Rozmnožovací soustava (2)

 

ROZMNOŽOVÁNÍ VE VÝVOJI ŽIVOČICHŮ
– rozmnožovací soustava – mezodermálního původu
– funkce – reprodukce jedince
– zachování druhu
Rozlišujeme:
a) pohlavní
b) nepohlavní

 1. a) Nepohlavní
  – děje se z tělových buněk
  – výhoda – rychlý
  – nevýhoda – geneticky všichni stejní
  – neschopnost se přizpůsobit změněným podmínkám
  – pučení (perifera), dělení (prvok), regenerace (nezmar)
 2. b) Pohlavní
  – splývání pohlavních buněk
  – výhoda – genetická rozmanitost
  – nevýhoda – pomalé
  – jedinec si musí najít partnera
  – hermafroditismus = dvojpohlavnost
  – jedinec má samičí i samčí buňky
  – součastný – samčí i samičí buňky najednou
  – následovný – jeden jedinec má jenom samičí orgány, po určité době se
  vyvinou samčí
  – ryby, měkkýši
  gonochorismus = jeden jedinec má pouze jedno jediné pohlavní
  sexuální dimorfismus = rozlišení samice a samce podle vnějších znaků

– oplození – splynutí 2 pohlavních buněk -> vznik zygoty
– vnitřní – v těle samičky
– vnější – mimo tělo
– nejčastěji ve vodě
-ryby
partenogeneze – vývoj neoplozeného vajíčka
– nemusí být impulz spermie
– mšice, perloočky, trubci (královna)
neotenie – schopnost rozmnožovat se ve stavu larvy
– axolotl mexický
– vajíčko – velké množství žloutku – hodně zásobních látek -> vystačí si samo s výživou
– rýhuje se pouze zárodeční terčík (bere si živiny -> částečné rýhování)
– ptáci, plazi, ryby, hmyz
– malé množství žloutku
– lidské vajíčko
– rýhuje se celé vajíčko -> totální rýhování
– malé množství živin ->  vyživuje placenta
– savci

prvoci – trepky – konjugace – pohlavní rozmnožování
– nepohlavní rozmnožování – dělení
perifera – nepohlavní rozmnožování – pučení, pomocí gemulí
– pohlavní rozmnožování
žahavci – nepohlavně – regenerace, pučení, strobilace (odškrcování medúzek)
– pohlavně
ploštěnci – hermafroditi – tasemnice -> oplodní sám sebe  – autogamie
hlísti – škrkavky – samice – delší, rovné
– samci – menší, zahnutý, má spikuly
– gonochoristi, pohlavní dimorfismus
– měkkýši – larva – nepřímý vývoj a přímý
– kroužkovci – nepřímý – larva trochofora
– přímý – žížaly, pijavice
– členovci – přímý – rak říční
– nepřímý – larvy – nauplius – nižší korýši a sladkovodní
– zoea – vyšší mořští korýši
hmyz – proměna – dokonalá – vajíčko-larva-kukla-dospělec
– nedokonalá – vajíčko-larva-dospělec
ostnokožci – nepřímý – larva – dvoustranně souměrná
– paprsčitá souměrnost
strunatci – pláštěnci – ontogenetická regrese – larva má vyšší vývojovou vyspělost než
dospělec
– kopinatci – nepřímý vývoj
– obratlovci – kruhoústí – larva – minoha
– paryby – přímý vývoj
– ryby – přímý vývoj
– vajíčka – jikry
– spermie – mlíčí
– oplození – vnější
– obojživelníci – nepřímý vývoj
– larva – pulec
– plazi – amniota – mají amnion (vnitřní zárodeční obal)
– ptáci a savci – mláďata – nidikolní (šelmy) – slepá, holá, nepohyblivá,
hluchá, neschopná se sami živit
– midifudní (kopytníci) – vidí, slyší, mají srst
nebo peří, schopny pohybu

– metageneze – střídání pohlavní a nepohlavní generace
– hemimetabola – hmyz – proměna nedokonalá (vajíčko-nymfa-dospělec) – vážka
– holometabola – hmyz – proměna dokonalá (vajíčko-larva-kukla-dospělec) – brouci

GAMETOGENEZE
– vývoj pohlavních buněk
3 fáze vývoje: rozmnožovací
růstová
zrání
Spermiogeneze
– samčí gamety
– konec v období puberty
– rozmnožovací funkce – spermatogonie – 2n
– růstová fáze – spermatocyty I. řádu – 2n
– meióza – spermatocyty II. řádu – n
– fáze zrání – spermatidy -> 4 spermie – n

