Romantismus

 • 1/3 19.století
 • umělecký směr – malířství, hudba, literatura
 • v architektuře – historismus – vracel se ke starým směrům, napodoboval starší uměl. slohy
 • vznik v době revoluční, dramatické, komplikované

 

 • důvod: 1789 – Velká francouzská revoluce, zánik feudalismu, Napoleonské války
 • vyjadřuje rozpor mezi snem a realitou, doba zklamaných ideálů a nadějí
 • v dílech nejlepších autorů byl jednoznačně pokrokový až revoluční
 • obdiv k minulosti – nejasné, nepřesné, subjektivní přístup autorův

 

 • typické znaky: založené na citu a emoci, romantické náměty, utíká zpátky do minulosti (hlavně středověk a antika), mytologické náměty, fantasie, útěk k přírodě, zdůrazňuje národní myšlenku (vlastenecké ideály), obliba lidového prostředí, plné kontrastů a protikladů

 

 • estetický ideál: anglický park – neudržovaný, temné kouty, jezírka, houštiny
 • romantický hrdina: sebevyjádření autora, cítí se osamělý, záhadný rodový původ, touží po lásce – je pro něj vším, při ní opovrhuje spol. konvencemi, často se zamilovává do zadané ženy, vyhraněný individualista, únik v protispolečenských gestech, vynímečný člověk, buřič – tulák, vyděděnec společnosti,
 • hrdinka – spoutaná spol. konvencemi, odmítá vášnivou lásku

 

Malířství

 • propracované, cit, vášeň, prožitek, miluje fantasii
 • náměty: krajina, lid. postavy, událost, historie
 • romantické proprejety – často znázorňování v bouři, noci

Eugéne Delacroix (1798-1863)

 • Francouz, velký romantický malíř
 • náměty často z literatury (Faust, Don Juan)
 • Dantova bárka

Francisco Goya

 • Španěl, problém s církví, „předběhl dobu“, proslul s obrazy plné démonů a ďáblů
 • portréty

 

Romantismus v hudbě

 • emoce, vášnivost, střídání pasáží
 • nové formy, položit základy k nár. hudbě u většiny evrop. národů

    Ludwig van Beethoven

 • na rozhraní klasicismu a romantismu, jediná opera Fidelio
 • 9 symfonií (Devátá – Óda na radost )

 

    Carl Maria von Weber

 • opery: Čarostřelec, Oberon, klavírní skladba: Vyzvání k tanci

 

    Frank Schubert

 • přes 600 písní (Ave Maria), 8 symfonií (nedokončená – h moll), scén. hudba: Rasamunda

 

    Robert Schumann

 • klavírní skladby, písně k symfoniím

 

Felix Mendelson Bartholdy

 • 5 symfonií, koncerty – 1houslový, 2 klavírní
 • scén. hudba ke hře Sen noci svatojánské (svatební pochod)

Frederyk Chopin (1810-1849)

 • klavírní skladby – etudy, valčíky, polonézy, mazurky, sonáty, koncerty

 

Pokračováním romantismu v hudbě byl novoromantismus

Wagner, Strauss, Grieg, Bruckner, Čajkovskij,Smetana, Dvořák Fibich,

– učili se u rom, zakládány školy

 

 

Literatura

 • snaha bourat předpisy v umění, psát po svém
 • cílem strhnout čtenáře, míchali různé prvky umění, autoři vyjímečné osobnosti, bouřlivý život
 • žánry: poesie = víc citová, dramatické básně, eposy, veršované povídky

próza = historické povídky, romány

 

 1. Anglická literatura

Básníci jezerní školy: William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge (báseň – Píseň námořníka)

– spolu básně lyrické, balady

 

Walter Scott

 • zakladatel hist. povídky a románu, sběratel skotských lidových balad
 • velká obrazotvornost, romány obsahují svět cti a rytířství, hrdinství, mravní ušlechtilosti a vlasteneckého nadšení
 • díla: Waverly – ze skotských dějin 18.st

Ivanhoe – střed. angl. dějiny

Kenil Worth – doba anglické královny Alžběty

 

lord George Gordon Byron

 • tvůrce lyrickoepické povídky (=byronská povídka), básnických dramat, známý anglický romantik
 • chtěl se věnovat politice, ale zprotivila se mu – zlo světa
 • nekonvenční, neuznával pravidla i když byl šlechtic
 • umírá v Řecku po nákaze tyfem – bojoval ve válce na straně vzbouřených Turků
 • typ hrdinů: hrdí jedinci, vyznavači svobody, prožívají konflikt se světem, bojovníci proti tyranii, vždy zahynou
 • díla: Korzár, Džaur

Don Juan, Kain – veršované drama

Childe Haroldova pouť – autobiografický rozsáhlý epos

 

Percey Bysshe Shelley

 • odpor proti spol. předsudkům a pokrytectví, tyranii a nespravedlnosti
 • přítel Byrona, utopil se v moři – nehoda
 • dílo: Odpoutaný Prometheus – lyrické drama – člověk se nemá smířit se ponížením

