Strunatci

 

Třída: Plazi
– plně přizpůsobeny k suchozemskému životu
– zárodeční obaly – amnion, allantois, serosa
– vajíčka zahrabávají na suchá teplá místa, kde se jejich vajíčka vyvíjejí samostatně, bez další péče
– s ptáky a savci tvoří vyšší skupinu blanatí (amniota)
– zrohovatělá pokožka – zabraňuje proti vysychání
– dokonalý pohyb, aktivita závislá na okolní teplotě – proměnlivá teplota těla (poikilotermní)

Tři základní typy platů:
1. Ještěrkovitý typ – s protáhlým tělem, čtyřmi pětiprstými končetinami a dlouhým
ocasem
– ještěrky, haterie, chameleoni, krokodýlové
2. Hadovitý typ – bez končetin
– hadi a beznohé ještěrky
3. Želvovitý typ – s dorzoventrálně zploštělým tělem, uzavřeným mezi vyklenutým
hřbetním a plochým břišním štítem
– želvy

– kůže – rohovité šupiny – ektodermální původ
– kostěné destičky pod šupinami
– ochrana proti vysychání a mechanickému poškození
– snižují tepelnou vodivost – hospodaření organismu s teplem
– svlékají pokožku
– kostra – zkostnatělá
– dokonalá pohyblivost hlavy
– páteř – krční (8), hrudní a bederní (22) – prvních 5 párová pravá žebra tvořící hrudní
koš, křížové (2), ocasní
– první dva obratle – nosič, čepovec -> otáčení hlavy
– jeden týlní hrbol
– hrudní koš – hadi nemají hrudní kost
– druhotně kostěné patro – oddělení ústní a nosní dutiny
– ozubené čelisti – zuby (želvy nemají) – rozlišené
– doplňují se
– svaly – rozvíjení svalů krku, prsou, mezižeberní a břicha
– u krokodýlů – bránice – rozdělení břišní a hrudní dutiny
– dýchací soustava – zřasené plíce
– zredukování levé plíce
– nemají hlasové ústrojí
– cévní soustava – srdce – 2 předsíně, 1 komora, s neúplnou přepážkou
– krokodýli – úplná přepážka -> rozdělení na 2 komory
– 2 oběhy
– vrátnicový oběh – jaterní – propojení mezi velkým a střevním oběhem
– trávicí soustava – masožravci, kromě želv
– ústa -> hltan -> jícen -> žaludek -> tenké (vyúsťují
játra a slinivka břišní) a tlusté střevo, slepé střevo -> kloaka
– nervová soustava – řízení – koncový mozek
– zdokonalení mozečku
– smysly – zrak – zaostřuje akomodací – změna tvaru
– mají 2 víčka a mžurku
– průhledná a srostlá víčka
– čich – Jacobsonův orgán – jamka s čichovými buňkami
– informace získává jazykem – hmat a chemická analýza
– ucho – vnější, střední a vnitřní
– chybí boltec
– střední ucho – pouze collumela
– vylučovací soustava – párové pravé ledviny
– močovody -> močový měchýř -> kloaka
– pohlavní soustava – párové pohlavní ústrojí
– sexuální dimorfizmus
– zárodek – 2 plodové blány – vnější – serosa – ochranná
– vnitřní – amnion – uzavřený váček s tekutinou,
nahrazuje vodní prostředí
– třetí obal – allantois – dýchání a vylučování
– chybí larvální stadium
– péče o mláďata je omezená na vyhledávání vhodného místa pro snůšku vajec
a její ukrytí
– ochranné chování
– autonomie – odvrhnutí ocasu, který se později regeneruje

 

Podtřída: Haterie
– „živá zkamenělina“
– dračí hřeben z trojúhelníkovitých šupin na hlavě, hřbetě a ocasu
– aktivní za soumraku a v noci
– živí se měkkýši, členovci a drobnými obratlovci
– přetrvává chorda
– temenní oko s rohovkou, čočkou i sítnicí
– pomalý metabolismus a ontogenetický vývoj – dožívá se až 100 let
Zástupce: haterie novozélandská

 

