Saroyan William – Tracyho tygr

W. Saroyan – Tracyho tygr

Téma a motiv:
Pocity emigranta/cizince v jiné zemi, jak se zabydluje, jak komunikuje s ostatními lidmi, rozdíly mezi novou zemí a původní zemí. Hodně autobiografické.
Další téma představivost, dětskost, láska a hledání.

Časoprostor:

Příběh se odehraje během několika dní. Autor ale retrospektivně skáče do minulosti různých postav.

Kompoziční výstavba:
Chronologicky s občasnou retrospektivou

Literární druh a žánr:
Román nebo rozsáhlá povídka

Vypravěč:
Er-forma, veselost, představivost, pohádkovost, přebíhání mezi realitou a sněním. Jednoduchost, stručnost.

Postavy:
Tracy Thomas: mladík, má svého “tygra”, pracuje u dovozce kávy jako vykladač pytlů, chce na místo ochutnavače-ambiciózní, přistěhovalec, autobiografické prvky Saroyana
Laura Luthyová: mladá dívka, Tracy se do ní zamiloval, ona má take svého “tygra”
Doktor Pingitzer: starý, velmi positivní a usměvavý, známý a uznávaný psychiatry, vyšetřuje a pomáhá Tracymu s chytáním “tygra”

Jazykové prostředky:
Přirovnání, metafory, metonymie, symboličnost(tygr=láska)

Kontext:
V USA vzniká touto dobou(20.století) Beat generation, ale Saroyan se k ním nezařazuje, spíš by se dalo říci, že nakousl směr magického realismu, který později vzniká. Dílo bylo bráno veřejností positivně.

Autor se určitě snažil přiblížit čtenářům jaké to je, být přistěhovalcem. Zároveň to dělá pomocí pohádkového příběhu, který vlastně mohou číst I malé děti, pro jeho jednoduchost.