– nově zpracovaný starý námět

– Prometheus – symbol člověka, který je ochoten podat jakoukoli

obět ve prospěch lidstva

 • titanismus = rom. pocit vzpoury proti řádu světa, boha…

 

Emily Bronteová

 • Na větrné hůrce

 

2. Francouzská literatura

Alfred de Musset

 • dílo: Zpověď dítěte svého věku – román s autobiografickými prvky, generační román
 • osudy mladého šlechtice Oktavia, který vyjadřuje absolutní beznaděj, východiskem mu má být láska, ale sám, dříve oklamán, pak klame a zraňuje

 

Stendhal

= Henri Beyle /ánri bejl/

 • prozaik, zakladatel psychologického románu, často ich-forma
 • tvořil až ve 2. pol. svého života, emigrace v it., přitahovalo ho rev. dění
 • používal vnitřní věc – myšlenky probíhající myslí hrdiny
 • romány: Kartouza parmská (=Věznice parmská)

Červený a černý – Julián Sorel, syn chudého tesaře, přijímá místo vychovatele u

starosty de Renal a z vypočítavosti svede jeho ženu, odchází do kněžského semináře,

 

Victor Hugo

 • básník, prozaik, dramatik, republikán
 • jeho dílo přechod od rom. k realismu
 • zájem o spol. dění a politiku, demonstroval, bouřlivý život
 • ve vysokém věku se mu dostalo dost poct
 • žil několik let ve vyhnanství na ostrově v Atlantiku – dobrovolně
 • díla: Cromwell – historické drama

Legenda věků – poesie – chtěl v tomto díle vyjádřit celý vývoj lidstva, cestu za

humanismem

romány Chrám matky Boží v Paříži

Bídníci

Dělníci moře

93 – historický román z bojů 1793 na vesnicích

 

3. Ruská literatura

 • vyjadřoval odpor proti útlaku carské moci

 

  Alexandr Sergejevič Puškin

 • prožil romantický život, účast na povstání proti carovi, vy vyhnanství na Sibiři, Krymu
 • umírá předčasně v souboji, vzorem Byron
 • dandy = mladíci z lepší společnosti, noblesa i floutek (pitky, hospody)
 • díla: byronské povídky Kavkazský zajatec, Cikáni

próza: historická povídka Kapitánská dcerka

historické drama Boris Godunov

román ve verších Evžen Oněgin – jedná se o autobiografii, příběh o promarněném

životě, šancích a sobectví, které odmítá lásku a tím o ni přichází

 

Michail Jurjevič Lermontov

 • psal poezii, prózu, drama
 • bouřlivák, dandy, 2x ve vyhnanství na Kavkaze, voják, umírá v souboji
 • díla: drama Maškaráda

poéma Démon – démon odsouzený Bohem k životu bez lásky, zatouží po štěstí. Své prokletí

chce zlomit láskou k princezně Tamaře. Ona po něm začne toužit, on svou láskou

Tamaru zabíjí a znovu prohrává „zápas“ s Bohem

 1. myšlenka: zlo se v světě rodí z bezmocnosti dobra, poměr mezi principem dobra a zla způsobuje tragiku ušlechtilých lidí

psychologický román Hrdina naší doby – zaměřen k aktuálním společenským otázkám

– Pečorin je nadaný aristokrat, odmítá dělat „běžnou“ kariéru, společenský

vyděděnec, zaujat svým nitrem, cítí se povznesen nad okolní svět, a zbaven všech

závazků ke společnosti, výrazný literární typ

 

 4. Americká literatura

Edgar Allan Poe

 • kultovní autor, tajemný, rozpolcený, nepochopen dobou
 • prozaik, básník, publicista, zakladatel detektivní prózy, literárního hororu, používal symboly
 • detektivky – všechny svoje tajuplné záhady chtěl vyřešit rozumem, tvůrce detektiva Dupina
 • smolný život , umírá ve 40 – alkoholik, feťák, celkové vyčerpání
 • vychován strýcem, měl dluhy, problémy, měl problémy vystudovat – stal se novinářem
 • díla: báseň Havran – symbol tísně, smrti, strachu
 • muži zemřela milenka, sedí sám v pokoji, do okna přilétá havran,

rozmlouvá s ním, havran na konci každé sloky – NEVER MORE

povídky Jáma a kyvadlo, Černý kocour, Vraždy v ulici Morgue

román Dobrodružství Arthura Gordona Pyma

Symbolismus – abstraktní pojmy jsou nahrazovány konkrétním znakem

 • literatura a malířství

horor – žánr, který měl vyvolat hrůzu, tíseň, strach, obavu

 

 

5. Polská liter.

 • Polsko ztratilo samostatnost, nepřestalo toužit po svobodě

 

Adam Mickiewicz

 • emigrace v Paříži, před tím v Leningradě s Puškinem
 • básník
 • díla: Dziady – tryzna za padlé

Konrád Wallenrod – básn. povídka – nejvíce vyjádřena touha po svobodě

Pan Tadeáš – epos – 2 šlechtické rodiny proti sobě – usmíří je láska dětí

 

Julius Slowacki (1809-1849)

– emigrace, básn. povídky a dramata z polských dějin