Podtřída: Želvy
– tělo uzavřené v kostěném krunýři
– krunýř – tvořen vyklenutým hřbetním štítem a plochým štítem břišním
– kostěné desky srůstají s větší částí páteře, s hrudními i břišními žebry a částí pásem
končetin
– končetiny krátké, silné, pětiprsté, funkce kráčivé, hrabavé a veslovací
– bezzubé zobákovité čelisti
– svalstvo trupu je zakrnělé
– mohutné svalstvo krku, končetin a ocasu
– dýchací soustava – velké plíce s houbovitou strukturou
– dýchání zajištěno pohyby hlavou a končetin
– vodní želvy – doplňkové dýchání sliznic úst, konečníkem
– rozmnožovací soustava – rozmnožují se vejci s vápenatou
– samci mají kloaku upravenou ke kopulaci skořápkou – nepečují o ně
– suchozemské – býložravé, vodní – živí se dravě
Zástupci:
– suchozemské:
želva obrovská
želva sloní (Galapágy)
želva zelenavá
želva žlutohnědá
– vodní:
želva bahenní
kareta mořská
kožatka velká
kajmanka supí

Podtřída: Krokodýlové
– obojživelný způsob života
– končetiny – přední pětiprsté
– zadní – mohutnější a čtyřprsté – mezi prsty je plovací blána
– tělo kryto rohovitými štítky
– uzavíratelné nozdry -> nosohltanová trubice se svalnatou patrovou řasou
– kostěné patro
– zuby ukotvené v zubních jamkách (alveoly)
– tělní dutina je rozdělena bránicí na hrudní a břišní část
– srdce – čtyřdílné
– břišní žebra – starobylost
– živí se rybami a bezobratlými, obratlovci, žerou i zdechliny
– rozmnožování – vejce s vápenatou skořápkou
Zástupci:
– aligátoři a kajmani jsou druhy americké, mají krátkou tupou hlavu
aligátor proamerický
kajman černý
krokodýl nilský
gaviál indický

Podtřída: Šupinatí
– tělo kryto taškovitě uspořádanými šupinami
– svrchní vrstvu pokožku svlékají
– nemají kostěné patro ani zubní aveoly
– obličejová část je pohyblivě spojena s mozkovou
– rozmnožování – vejce s pergamenovitým obalem
– některé druhy jsou živorodé

 1. Řád: Ještěři
  – tělesný typ ještěrky
  – při redukci končetin má zachovány vždy pletence obou končetin i hrudní kost (slepýš)

Čeleď: Ještěrkovití
– plazi obývající Euroasii a Afriku
– plochý rozeklaný jazyk a lámavý ocas
Zástupci: ještěrka obecná
ještěrka živorodá
ještěrka zelená
ještěrka zední

Čeleď: Slepýšovití
– redukované končetiny
– vejcorodí
Zástupci: slepýš křehký
blavor žlutý

Čeleď: Leguánovití
– Amerika, Madagaskar
– podzemní život nebo na stromech
– silné končetiny zakončené drápy
Zástupce: leguán zelený

Čeleď: Agamovití
– podobní leguánům
– rohovité límce nebo hřebeny
– aktivní za dne
– obývávají pouště a pralesy Afriky, Asie a Austrálie
Zástupci: agama stepní
dráček létavý – prostouplá žebra, která jsou propojena kožním lemem – prodlužuje
skok klouzavým letem

Čeleď: Gekonovití
– v tropech a subtropech
– aktivní za šera a tmy
– živí se převážně hmyzem
– pětiprsté končetiny jsou zakončené přísavkami
Zástupce: gekon zední

Čeleď: Varanovití
– živí se dravě nebo zdechlinami
Zástupci: varan komodský
varan pustinný

Čeleď: Chameleonovití
– žijí na stromech a keřích
– ocasem se přichycují na stromech
– mají srostlé 3 a 2 prsty v kleště – pevně svírají větev
– velké na sobě nezávisle pohybující se oči s víčky srostlé až na střední otvor a pokrytými jemnými šupinkami
– jazyk dlouhý a lepkavý – vymršťuje i na větší vzdálenost než je jeho tělo – lapání hmyzu
– plíce chameleona mají slepé výběžky, při podráždění je nafukuje -> zvětší se tělo
– kladou vajíčka do země, některé druhy jsou vejcorodé
Zástupce: chameleon obecný

 1. Řád: Hadi
  – nejmladší skupina plazů
  – plazí se – ztráta končetin
  – dokážou se plazit po stromech a plavat
  – tělo je členěno na hlavu, trup a ocas
  – obratle jsou nerozlišené a mají pohyblivá žebra
  – kořist polykají v celku
  – polykání usnadňuje sekrece slin
  – vyvinuta pouze pravá plíce, slouží jako zásobárna vzduchu při polykání kořisti
  – oční víčka jsou srostlá a průhledná
  – zaostřování pomocí přibližování čočky k sítnici
  – pokožku svlékají v celku
  – jedové zuby – jedová žláza, vznikla z přeměny slinové žlázy
  – rozmnožování – vejce v pergamenové bláně
  – vejcorodí


