Shakespeare William – Othello

Státní nakladatelství krásné literatury a umění,
Praha 1964

Othello – William Shakespeare

Osoby:
Benátský dóže
Brabanzio – senátor
První člen rady
Druhý člen rady
Graziano – Brabanziúv bratr
Lodovico – Brabanziův příbuzný
Othello – urozený mouřenín, ve službách Benátské republiky
Cassio – jeho náměstek
Jago – jeho pobočník
Roderigo – benátský šlechtic
Mantano – vladař na Cypru před Othellem
Šašek – ve službách Othellových
Desdemona – dcera Brabanziova, Othellova žena
Emilie – Jagova žena
Bianca – Cassiova milá
Herold
Námořníci, důstojníci, šlechtici, poslové, hudebníci, sloužící

Obsah knihy rozepsaný v dějstvích:

   I . 1 . (Ulice v Benátkách)

Jago přesvědčuje Roderiga o nenávisti k Maurovi. Oba pak vzbudí Brabanzia a pošlou ho k Othellovi, aby našel svou dceru, kterou si v tajnosti Othello vzal.

   I . 2 . (Jiná ulice v Benátkách)

Jago varuje Othella. Cassio přišel, aby Othella odvedl k dóžeti. Brabanzio obviňuje Othella, že očaroval jeho dceru a chce ho uvrhnout do vazby. Oba jdou k dóžeti.

   I . 3 . (Radní síň)

Dóže a členové rady probírají zprávy, kterým se jim od poslů dostalo. Dóže rozhodne spor mezi Brabanziem a Othellem tak, že Othello je nevinen (poslali totiž pro Desdemonu, která se přiklonila k Othellovi), pošle ho na Cypr kvůli povinnostem vůči státu. Desdemona chce jet s Othellem. Roderigo (*1) se chce zabít, miluje totiž Desdemonu, Jago ho ovšem přesvědčí, aby vzal co nejvíce peněz a jel s nimi.

   II . 1 . (Přístavní město na Cypru. Volné prostranství nad přístavištěm)

Všichni dopluli na Cypr. Jago promlouvá k Rodriegovi, povídá o své lsti.

   II . 2 . (Ulice tamže)

Othellův herold hlásí před zástupem lidu, aby šli oslavit ztroskotání tureckého loďstva a Maurův sňatek.

   II . 3 . (Síň na hradě)

Jago opíjí Cassia, Montanovi napovídává, jaký je Cassio opilec. Cassio se žene za Roderigem, Montano se ho snaží zadržet, ale dostane také co proto – Cassio, namol, se s ním začně šermovat. Othello se přiřítí, rozzlobený přeruší boj, Cassia sesadí z funkce důstojníka. Jago Cassiovi radí, ať jde s prosbami za Desdemonou, aby mu pomohla Othella přemluvit a tak pomoci vrátil zpět jeho dobré jméno. Jago si sám chválí své skvělé lsti.

   III . 1 . (Na Cypru před hradem)

Cassio šel hned zrána za Desdemonou, aby ji prosil. Emilie ho zavedla dovnitř.

   III . 2 . (Pokoj na hradě)

Othello odchází se šlechtici na opevnění.

   III . 3 . (Hradní zahrada)

Desdemona slíbila Cassiovi, že dostane zpět svou hodnost, ten odešel hned, jak uviděl v dálce Othella. Desdemona přemluvila Othella. Jago vštípí Othellovi myšlenku, že jeho žena má nejspíš něco s Cassiem a aby na ni bděle dohlížel.

Othello stále přemýšlí. Vrací se, potká opět Desdemonu. Není mu nejlépe a Desdemona se mu snaží obvázat šátek kolem hlavy, šátek spadne, Emilie jej vezme a dá Jagovi. Jago napovídá dál Othellovi, jaká je Desdemona běhna. Poví mu, že šátek, který dal Othello Desdemoně (jeho první dar pro ni), viděl u Cassia. Othello proklíná Desdemonu, prohlásí Jaga svým náměstkem a velí mu, aby Cassia zabil. Shání jed.

