Řezy/T7 – DABLSTOŽÁR/Vysvětlení

TRIK 7 – DABLSTOŽÁR (Rovina řezu dána jedním bodem P + rovinou PÍ s ní rovnoběžnou.):
Cílem je najít druhý a třetí bod roviny řezu:
Druhý bod roviny řezu Q najdeš na přímce q1, kterou vedeš bodem P rovnoběžně s rovinou PÍ.
Třetí bod roviny řezu R najdeš na další přímce q2, kterou vedeš bodem P rovnoběžně s rovinou PÍ.