Čeledě: Hrožnýšovití
Užovkovití
Korálovcovití
Zmijovití

Čeleď: Užovkovití
Zástupci: užovka obojková
užovka podplamatá
užovka hladká
užovka stromová

Čeleď: Korálovcovití
Zástupci: kobra indická
kobra africká
mamba černá

Čeleď: Zmijovití
Zástupci: zmije obecná
chřestýš

Čeleď: Hroznýšovití
– nejedovatí
– ovíjejí se kolem své kořisti
Zástupci: krajta mřížkovaná
hroznýš královský
anakonda velká

Třída: Ptáci
– letu schopná třída obratlovců
– suchozemští živočichové
– stálá a řízená teplota těla
– výkonný metabolismus – rychlé trávení potravy, schopnost intenzivního prokysličování krve a její dokonalé rozvedení k tkáním
– duté kosti
– čtyřdílné srdce – pravá aorta
– uložení létacího svalstva v prsní krajině
– vysoce rozvinuta nervová a smyslová soustava – orientace a pohotová reakce
– smysly – nejdokonalejší je oko
– suchá kůže
– běháky a prsty – kryty rohovými šupinami
– přední končetiny – křídla
– zadní končetiny – přizpůsobeny k běhání, hrabání, skákání, šplhání, plavání, uchvacování kořisti
– rozmnožování – vejce s vápenitou skořápkou, zahřívají vlastním tělem
– o mláďata většinou pečují
Zástupce: holub domácí
– aerodynamický tvar
– peří – pokryv těla
– jediná žláza – kostrční – olejovitý sekret roztírají po peří
– pernice – místa na kůži, odkud vyrůstají pera
– nažiny – místa, která jsou peřím pouze pokryta
– tepelnou izolaci zajišťuje peří
– peří – prachové – mláďata, podklad pro dospělé
– krycí, obrysové
– druhy per obrysových – krycí – hlava, krk, tělo, nohy
– letky – na křídlech
– rýdovací – funkce chybějícího ocasu
– pero – osa – stvol
– brk – dutá část vyrůstající z kůže
– osten – plná část stvolu
– prapor – vyrůstá po stranách, tvořen větvemi s paprsky s háčky
– kostra – proměnlivý počet obratlů krčních (vrabec 10, labuť 26), hrudních (3 – 10),
bederních (6), křížových (14), ocasních (5 – 8)
– ocasní obratle – část volné
– část srostlé – pygostyl
– duté kosti – pneumatizace kostí
– redukce lebeční kosti
– rohovitý zobák bez zubů
– přední končetiny – křídla
– zadní končetiny – kost stehenní, kost lýtková, kost
holení, běhák, 4 prsty
– hruď – hrudní kost – mohutná
– má hřeben (čím lepší leten,
tím větší hřeben) – upínání létajících svalů
– hrudní obratle nesou párová dvoudílná žebra
– žebra
– pletenec – napojení křídla a hrudi
– klíční kost – sáňky
– lopatka
– krkavčí kost – součástí pletence
– srůst křížové a ocasní kosti
– dýchací soustava – plíce
– nozdry -> nosní dutina -> hrtanová štěrbina
-> průdušnice -> rozvětvení na 2 průdušky –
bifurkace (rozdvojení) – hlasové ústrojí
v místě rozdvojení -> plíce + 5 párů vzdušných vaků
(mezi orgány)
– příjem kyslíku při nádechu i výdechu
– trávicí soustava – dutina ústní, ústní žlázy -> hltan -> jícen -> vole – shromáždění potravy a její změkčování -> žaludek – žláznatý (chemické natrávení) a svalnatý (mechanické zpracování, nachází se zde drobné kamínky a zrníčka písku) -> střevo – ústí slinivka břišní a dvoulaločná játra -> konečník -> kloaka
– do kloaky ústí párové močovody a vývody pohlavních žláz
– cévní soustava – čtyřdílné srdce
– 2 krevní oběhy – plicní a tělní
– pravý oblouk aorty
– ledvinový vrátnicový oběh
– vyšší tepová frekvence
– vyšší tělní teplota (40°C)
– okysličená krev jak při nádechu tak i
výdechu
– červené krvinky mají jádro
– hemoglobin
– vylučovací soustava – ledviny – pravé, protáhlé, třílaločné
– zpětné vstřebávání vody, vylučování škodlivých dusíkatých
látek
– močovod -> kloaka
– nervová soustava – zdokonalení hemisfér a mozečku
– koncový mozek – centrum
– gyrifikace
– rozvoj koncového mozku – souvisí s instinkty a hormonální činností
– smysly – zrak – 3 víčka – 2 + mžurka
– omezená pohyblivost
– akomodace, barevné vidění
– čich
– sluch – 3 části ucha, nemají boltec
– ve vnitřním uchu pouze 1 kůstka – collummela
– rozmnožování – gonochoristi
– pohlavní dimorfismus
– samec – párová varlata (před pářením se zvětšují)
– samice – vaječníky – funguje pouze levý
– vajíčko vzniká ve vejcovodech
– inkubace = zahřívání vajíčka

