Sociální deviace a patalogie

 • základním prvkem řádu společnosti jsou etické i právní normy, během vývoje společnosti se mění ale ty podstatné zůstávají
 • rozlišujeme:
  • sociální patologie (jevy ohrožující občany i stabilitu společnosti)
  • deviace
   • odchylka od normy, porušení soc.pravidel
   • à deviantní chování = soustavné porušování norem
   • významnou roli při osvojování deviací hrají gangy
   • kritické období je adolescence
   • pozitivní deviace = při špatném politickém systému
  • dělení:
   • pozitivně (výchova, kladné příklady, pochvaly, výhody, motivace)
   • negativně (napomínání, pokuta, fyzické tresty, ponižování, šikana)
   • primární (porušení normy na základě původního podnětu (smrt blízkého à opilost)
   • sekundární („nálepka“ v důsledku primární deviace)
   • deviace zištné (spojeny se snahou získat materiální výhody – přestupky, krádeže)
   • deviace agresivní (motiv nepřátelství – útoky na čest, zdraví a život)
   • deviace pasivního typu (lhostejnost k plnění povinností)
  • deviantní socializace = kdy se stává jedinec deviantem
   • nedaří se integrace do společnosti à dává přednost alternativní společnosti
   • společnost jedince z „normální“ společnosti vypudí
  • některé patologické jevy jsou jasně sankciovány (krádeže, ublížení na zdraví), některé jsou na hraně (prostituce, přechovávání drog)
  • typy vzniku:
   • biologický
    • vliv genetických vloh; nejstarší teorie
    • „deviantní typy“
   • sociologický
    • chyby ve společnosti, rodině, výchově; náhoda
    • členové skupin s vlastní subkulturou (gang)
   • psychologický
    • psychika člověka a jeho duševní pochody
    • vychází ze S. Freuda + behaviorismus
    • deviace je způsobena špatnou dětskou socializací
    • deviace = nemoc (je potřeba ji léčit)
   • interpretativní teorie
    • teorie kulturního procesu (deviace jsou naučené)
    • teorie strukturálního tlaku (vzniknou situace, které k deviaci vedou)
    • teorie kontrolní (oslabení sociální kontroly à venkov – silnější kontrola)
    • teorie etiketizační (nejvýznamnější, jestli má být za devianta pokládán, musí ze něj být označen)
   • druhy patol.chování:
    • kriminalita (podsvětí)
     • přebírání prvků činnosti od starší generace; prostituce, hazardní hry, pašování, černý obchod
    • jiný typ
     • zpronevěry, podvody, praní špinavých peněz, daňové úniky
    • domácí násilí (týrání, znásilnění)
    • různé typy závislosti
     • alkoholismus, léková závislost, gamblerství, workoholismus
    • sebevraždy
    • nezaměstnanost
    • chuligánství
   • patologické chování vede k poškození zdraví, rozpadu sociálních vztahů, k neschopnosti pracovat, starat se o rodinu, k trestné činnosti
   • agresivita (válka, invaze, politické vraždy, pouliční zločinnost, týrání dětí…)
   • možné důvody:
    • hromadění agresivity v jedinci à dochází k jejímu spuštění
    • frustrace à hněv à agresivní chování (závisí na síle a počtu podnětů)
   • člověk se agresivitě může naučit (od dospělých, násilí ve filmu/hrách…)

Party

 • první stabilní skupiny dětí, potřeby uniknout z dozoru dospělých

Gangy

 • z part se stávají gangy jestliže členové najdou společného nepřítele
 • hierarchická organizace
 • když se nerozpadnou vznikají např. hnutí skinhead

Podsvětí

 • sítě, kruhy, organizace, které vykonávají ve skrytu nelegální činnost (drogy, vraždy, pašování, prostituce, kapsáři)