Situace v Evropě po 1. světové válce

Situace v Evropě po 1. světové válce

ITALSKÝ FAŠISMUS

 • Silné socialistické hnutí
 • Benito Mussolini – nejdřív antiimperialista, antimilitarista x 1914: nacionalista, militarista
 • Z čeho vychází italský fašismus?
 • Pocit pošlapané národní hrdosti – mezi vítěznými mocnosti x dostali nejméně („poražení mezi vítězi“)
 • Poválečná hospodářská nejistota – poválečná krize, nezaměstnanost, stávky
 • Zabíjení odpůrců nacismu
 • 1922: pochod na Řím = převzetí moci fašisty “ nová vláda, loutkový parlament, popravování opozice a odpůrců, reforma volebního zákona (asistence milice při volbách, kandidáty vybírají fašisté)
 • 1923: *Velká fašistická rada “ nejvyšší autoritativní orgán v zemi
 • 1925: ovládnutí odborů
 • 1926: rozpuštění politických stran kromě fašistické, zákon na obranu státu, obnoven trest smrti za politické zločiny
 • Přísná kontrola tisku, tajná policie, sběrné tábory pro politické vězně…
 • “ fašistický stát, vše ovládnuto fašisty “ totalita
 • 1929: Lateránské dohody – usmíření státu s katolickou církví “ *Vatikán, odškodné církvi, papež se nebude motat do státních záležitostí, katolictví národním náboženstvím
 • Kult osobnosti – „Duce“ – přezdívka pro Mussoliniho

SOVĚTSKÝ SVAZ

 • Josif Vissarionovič Džugašvili Stalin (= Muž z oceli)

 

 • Na přání matky teologická škola x vyloučen
 • Proti carismus, bandita x do revoluce (1917) neznámý
 • Lenin nemocný (syfilis) – kdo po smrti na jeho místo? X Lenin si už tady uvědomuje některé povahové vady Stalina
 • 1924 – smrt Lenina “ vnitrostranický boj o moc (mnoho funkcionářů) “ do čela Stalin
 • Jeho největší soupeř Trockij (vysoký funkcionář) x nakonec utekl do Mexika (bál se smrti) x i zde ho ruská tajná polici vypátrala + zabila
 • Centrálně plánovaná ekonomika – pětileté plány
 • Industrializace (do té doby velmi zaostalé “ snaha dohnat Z Evropu)
 • Úderníci – lidé, kteří překračovali plány (aby pozdvihli morálku) – např. Alexej Stachanov (14x překročil normu v rubání uhlí) “ zápis na Desku cti odměna (ve výši měsíčního platu), poukaz do lázní, celoživotní permanentka do kina a divadla…
 • Elektrifikace
 • Nová zcela průmyslová města – např. Magnitogorsk
 • Využití velkých řek “ hydroenergetika
 • Vybudování moskevského metra
 • Vybudování Bělomořsko-baltský kanál (na Stalinův rozkaz) – převýchova prací – hlavní dohled NKVD (předchůdce KGB, šéf Jagoda), těžké pracovní podmínky (i tisíce obětí na životech)
 • Kolektivizace – půda se sebere soukromým vlastníkům (tzv. kulaci = střední třída vlastnící půdu “ jim půda násilně odebrána, bráni jako odpůrci režimu, proti nim propaganda)“ vytvářena kolektivní družstva (kolchoz/ sovchoz) – nepatřilo nikomu (státu, lidu)
 • Pavlík Morozov – udal rodiče, za nepodporu kolektivizace“ lidé z cesnice ho za to umlátili “ „berte si z něj příklad, správný budovatel komunismu“
 • 1932-33: hladomor na Ukrajině (5-6 milionů obětí)
 • Srpen 37 – listopad 38: státem řízený masakr
 • Popravy (750tis.)/ deportace do gulagů (800tis.)
 • Osoby, které byly proti; nikdo si nemohl být jist (stačilo udání)
 • Prováděno tajnou policií
 • Na rozkaz Stalina
 • Proces:
 1. Čistky ve straně – Moskevské monstrprocesy (1936-38)
 • Odhalení plno spiknutí, zinscenované procesy
 • Likvidace Stalinových oponentů (Bucharin, Rykov, Zinoněv, Kameněv, realizátor teroru během kolektivizace Gemrich Jagoda)
 • Označení: teroristé, pravičáci…
 • Falešné přiznání často pomocí mučení
 • Čistky v armádě – velitelský sbor (maršálové, admirálové, velitelé armád)
 1. Masové operace – v tajnosti
 • Bývalé kulaky – elity bývalého režimu
 • Útok proti národnostním menšinám (Němci, Poláci, Lotyši…) – odsunováni do oblastí, kde nikdy nežili
 • Motivy:
 • Stalin sleduje mezinárodní vývoj – očekává blízký válečný konflikt, čistky preventivní proti vnitřnímu „nepříteli“ (likvidace národnostních menšin – potenciální špioni)
 • Cíle:
 • Vychovat nové lidi (sovětským systémem) – oddaní, neznali víc než tento režim, náhrada za staré
 • Poslušnost, oddanost Stalinovi – kult osobnosti
 • Lubjanka, Dům teroru – sídlo tajné policie – zde všichni skončili