   III . 4 . (Před hradem)

Desdemona nakáže šaškovi, aby našel Cassia a přivedl.

Desdemona potká Othella. Je nepříjemný a chce vidět šátek, ona zase chce, aby splnil svůj slib. Othello trvá na svém, chce vidět šátek, že tuší něco zlého, a odejde pryč.

Přijde Cassio s Jagem, Cassio opět prosí. Jgo se rozhodne jít za Maurem, když je rozčilený. Desdemona odchází také za Othellem. Cassio potká Biancu Dá ji šátek, aby jej obdělala. Jde ji doprovodit.

   IV . 1 . (Před hradem)

Jago řekne Othellovi, že Cassio si s Desdemonou užívali. Othello omdlí. Cassio chce pomoci, Jago jej pošle pryč a, když se Othello opět vzbudí, řekne mu, ať jde bokem a poslouchá. Jago začne Cassia vyslýchat. Tiše zašeptá, aby oba mluvili o Biance, ale Othello si myslel, že stále o Desdemoně, a vyptává se na to, co dělají. Přijde Bianca, hodí rozčileně šátek zpátky Cassiovi a odchází. (Othello jej poznal). Cassio za ní běží.

Othello se domlouvá s Jagem. Othello prý, ať Desdemonu udusí v posteli a Cassia prý, že zvládne on sám.

S troubením na ohlášení nese Lodovico Othellovi dopis. Desdemona vypráví o roztržce mezi Othellem a Cassiem. Othello ji přerušuje svými jedovatými nadávkami, nakonec ji nazve Ďáblem a uhodí ji. Lodovico nevěří svým očím. Othello pošle Desdemonu pryč. Jago pohoršuje před tímto Brabanziovým příbuzným Othella. Pobouzí ho, aby jej pozoroval a všímal si, jak se chová.

   IV . 2 . (Pokoj na hradě)

Othello se vyptává Emilie, jestli někdy viděla něco podezřelého (s Desdemonou a Cassiem), jestli o něčem ví. Emilie se zastala Desdemony, ale Othello ji stejně nevěří. Nechá si poslat pro Desdemonu a nařkne ji v pláči za děvku. Desdemona přísahá svou věrnost a Othello se omlouvá. Desdemona nechá Emilii, ať přivede Jaga. Desdemona s Emilií vypráví, co se stalo. Jago ji utěšuje. Obě odejdou na večeři a vystoupí Roderigo. Roderigo podezřívá Jaga, že jen zneužil jeho peněz, ale Jago mu vysvětlí svůj plán o tom, jak zabít Cassia, aby se dostal k Desdemoně.

   IV . 3 . (Jinde na hradě)

Lodovico a Othello odešli. Desdemona se šla připravit do postele, že za chvíli příjde (*2). Baví se o nevěře. Prý Emilie by si dala říct, za celičký svět, ale Desdemona nevěří, že takové ženy jsou. Emilie vše svádí na muže. (má zcela zbytečná poznámka: Asi feministka J)

   V . 1 . (Ulice)

Roderigo a Jagem číhají na Cassia. Roderigo se mine a Cassio bodá, na to Jago zezadu ho zmrzačí – pokusí se ho připravit o nohy – a uteče. Othello opodál si pochvaluje Jaga, že drží slovo a je nejvěrnějším přítelem.

Cassio stále volá o pomoc. Graziano a Lodovico jsou okolo, bojí se však, že je to past. Přiběhne Jago se zbraní a světlem, zabodne Roderiga jako zrádce. Snaží se před Brabanziovými příbuznými („na oko“) pomoci Cassiovi. Někdo odnese Cassia na nosítkách, Biancu, která přišpěchala, Jago ponižuje. Jago ji obviní a zatkne. Emilie ji uráží také.

