tichý, že se zpráva vrchního velitelství omezila na větu: Na západní frontě byl klid.”

Kompozice díla: Chronologicky, ale jsou vzpomínky na minulost, když byl třeba studentem.

Jazyk: Napsáno v němčine ,spisovný jazyk, místy prokládán nespisovnými slovy, slangové výrazy z období 1. sv. války.

Vyprávěcí forma: subjektivní ich-forma, závěrečná zpráva v er-formě.

Kontext doby: Remarquoho dílo, popisuje krutou realitu války bez křírás s její celou nesmislností a hloupostí a zničený celé jedné generace válkou, která ač unikla vybuchujícím gránatům, byla navždy zničená válkou.

Zajímavosti:

  • Spisovatel co nejvíce využíval vlastních vzpomínek protože sám za 1.sv.války bojoval
  • Paul Bäumer byl ve skutečnosti rovnějž vojak bojující za 1.sv. války, byl to vojenský pilot, obdržel nejvyšší německé vyznamenání Pour le Mérite.
  • V roce 1930 byl natočen stejnomenný film, který obdržel Oscara a v roce 1979 byl natočen rovněž stejnomený film, kde natáčení probíhalo v rozbořeném Mostě.

 

  • Tato kniha byla spolu s dálšími Remarqovými knihami po nástupu nacistů v Německu zakázána a pálena.