Řezy/T6 – STOŽÁR/Vysvětlení

TRIK 6 – STOŽÁR (Rovina řezu dána dvěma body P, Q + přímkou p s ní rovnoběžnou):
Cílem je najít třetí bod roviny řezu:
Třetí bod roviny řezu R najdeš na přímce q, kterou vedeš vhodným bodem přímky PQ rovnoběžně se STOŽÁREM p.