Systém ptáků
Podtřída: Praptáci
– prapták Archaeopteryx lithographica – druhohory – jura
– znaky plazů (pravé jamkovité zuby, amficélní obratle, malá plochá hrudní kost, na
křídlech 3 volné prsty s drápky a dlouhý ocas s 15 páry postranních rejdovacích per) a
ptáků (pravé a diferencované opeření, přední končetiny přeměněny v křídla, klíční
kosti srostlé v sáňky, částečné pneumatizované kosti)
– nalezen v Bavorsku

Podtřída: Praví ptáci
– přední končetiny přeměněny v křídla
– neozubené rohovité čelisti

Nadtřád: Prvoptáci
– vymřeli ve svrchní křídě
Zástupci: hesperornis
ichthyornis

3 nadřády: Běžci
– létaví:
Plavci
Letci

 1. nadřád: Běžci
  – nejsou schopni letu
  – měkké peří
  – prsní kost bez hřebenu
  – slabě pneumatizované kosti
  – zadní končetiny – zredukovaný počet prstů
  – mohutné
  Zástupci: pštros dvouprstý
  nandu pampový
  kasuár přílbový
  emu australský
  kivi jižní
  tinama měnivá
 2. nadřád: Létaví
  Řád: Tučňáci
  – nejsou schopni letu
  – někdy zařazovány do nadřádu plavců
  – křídla – veslovací orgán
  – husté šupinovité peří
  – vrstva tuku pod kůží
  – mohutná kostrční žláza
  – silné nohy – nosí tělo zpříma
  – krátký tuhý ocas
  – prsty propojeny plovací blánou, na prstech drápy
  – žijí v koloniích, vyspělé sociální chování
  – vejce zahřívají v kožním záhybu mezi nohama
  – polární oblasti jižní polokoule
  Zástupci: tučňák Humboldtův
  tučňák císařský

Řád: Potáplice
Zástupce: potáplice severní

Řád: Potápky
– obývá větší rybníky
Zástupce: potápka roháč

Řád: Trubkonosí
– potravně vázaní na moře
– dynamické plachtění – využití větrných proudů nad mořskými vlnami
– nozdry – vnímání proudění vzduchu
– ústní žlázy na vylučování soli
Zástupce: albatros stěhovavý

Řád: Veslonozí
– 4 prsty směřující dopředu a spojeny plovací blánou
– rybožravé
– loví potápěním, střemhlavým pádem do vody, sbíráním z hladiny, paraziticky od jiných ptáků, skupinovým zatlačováním ryb na mělčinu
Zástupci: pelikán bílý
kormorán velký

Řád: Brodivý
– dlouhý zobák, krk, končetiny
– živočišná potrava
– plachtí
Zástupci: čáp bílý – dlouhé tahy – jižní Afrika
čáp černý – zimoviště pod Saharou
čáp marabu – mrchožravý, Afrika
volavka popelavá
ibis posvátný – Egypt
bukač velký
kvakoš noční

Řád: Plameňáci
– potravu filtrují z vody
Zástupce: plameňák růžový

Řád: Vrubozubí
– středně velcí vodní ptáci s dlouhým krkem
– husté prachové peří

Čeleď: Kachnovití
– zploštělý zobák s příčně rohovitými vroubky na okraji
– lovná pernatá zvěř
– některé druhy chovány jako domácí ptactvo – hospodářský užitek – tuk, maso, prachové peří

Podčeleď: Kachny
– rozlišujeme kachny plovavé a potápivé
– plovavé – dlouhý krk a štíhlé tělo
– ponořují hlavu a krk za potravou
Zástupci: kachna divoká – pohlavní dimorfismus
lžičák
ostralka
kopřivka
čírka
– potápivé – potápějí se až 20 metrů
– zavalitější tělo, krátký krk, špatně chodí
Zástupci: polák
chocholačka
hohol
turpan
zrzohlávka rudozubá