Oogeneze
– samičí gamety
– rozmnožovací fáze – do narození
– oogonie – 2n
– růstová fáze – do puberty
– oocyty I. řádu – 2n
– meióza – oocyty II. řádu – n
– fáze zrání – ootida + 3 polocyty – n -> 1 vajíčko – n

STAVBA A FUNKCE POHLAVNÍCH ORGÁNŮ ČLOVĚKA
– rozmnožovací soustava zajišťuje vznik nového jedince, ubezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací
– mezodermální původ
Tvořena: – pohlavními žlázami, uzrávají pohlavní buňky
– pohlavní cesty

Pohlavní soustava muže
Tři základní funkce:
– tvorba mužských pohlavních buněk (spermiogeneze)
– tvorba mužských pohlavních hormonů
– uskutečnění pohlavního spojení (koitus)
– mužská pohlavní žláza – varlata

Varle
– párový orgán
– uloženo mimo břišní dutinu, v šourku
– vazivové pouzdro na povrchu, vnikají dovnitř úzké vazivové přepážky – rozdělují vnitřní prostor varlete na několik oddílů

– jednotlivé oddíly – semenotvorné kanálky – v zárodečním epitelu se vyvíjí pohlavní buňky (spermie)
– spermiogeneze – tvorba spermií
nadvarle – shromáždění uvolněných zralých spermií
spermie – specializované buňky
– složené – hlavička – obsahuje jádro
– krček – obsahuje dělící tělísko (centriol)
– bičík – zajišťuje pohyb
Leydigovy buňky – produkují mužský pohlavní hormon – testosteron

Vývodové cesty pohlavní
semenotvorné kanálky – spojují se a přecházejí do nadvarlete
– spermie se zde mísí s hlenovitým sekretem buněk (vystýlá nadvarle), dozrávají a
získávají schopnost samostatného pohybu
chámovod – vývod nadvarlete
žláza předstojná (prostata) – produkce sekretu, neutralizuje kyselou reakci v močové
trubici a v pochvě, zvyšuje životnost a pohyblivost spermií
měchýřkovité žlázy – sekret se mísí s obsahem prostaty a s hlenovitým sekretem
nadvarlat – vzniklá tekutina ejakulát – množství 2 až 3 ml (1 ml/ asi 120
milionů spermií)

Zevní pohlavní orgány
močová trubice – vedení moči a ejakulátu
– zanořuje se do pyje (penis), probíhá uvnitř topořivého tělíska, zakončen
rozšířeným žaludem
erekce – změna velikosti a polohy zevního pohlavního orgánu
předkožka – tenká, pohyblivá kůže, která přechází přes žalud
šourek – vak, v kterém jsou uložena varlata
– ve stěně jsou svalové snopce, které oddalují nebo přitahují varlata – regulace teploty

Pohlavní soustava ženy
Základní funkce:
– tvorba (oogeneze) a zrání vajíček
– produkce ženských pohlavních hormonů
– uskutečnění pohlavního spojení
– dojde-li k oplození vajíčka, vytváří vhodné prostředí pro vývoj plodu a jeho porodu
– ženskou pohlavní žlázou jsou párové vaječníky

Vaječník
– pohlavní žláza, s hladkým povrchem (u mladých dívek) a rozeklaným (u žen)
– ve vazivu jsou uložena vajíčka, obklopená vrstvičkou epitelových buněk
– oogeneze – tvorba vajíček
oocyty – nezralá vajíčka – uloženy od narození (asi 700 tisíc), do puberty se počet zredukuje
– v celém plodném období uzraje asi 400 vajíček
Graafův folikul – dutý váček, který vznikne přeměněním shluku epitelových buněk
– vyplněný tekutinou, která obsahuje ženský pohlavní hormon – estrogen
– ovulační cyklus – 28 dní
– jeden folikul praskne a s kapalinou se vyplaví uvolněné vajíčko, které se
dostává do vejcovodu
žluté tělísko – dutina folikulu, která se naplní množícími se epitelovými buňkami
– nedošlo-li k oplození vajíčka, zmenšuje se a po několika týdnech
vymizí
– oplodní-li se a uhnízdí se vajíčko v děložní sliznici, tělísko dál roste a
udržuje se do 5. až 6. měsíce těhotenství
– žláza produkující hormon progesteron, produkován při uhnízdění
oplozeného vajíčka v děložní sliznici a zároveň brání zrání dalších
Graafových folikul

Vývodné cesty pohlavní
vejcovod – párový orgán
– stěna – spirálně uspořádaná hladká svalovina a pokryta řasinkových epitelem
– stahem svaloviny a pohybem řasinek e posouvá do dělohy
děloha – svalnatý orgán hruškovitého tvaru, tvořený hladkým svalstvem
– sliznice děložní – kryta jednovrstevným řasinkovým epitelem, produkuje řídký hlen
– menstruační cyklus – změny spojené s ovulačním cyklem
pochva – spojuje dutinu dělohy se zevními pohlavními orgány
– ve stěnách – hladké svalstvo
– poševní klenba – tvořena poševními stěnami okolo krčku
– poševní sliznice – tvořena vrstevnatým dlaždicovitým epitelem bez žlázek