 V . 2 . (Ložnice na hradě)

Othello tiše vstoupí do ložnice, tiše se loučí se spící Desdemonou, ale nakonec ji nechtíc probudí. Chce ji zabít, ona se modlí a prosí o život, o slitování. Zardousil ji.

Otevírá Emilii, která nese zprávy o vraždě. Zaslechne Desdemonina poslední slova (*3). Desdemona umře. Othello dělá, že neví, kdo zavraždil jeho ženu, ale nakonec se přizná. Emilie zastává věrnost Desdemony a volá o pomoc. Přijdou Montano, Graziano, Jago a další. Emilie na Jaga huláká. Prozradí ho a když se na něj Othello vrhne, ale Montano mu vytrhne meč, zabije Jago Emilii a uteče. Graziano a Lodovico se ho snaží polapit. Přijdou zpátky za Othellem i s Jagem a Cassiem. Othello se vše dozví – celou pravdu, jak vše skutečně bylo. Pronese posledních pár vět a probodne se (*4).

 

Citáty:

(má pozn. – očíslované hvězdičky výše značí, kde přibližně, v jaké situaci byly použity)

1
Roderigo:
 „Pošetilé je žít, když je nám život mukou. A tu pak smrt je náš lékař a umřít jeho předpis.“
Jago: „Jenom na nás to je, jací jsme, jestli takoví nebo makoví. Naše tělo je zahrada a naše vůle zahradníkem: a tak, ať už chceme nasít hluchavek nebo pěstovat salát, vysázet yzop nebo vyplet dymián, mít ji celou na jeden nebo rozdělenou na vícero druhů zelenin, ať z ní zanedbáním uděláme úhor nebo vzděláním Eden – vždycky síla k tomu a pořádající moc je v naší vůli.

2
Desdemona zpívá:
„Sedla si smutná, pod tu stráň,
zpívala: zelená jívo!
u brady kolena, v loktech skráň,
zpívala: jívo, jívo!

Plakala, potok plakal s ní
zpívala: zelená jívo!
plakalo i to kamení
zpívala: jívo, jívo!

Z jívy teď musím vánek mít –
Nikdo ho nehaň! Dobře měl –
Vyčtla mu faleš, a on: Co chceš
Jívo! ty zelená jívo!
Za jinou chodím, choď si též –„

3
Umírající Desdemona:
„Zabita pro nic! pro nic! –
– Bez viny umírám“
(Emilie se jí ptá, kdo to spáchal.)
„Nikdo. Já sama. Sbohem! Pozdravuj mého chotě!“

Umře.

4
Othelo – umírajíc: „Já libal tě, než jsem tě zabil. Není pro mne, jak zemřít, ne-li v políbení.“
(Padne na Desdemonu a umře.)

 

Mé osobní dojmy z knihy a zamyšlení:

Kniha se mi četla docela dobře, až na zastaralé výrazy, kterým jsem často nerozuměla, a na slovosled tehdejší doby. Některé slovní spojení mi přišli až komická J. Líbí se mi tento příběh, ale zdá se mi přehnaný. Nevím, jestli bych se k této knize dostala, kdybychom to neměli jako povinnou četbu, ale jsem ráda, že ji přečtenou mám. Myslím, že mi i trochu otevřela oči. Mám ráda knihy, které mě donutí přemýšlet. Lidí, zlomyslných, podlých, pomstychtivých – jako Jago – je spousty. Na důvěru v dnešní době doplatí mnoho lidí. Protože mnoho se jimi nechá ovládat. Nemají snad vlastní rozum? Myslím, že spíš nemají sebevědomí, aby dělali věci, které chtějí, tak se nechají vláčet jinými – těmi, kteří se tváří jako přátelé. Do doby, dokud máte, co by mohl vzít.

Tj. můj pohled na tuto problematiku, porovnání dnešní reality vs. tento příběh a vůbec.

Je spousta lidí, všichni si ale tu důvěru nezaslouží. Alespoň mně to Othello pomohl si připomenout.