Podčeleď: Labutě
– trvalá monogamie
Zástupci: labuť velká
labuť zpěvná
labuť černá

Podčeleď: Husy
– dlouhá křídla, krk i běhák
– rejdovací pera tvoří zaoblený ocas
– býložravé
– celoživotní monogamie
– učenlivé

Podčeleď: Morčáci
– rybožraví
Zástupce: kajka mořská

Řád: Dravci
– silný, zahnutý zobák
– srpovitě zahnuté drápy
– vynikající letci
– bystrý zrak
– masožravci
– hnízdí na vyvýšených místech
– mláďata jsou krmivá, pečují o ně oba rodiče
– samice bývá mohutnější

Čeleď: Kondoři
– mrchožraví ptáci
– krátké nohy s tupými drápy
– velmi dobrý čich
– hlava a krk jsou lysé
– vynikající plachtaři
Zástupci: kondor velký
hadilov písař

Čeleď: Krahujcovití
Zástupci: krahujec obecný
jestřáb lesní
káně lesní
káně rousná
moták pochop
luňák hnědý

Čeleď: Orli
– symbol síly a svobody – součást státních znaků (Polsko, Rakousko, Rusko, Německo)
Zástupci: orel skalní
orel mořský
sup bělohlavý

Čeleď: Sokolovití
– zejk – ostrý zoubek
– vous – tmavší skvrna po stranách hlavy
Zástupci: sokol stěhovavý
ostříž lesní
poštolka obecná

Řád: Hrabaví
– tupé a široké drápy
– křídla – krátká, zaoblená, let je prudký, těžký
– živí se semeny
– neplavou, nekoupou se
– mají masité výrůstky – hřebeny, laloky – nebo delší ocasní pera
– polygamní
– žijí v hejnech
– snášejí větší počet vajec
– mláďata jsou nekrmivá
– zdomácnělé ptačí druhy

Čeleď: Tetřevovití
– žijí samostatně
– tokají
– ohroženy činností člověka
Zástupci: tetřev hlušec
tetřívek obecný
jeřábek lesní
kur sněžný

Čeleď: Bažantovití
– lovná zvěř
Zástupci: bažant obecný
koroptev polní
křepelka obecná
kur bankivský
páv korunkatý

Čeleď: Perličkovití
– v hejnech
Zástupce: perlička kropenatá

Čeleď: Krocani
– lysá hlava a krk s kožními bradavicemi a laloky
– tokají – rozevírají rejdovací pera
– hudrování
Zástupce: krocan divoký

Řád: Krátkokřídlí
– hnízdí na zemi nebo v rákosí
– mláďata nekrmí
– mnoho druhů nelétavých

Čeleď: Dropovití
– stepní ptáci
– rychle běhají
– polygamní
Zástupce: drop velký

Čeleď: Jeřábovití
– bažinaté oblasti S Euroasie

Čeleď: Chřástalovití
– pohyb v břehové vegetaci sladkovodních nádrží
Zástupci: chřástal vodní
slípka zelenonohá – prodloužené prsty bez plovacích blán
lyska černá

Řád: Dlouhokřídlí
– dobře létají
– obývají mokřady
Zástupci: kulík říční
čejka chocholatá

Čeleď: Slukovití
– dlouhý zobák
Zástupci: sluka lesní
bekasína otavní

Čeleď: Rackové
– vodní ptáci s plovacíma nohama a dlouhými úzkými křídly
– skvěle plachtí
Zástupci: racek chechtavý
rybák obecný

Čeleď: Chaluhy
– živí se loupením kořisti jiných ptáků
Zástupce: chaluha příživná

Čeleď: Alky
– potápějí se
Zástupce: alka malá

Řád: Měkkozobí
– slabí zobák a měkké ozubí
– pijí sáním

Čeleď: Drontové
– v 17. století vyhubeni
Zástupce: donte mauricijský (blboun nejapný)

Čeleď: Holubovití
Zástupci: holub skalní
holub doupňák
holub hřivnáč
hrdlička divoká
hrdlička zahradní

Řád: Kukačky
– stromový ptáci s dlouhými křídly a ocasem, nohy s vratiprstem, zobák bez ozobí
– krmivá mláďata
– hmyzožraví
– netvoří páry
Zástupce: kukačka obecná

Řád: Papoušci
– pestře zbarvení
– tropy a subtropy
– silný zobák
– šplhají
– vyvinutý koncový mozek
Zástupci: andulka vlnkovaná
ara zelenokřídlá

