Řezy/T1 – SPOJOVÁNÍ/Vysvětlení

TRIK 1 – SPOJOVÁNÍ (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R.):
Dva body řezové roviny ležící v rovině téže stěny můžeš spojit.