Zevní pohlavní orgány
– pochva vyúsťuje mezi malé pysky
– Bartholinové žlázy – vyměšují hlen
– poštěváček – topořivé tělísko
– pysky velké – podlouhlé kožní valy, podložené tukovými vazivem

 

MENSTRUAČNÍ CYKLUS
Menstruační fáze
– trvá asi 4 dny
–  dochází ke krvácení, odlučování a odstraňování zničené sliznice

Proliferační fáze (růstové)
– navazuje na ukončení menstruačního krvácení
– spadá mezi 5. – 12. den cyklu
– dochází ke zrání Graafova folikulu a k růstu nové sliznice děložní

Sekreční fáze
– navazuje plynule na předchozí fázi
– sliznice roste, žlázky v ní obsažené produkují velké množství hlenu
– sliznice je výborně prokrvená
– fáze trvá od 13. do 27. dne
– vajíčko se uvolňuje z vaječníku mezi 12. až 14. dnem – vrchol ovulačního cyklu -> děložní
sliznice je nejlépe připravena na přijetí oplozeného vajíčka
– jestliže nedošlo k oplození vajíčka – žluté tělísko zaniká, snižuje se hladina progesteronu,
děložní sliznice se snižuje a mezi 24. až 27. dnem se postupně rozpadá

Ischemická fáze (27. – 28. den)
– vyvolaná prudkým poklesem hladiny progesteronu a uvolnění oxytocinu z neurohypofýzy, který způsobí několikahodinové stažení cév, zásobuje sliznici krví
– nedostatečné prokrvené endometrium se rozpadne
– stažení cév se povoluje a krev, která přitéká do poškozené sliznice, odlučuje a odplavuje odumřelé vrstvy
– začíná nový cyklus

 

OPLOZENÍ
– koitus -> ejakulace do vaginy (potřeba 200-400 milionů spermií) -> k oplození dochází asi 15 hodin po styku (ale spermie přežijí i 5 dní!)
Orgasmus:
– sexuální vyvrcholení
– ženský – i několikrát za sebou, daleko delší
– mužský – 1-2 vteřiny, po orgasmu – ochabnutí penisu
akrozom spermií -> produkce enzymů narušujících ochranné obaly vajíčka (potřeba velkého množství spermií k dostatečnému narušení obalů)
– 1 spermie odhazuje bičík -> průnik hlavičky -> splynutí jader -> dělení
– uhnízdění (nidace) oplozeného vajíčka (zárodek) v děložní sliznici asi po týdnu -> gravidita
– ustání cyklické změny produkce hormonů (lutropin, folitropin); nárůst produkce progesteronu

TĚHOTENSTVÍ (I VÍCEČETNÉ)
– oplození vajíčka ve vejcovodu -> zygota -> morulace (rýhování) – začíná už ve vaječníku, zvětšuje se počet buněk, ale nemění se celková velikost (chybí výživa) -> stádium moruly – shluk buněk
blastogeneze – vycestování některých buněk na povrch -> vytvoření blastocoelu (prvotní
tělní dutina) a blastodermu (povrchové buňky), blastoporus (spojení dutiny a
povrchu)
nidace (zanoření) zárodku (embrya) do děložní sliznice asi po týdnu od oplození
Gastrulace:
– přechod do stádia gastruly
tvorba zárodečných listů:
a) entoderm
b) ektoderm
c) mezoderm
Vývoj zárodku v zárodečných obalech:
            – amnion – vnitřní; vylučování plodové vody
chorion – vnější
alantois – váček, odkladiště odpadních produktů
metabolismu embrya
– mezi zárodečnými obaly – plodová voda (produkována děložní sliznicí)
Proces organogeneze:
– tvorba orgánů ze zárodečných listů
entodermální – výstelka střev a žaludku, plíce, štítná žláza, příštítná tělíska, brzlík
mezodermální – kosti, svalstvo, oběhová soustava
ektodermální – pokožka a její deriváty, základy NS (mícha), výstelka počátku a
konce TS
1. týden:
– žaberní oblouky
– ocas, hlava (už i základ čočky)
– 4 mm
8 týdnů:
– již vytvořeny základy všech životně důležitých orgánů
– zárodek (embryo) -> plod (fetus, 3 cm)
Výživa plodu skrz placentu:
– spojení matky a plodu
– CS matky a dítěte není propojená
– žláza, produkce hormonů
– vznik z buněk zárodku (z chorionu), vrůstání do děložní sliznice -> výměna živin,
dýchacích plynů, … (ale i drog)
– spojení s placentou pomocí pupečníkové šňůry (mnoho kmenových buněk)
Zakončení těhotenství = porod:
– většinou po 38-42 týdnech těhotenství
– vyvolání mechanickými vlivy + zvýšenou tvorbou oxytocinu
– obvykle hlavička tlačí na krček dělohy  otevírání dělohy
– 3 fáze:
a) rozšíření děložního hrdla
b) porod plodu
c) porod placenty (asi 20 minut po porodu dítěte)
– přestřihnutí pupečníkové šňůry po porodu
– obvyklé proporce – asi 50 cm a 3 kg
– pokud dítě nedýchá, dostane ránu před zadeček
– lidské novorozeně = nejdokonalejší ontogenetické stadium člověka (vydrží dlouho
bez kyslíku, potravy, …)
– císařský řez – jen v nutných případech
Důležitost správné životosprávy těhotné ženy:
            – vyvarování se drog, kouření, …
– fetální alkoholový syndrom (stačí 1 „vydařený“ víkend), …