Řád: Sovy
– noční život
– hebké opeření
– oči směřují dopředu
– krmivá mláďata, pečují oba rodiče
– specializace na hlodavce – ekologická rovnováha
– chráněny zákonem
Zástupci: puštík obecný
kalous ušatý
výr velký
sova pálená
sýček obecný

Řád: Lelkové
– noční ptáci s měkkým opeřením
– hmyzožraví – získávají v letu
– krmná mláďata – péče obou rodičů
Zástupce: lelek lesní

Řád: Svišťouni
– skvělí letci – mohutně vyvinutá létací svalovina
Zástupce: rorýs obecný

Čeleď: Kolibříkovití
– tropická a subtropická Amerika
– vířivý let na místě a do všech směrů
– živí se nektarem, pylem a drobným hmyzem ve květech
– opylují tropické druhy orchidejí

Řád: Srostloprstí
– pestré opeření
– prsty jsou při kořeni částečně srostlé
– živí se hmyzem a drobnými obratlovci
– krmná mláďata oběma rodiči
Zástupce: ledňáček říční

Řád: Šplhavci
– lesní ptáci
– tuhé opeření, silný zobák, vymrštitelný jazyk
– šplhavá noha s vrátiprstem a drápy
– živí se dřevokazným hmyzem
Zástupci: žluna zelená
strakapoud velký
datel černý

Řád: Pěvci
– tenké nohy se třemi prsty obrácenými dopředu a jedním dozadu
– krmiví
– dokonale vyvinuté zpěvné ústrojí

Čeledě: Skřivanovití
Konipasovití
Sýkorovití
Brhlíkovití – brhlík lesní
Pěnkavovití – křivka obecná
Snovačovití – vrabec domácí
– vrabec polní
Žluvovití – žluva hajní
Špačkovití – špaček obecný

Čeleď: Krkavcovití
– největší pěvci s vyspělým chováním
– všežraví
Zástupci: vrána obecná
havran polní
straka obecná
sojka obecná
kavka obecná

Čeledě: Ťuhýkovití – ťuhýk obecný
– ťuhýk šedý
Vlaštovkovití – vlaštovka obecná
– jiřička obecná
– břehule říční
Lejskovití – lejsek šedý
Skorcovití – skorec vodní
Střízlíkovití
Drozdovití – kos černý
– drozd zpěvný
– rehek domácí
slavík obecný
Strnadovití
Pěnicovití

EKOLOGIE A ETOLOGIE PTÁKŮ
– životní projevy ptactva jsou hlavně instinktivní
1. Přijímání potravy
– odlišné způsoby otevírání semen
– zabíjení kořisti – dravci – zobákem
– sovy – nohama

 1. Teritorialita
  – hájení svého území
  – hnízdní, potravní
 2. Hnízdění
  – hnízdo nové pro každé hnízdění nebo trvalé hnízdo
  – místo hnízda volí samice, samec, a nebo oba
  – umístění hnízda, volba materiálu, způsob stavby – dáno dědičně
  – hnízda budována ve větvích stromů, ve stromových dutinách, v norách, v písečných svazích, v křoví, v trnitých křovinách, v bylinné vegetaci, na stéblech rákosí, na hromadách rákosí, na zemi, na budovách
  – mláďata – krmivá
  – nekrmivá
  – hnízdní parazitismus – přenesení péče o potomstvo na jiný ptačí druh
 3. Dorozumívání ptáků
  – schopnost komunikace a signalizace – optická, akustická
  – optická – čepýření peří, způsob chůze nebo letu, roztahování křídel, zdvižení hlavy a ocasu
  – akustická – zpěv samce
 4. Orientace v prostoru
  – uplatnění při tazích
  – „směrový smysl“ – holubi
  – schopnost odhadnout základní směr letu
  – navigační smysl, optická orientace (zraková paměť)
 5. Chování ptáků
  – podřízeno rytmem aktivity podle roční doby
  – vtiskávání – vnímají hlas rodiče ještě před vyklubáním z vejce

Třída: Savci
– dokonalá termoregulace a schopnost přizpůsobit se
– v kůži bohatě rozvinuté žlázy
– rohovatění pokožky, vícevrstevná pokožka
– tělo kryto srstí, která je pigmentovaná melaniny
– rozlišený chrup
– mléčné žlázy
– sají mateřské mléko
– srdce 4dílné s levým aortním obloukem
– červené krvinky bez jader
– mají bránici – rozdělení dutiny na hrudní a břišní
– všichni dýchají plícemi – zřasené
– rozvoj koncového mozku a mozečku
– gyrifikace = zvrásnění
– zárodek se vyvíjí uvnitř mateřského organismu – spojení pomocí placenty
Tvar těla:
a) suchozemský čtyřnohý savec
b) podzemní savec
c) vodní savec
d) savci schopni letu