NĚMECKÝ NACISMUS

 • Snaha zrevidovat Versaillský systém (nespravedlivý, Německo má právo na víc)
 • Nacismus (ze slova nacionalismus) – Němci nadřazená rasa
 • Hospodářská krize z nadvýroby – nejvíce zasáhla právě Německo “ nacisté řešení (výroba zbraní “ lidé mají práci)
 • 20. léta: *strana NSDAP (Nacionálně socialistická německá strana dělnická) – (přehnané) německé vlastenectví
 • Program v knize Mein Kampf – autor Adolf Hitler
 • Ideologie:
 • Němci – nadřazená rasa, právo podrobit ostatní národy
 • Za vše zodpovědní Židé (velký kapitál “ vyvolali válku a její průběh, konec), komunisté, vítězové 1. světové války
 • Vymezování vůči komunistům
 • Obnova Německa – pod vládou Hitlera a jeho strany získá Německo moc a sílu
 • Podpora napříč všemi vrstvami společnosti
 • Spojenci: Japonci – „asijská odnož árijců“
 • 1923, Mnichov: pivní puč – snaha o puč x považování spíše za směšné x postupně stále více příznivců (hlavně po hospodářské krizi)
 • 1932: NSDAP nejsilnější strana Německa “ 30. 1. 1933: Hitler jmenován říšským kancléřem (nahradil starého Hindenburga – neměli se rádi) = počátek Třetí říše “ 2. 2. 1933: rozpustil říšský sněm + omezování dalších prvků demokracie (omezena moc parlamentu, zakázány všechny strany kromě NSDAP, zakázány odbory, omezena občanská práva a svobody)
 • Odpůrci – zavíráni do koncentračních táborů – 1. Dachau, dále Buchenwald… (v Německu), další už za války zakládány v Polsku
 • Únor 1933 (krátce po nástupu Hitlera): zapálen Říšský sněm “ obviněni komunisté (aby se ukázalo, že jsou ti špatní) x vykonal to nějaký duševně nemocný (dali mu komunisté/ někdo jiný sirky?)“ popraven
 • Nacistické organizace:
 • Symbol: hákový kříž – svastika – symbol slunce (vypůjčen od starých kultur) “ dnes zakázán
 • SA – úderné oddíly (zpočátku jako ochranka Hitlera) “ po čase vojenská reorganizace (Ernst Röhm) – silné “ přestali poslouchat (nutné udržet neomezenou poslušnost ve vlastních řadách)“ 1934: vnitrostranický boj “ 30. 6. 1934: Noc dlouhých nožů – špičky SA vyvražděny oddíly SS
 • SS – ochranný oddíl – ozbrojená organizace vytvořená k Hitlerově ochraně (1925) x po Noci dlouhých nožů částečně přebrali funkci SA
 • V čele: Heinrich Himmler
 • Ozbrojené křídlo – Waffen-SS
 • Abwehr = vojenská rozvědka/ kontrarozvědka
 • Gestapo = tajná státní policie
 • Žádná uniforma – chodili v civilu x šli poznat (všichni dlouhý kabát, klobouk)
 • Šéf: Hermann Göring
 • Likvidace protinacistické opozice
 • SD – Bezpečnostní služba
 • U zrodu Reinhard Heydrich
 • Glivický incident – 31. srpen 1939: přepad německé radiostanice v Gliwicích x zorganizování Němci (nechali i předem připravené oběti) “ obvinění Poláci “ záminka k válce (počátek: 1. září 1939)

HOSPODÁŘSTVÍ

 • Zasaženo válkou (válečné hospodářství)
 • 20. léta – konjunktura – rozvoj průmyslu
 • Pásová výroba “ méně dělníku, netřeba takového vzdělání, rychlejší x zničení řemeslníků
 • Stabilizace společnosti (mají práci, pohoda, klídek “ žádné revoluční nálady) “ v literatuře poetismus, v hudbě jazz, swing
 • Krize z nadvýroby (přespříliš výrobků “ nikdo není schopen je kupovat) – Černý čtvrtek (v USA)/ pátek (v Evropě) = krach na newyorské burze (1929)
 • Řešení?
 • Státní zásahy – USA: prezident F. D. Rooselvelt – „new deal“ – mnoho státních zakázek (silnice apod.) “ podpora trhu
 • Volný trh
 • Rozvoj radikalismu – nabízí rychlé řešení i za cenu vlády tvrdé ruky (např. nacisté, komunisté)
 • 20. léta – prohibice v USA “ organizovaný zločin (někdy označován jako mafie x mafie * na Sicílii) – dovážen z Kanady, tajná výroba
 • *Las Vegas – nehostinné místo – zde zakládány herny

ŠPANĚLSKÁ OBČANSKÁ VÁLKA (1936-1939)

 • Příčina: ve volbách zvítězila lidová fronta (republikáni + socialisté + komunisté)
 • Povstání španělské fašistické strany a armády
 • Dvě strany
 1. Fašisté v čele s generálem Franciscem Frankem – měli podporu nacistů z Německa a fašistů z Itálie à nacisté si zde zkoušeli své zbraně a vojáky
 2. X
 3. Republikáni – měli pomoc interbrigadistů – dobrovolníci, kteří bojovali za republikány (přibližně 7 000) à přišli asi z 54 zemí – například i Ernest Hemingway – Komu zvoní hrana

ITALSKÁ AGRESE VŮČI HABÉŠI

 • Mussolini požadoval koloniální paství
 • Dnešní Etiopie, jediná nezávislá říše Afriky
 • vládl zde císař Haile Selasie (byl i v Karlových Varech), považoval se za potomka krále Šalamouna a královny ze Sáby
 • Země velmi zaostalá, neměli žádné zbraně, pouze pár pušek
 • Roku 1935 zde Italové v přesile zaútočili s moderními zbraněmi (tanky, kulomety),
 • Habešané zpočátku hrdinně odolávali, Mussolini nařídil nasadit bojové plyny, bombardování habešských měst
 • Byli zde až do roku 1941, kdy byli vyhnáni Angličany

+ Japonci útočí na čínské Mandžusko a násilně ho zabírají