Interrupce
– nerovná se potratu (potrat = samovolné přerušení těhotenství)
– v ČR legální
– žádost může žena podat do 12. týdne těhotenství
– do 8. týdne – pilulka
– po 8. týdnu – chirurgické odstranění

ANTIKONCEPCE
= prostředek umožňující pohlavní styk, aniž by došlo k početí
– existuje mužská i ženská
Dělení:
a) bariérová:
– prezervativ (kondom):
– mužská antikoncepce
– poměrně dost spolehlivý
– jediná ochrana před pohlavními chorobami
– pesar:
– ženská antikoncepce
– „ženský kondom“ – navlékání na děložní hrdlo

 1. b) chemická:
  – hormonální:
  – obvykle ženská
  – po 21 dní
  – kombinace estrogenu a gestagenu (obdoba progesteronu) nebo čistý
  vestaven
  – umělé zvýšení hladiny hormonů -> negativní zpětná vazba ->
  produkce velkého množství lutropinu a folitropinu -> vajíčka
  nedozrávají -> nedochází k ovulaci
  rizika – zvýšený výskyt rakoviny prsu
  – pilulky, čípky, náplasti, …
  – nitroděložní tělísko:
  – polyethylenové tělísko
  – umístění do dělohy
  – zabraňuje uhnízdění oplozeného vajíčka
  – spermicidní gely a krémy:
  – doplněk antikoncepce
  – zabíjí spermie
  – výpočet plodných a neplodných dnů:
  – extrémně nespolehlivé
  – sterilizace:
  – nevratné zaškrcení chámovodů či vejcovodů
  Prostředky připadající v úvahu po selhání antikoncepce:
  – POSTINOR:
  – tableta
  – účinný do 72 hodin po pohlavním styku
  – žena odmenstruuje
  – RU/486:
  – tableta
  – ukončení gravidity i po 72 hodinách od pohlavního styku (až asi 3 týdny)
  – „interrupční tableta“
  – u nás není registrována (např. v Německu ano)

POHLAVNÍ CHOROBY
AIDS
syndrom získaného selhání imunity
– přenos pohlavním stykem, z matky na plod, společnými jehlami (narkomani)
– virus HIV à vyřazení imunity těla à smrt na banální onemocnění (chřipka, …)
zatím bez účinného léku (poměrně snadná mutace viru HIV)

Syfilis
– přenos
– pohlavní styk, fingering, anální sex, z matky na plod…
bakteriální onemocnění (Treponema pallidum)
3 fáze:
a) primární – nebolestivý tvrdý vřed v místě průniku do organismu velikosti asi 1
2cm; po 4-6 týdnech se vřed sám zhojí
b) sekundární – vyrážka na trupu a v podobě bílých plošek i v ústech, zduření
hlavních uzlin, příznaky časem samy mizí
c) terciární – přichází nečekaně i 20 let po nakažení; postižení kloubů, srdce, cévní
a nervové soustavy; poškození kožní tkáně v oblasti obličeje, nosní
přepážky a části patra; těžké poruchy osobnosti, až demence
– účinná léčba je možná pouze v primární a rané sekundární fázi

Kapavka
– způsobena bakterií Neisseria gonorrhoeae
– obvykle hnisavý zánět sliznic vylučovacích a pohlavních orgánů, někdy zasahuje konečník či spojivky očí
– přenos – pohlavní styk, na novorozence při porodu, jakýkoli druh sexu, používání
společných ručníků, …
– neléčená – až neplodnost (obou pohlaví)