Pokryv těla
– kůže – pokožka – mnohovrstevná, rohovatění
– škára – obsahuje žlázy, kožní deriváty
– podkožní vazivo – obsahuje tukové buňky
– žlázy – vazové, potní, pachové, mléčné
– kožní deriváty – srst (krycí chlupy – pesíky, jemné ochlupení – podsada), chlupy, nehty, drápy, kopyta, hmatové vousy
– línání – sezonní výměna srsti

Kostra
– páteř, lebka, hrudní koš, kostra končetin, pletence
– osa kostry – páteř – krční obratle (7, 1. nosič, 2. čepovec), hrudní (12) – žebra, hrudní kost =
hrudní koš, bederní (6), křížový (4) – čtyři obratle srůstají v kost
křížovou, ocasní (4)(králík 15)
– lebka – část mozková a obličejová
– přední končetina – spojena s tělem lopatkovým pletencem
– zadní končetina – připojuje se ke srostlým párovým pánevním kostem

Svalová soustava
– bránice – odděluje dutinu břišní a hrudní
– podílí se na defekaci = odstraňování stolice
– dýchání
– mezižeberní svalstvo – dýchací pohyby hrudníku
– žvýkací svaly – mechanické zpracování přijaté potravy
– podkožní ploché svaly – uvádějí do pohybu okrsky
kůže (kůň, ježek)
– obličejové mimické svalstvo – u šelem a primátů

Trávicí soustava
– ústa – ohraničena pohyblivými pysky
– svalnaté tváře – sání mléka
– lícní torby – u křečků
– tvrdé a měkké patro – strop dutiny ústní
– jazyk
– slinné žlázy – produkují sliny
– chrup – řezáky (incisivi)
– špičáky (canini)
– zuby třenové (premolares)
– stoličky (molares)
– charakteristika chrupu jednotlivých druhů savců vyjadřuje „zubní vzorec“

Dýchací soustava
– vytváření nozder
– dutina nosní je oddělena od dutiny ústní tvrdým a měkkým patrem
– nosohltan
– chrupavčitý hrtan – na počátku záklopka epiglottis
– hlasivky
– průdušnice -> průdušky – vstupují do pravé a levé plíce
– plicní sklípky – zvětšení plochy -> vlásečnice
– klidová dechová frekvence – 16 u člověka

Cévní soustava
– nejmenší červené krvinky – bezjaderné -> pojme více hemoglobinu
– bílé krvinky – lymfocyty
– tělesná teplota – 36°C
– při klesání teploty se zapojují oteplovací mechanizmy (svalový třes)
– při přehřívání se zapojují mechanizmy ochlazovací – pocení, sálání tepla
vysoce prokrvenou kůží, prudké dýchání s vyplazeným jazykem (psi), mávání
mohutnými ušními boltci (sloni)
– homoiotermní – teplokrevní

Vylučovací soustava
– pravé ledviny – párové (metanefridie)
– močový měchýř

Nervová soustava
– koncový mozek
– na povrchu – šedá kůra mozková -> tvoří závity a rýhy
– zvrásnění – gyrifikace

Smysly
– čich – nemají vyvinutý pouze kytovci
– Jacobsonův orgán – vnímání pachu – hmyzožravci, šelmy, kopytníci
– sluch – boltec
– střední ucho – 3 sluchové kůstky
– nejdokonalejší sluch – letouni a kytovci
– zrak – barevný, dobrý
– pohyblivé komorové oko kulovitého tvaru, s čočkou schopnou akomodace
– v cévnatce je odrazová vrstva – zvyšuje citlivost vidění při nedostatku světla
– mrkají většinou horním víčkem
– mžurka zredukovaná na srpkovitou blanku ve vnitřním koutku oka

Pohlavní ústrojí
– samice – párové vaječníky
– samec – varlata
– vnitřní oplození
– placenta – část děložní sliznice
– výživa pro zárodek

Podtřídy: Vejcorodí
Živorodí

 1. podtřída: Vejcorodí
  – znaky plazů
  – snášejí až 3 cm velká, na žloutek bohatá vejce v pergamenové bláně
  – jsou snášena po krátkém pobytu v děloze, poté je samice zahřívá
  – mláďata olizují mléko, které volně teče po břiše matky

