Sofoklés – Král Oidipús

Autor: Sofoklés

Přeložil: Ferdinand Stiebitz

Použité vydání: nakladatelství Artur, Praha, 2010

Charakteristika díla: celá kniha je psána spíše přímou řečí, jelikož se jedná o divadelní hru

Způsob vyprávění:

 • Vyprávění ve třetí osobě
 • Vypravěč postaven mimo děj
 • V textu jsou pouze „přímé řeči“, nenachází se zde myšlenky

Hlavní postavy:

 • Oidipús: přísný, ale vstřícný a chytrý vládce Théb
 • Iokasté: královna Théb, matka a manželka Oidipa. Nejdříve však byla manželkou Laiose
 • Kreón: bratr Iokasté
 • Teiresiás: věštec, který vyřtknul osudnou věštbu Oidipovu
 • pastýř: sluha Laiův

Stručný děj:

 • Oidipús se narodil králi Laiovi a Iokasté v Thébách. Láiovi je však řečena věštba, ve které ho má vlastní syn zavraždit. Láios ze strachu pověří pastýře, aby chlapci propíchal nohy a pověsil ho za ně v lese. Pastýři je ale chlapce líto, a proto se Oidipús dostává do Mykén, kde vyrůstá jako královský syn. Když se později dozvídá věštbu o svém osudu, rozhodne se z Mykén uprchnout a věštbě zabránit. Cestou zabije jemu neznámého muže, o kterém netuší, že je jeho pravý otec. Dostane se až do Théb, které sužuje sfinga. Vyřeší hádanku, a stane se vládcem Théb. Za ženu si vezme svou pravou matku, ale to taktéž netuší ani jeden z nich. Když postihne Théby mor, dozvídá se Oidipús pravdu (jakého muže zabil, a kdo je jeho žena). Iokasté se z tohoto zjištění zavraždí a Oidipús si propíchává oči, aby nemusel vidět všechno to, co způsobil. Později se nechává odvést z Théb pryč.
 • On strhl zlaté sponky z jejích rouch

a vzav je vrazil si je do očí

a přitom volal: „Nebudete zřít

to, co jsem spáchal, co jsem strpět musel:

však ve tmě ty teď zřete, kterých nikdy

jsem neměl spatřit, těch však, po kterých

jsem s láskou toužil, nepoznejte již.“

Tak naříkal a stále pod víčka

se bodal, zřítelnice krvavé

mu tekly po lících, a kapkami

jich neskrápěly – prudkým přívalem

se snášel černé krve lijavec…

Tak postihla je oba zkáza zlá

a v ní se muž i žena spojili.

 • Vše začíná jakoby na konci příběhu, jelikož se děj vrací často do minulosti (třeba když se Oidipús dozvídá, koho zavrařdil), díky níž se čtenář dozvídá souvislosti, které na začátku vyprávění nebyly.

 

Charakteristika času a prostoru:

 • Děj se odehrává v Řecku
 • Děj plyne pozvolně, v reálném čase

Jazyk:

 • Spisovný, často použita stará slova a výrazy