Řád: Ptakořitní
– znaky plazů a savců
– znaky vlastní podle své vývojové specializace – u ptakopysků jsou čelisti změněny v rohovité lišty, ostruhy na zadních končetinách, u ježury jsou vyvinuty vakovité kosti
– pouze v Austrálii, Tasmánii a v Nové Quineji
Zástupci: ježura australská
– aktivní v noci, živí se mravenci a termity
ptakopysk podivný
– obojživelný život, živočišná potrava

 1. podtřída: Živorodí
  – na svět přicházejí mláďata porodem

Nadřády: Vačnatí
Placentálové

Nadřád: Vačnatí
– mláďata krátko v nitroděložním vývoji- jsou nedokonale vyvinuty
– vývoj dokončují v břišním vaku samice
– mozek – málo rýhovaný
– chybí kalózní těleso – spojovník -> spojuje mozkové homosféry
– Jižní Amerika, Austrálie
Zástupci: vačice opossum
– všežravý, mimořádně odolný, stromový druh
– ovíjivý ocas
– má úplný chrup
– odrostlá mláďata nosí na hřbetě
ďábel medvědovitý
– živí se zdechlinami
klokan obrovský
– býložravec
koala
– bezocasý, stromový druh

Nadřád: Placentálové
– dlouhý nitroděložní vývoj – metabolismus zárodku zajištěn placentou; krevní oběh matky a plodu nesplývá
– schopnost aktivně sát mléko po porodu
– není vyvinut vak ani vakové kosti
– vajíčka – mikroskopická
– chudá na žloutek – oligolecitální
– dvougenerační zuby – mléčné a trvalé
– polokoule mozku jsou propojeny kalózním tělesem
– dokonale vyvinut druhotný strop mozku

Řád: Hmyzožravci
– považován za vývojový základ placentálních savců

Čeleď: Ježkovití
– přeměněné pesíky na ostny na hřbetě a boku těla
– dokáži se svinout
– zimu přečkávají spánkem – hibernace
Zástupci: ježek východní
ježek západní

Čeleď: Rejskovití
– drobní savci
Zástupci: bělozubka nejmenší
rejsek malý
rejsek obecný
rejsec vodní

Čeleď: Krtkovití
– podzemní život
Zástupce: krtek ovecný

Řád: Letuchy
– jemně osrstěná kožní blána, táhnoucí se od hlavy přes oboje končetiny až k ocasu = padákové ústrojí
Zástupce: letucha filipínská

Řád: Letouni
– umějí létat
– živí se hmyzem
– orientují se odraženými ultrazvukovými signály, které tvoří v hrtanu a vysílají je otevřenou tlamičkou nebo nozdrami, odraz zachycují sluchem = echolokace
Zástupce: kaloň malajský

Čeleď: Vrápencovití
– boltec bez víčka
Zástupci: upír obecný
– zraňuje kopytníky, kterým poté líže krev z ranky
– ve slinách mají protisrážlivou látku
– přenašeči vztekliny

Čeleď: Netopýrovití
– živí se hmyzem, který loví za letu
Zástupci: netopýr velký
netopýr hvízdavý
netopýr večerní
netopýr ušatý

Řád: Tany
– hmyzožraví stromoví savci
– JV Asie
– podobné veverkám s protaženým čenichem a opičíma ušima
– velmi dobrý zrak
Zástupce: tana obecná

Řád: Primáti, nehetnatci
– nejvyvinutější mozek
– stromový život
– denní aktivita
– redukce čichu a zdokonalování oka (prostorové vidění)
– šplhavá funkce nohy bez drápů – protistojně postavený palec
– vyvinuty klíční kosti
– pohyblivý ramenní kloub, zápěstí a kloub loketní
– samice mají 2 prsní bradavky
– samci – varlata uložena v šourku
– žijí v tropech a subtropech celého světa kromě Austrálie

Podřád: Poloopice
– vývojově nižší primáti
– zadní končetiny jsou mohutnější než přední
– velké oči – noční aktivita
– stromový způsob života – ovíjivý ocas
– Afrika, Asie, Madagaskar

Čeleď: Lemurovití
– nejprimitivnější čeledí poloopic
– všežraví
– Madagaskar
Zástupci: lemur kata
ksukol ocasatý
outloň váhavý
komba ušatá
nártoun celebeský

Podřád: Opice
– ploskochodci – na všech prstech nehty
– těžiště těla je přesunuto na zadní končetiny
– klíční kost
– oči směřují vpřed, očnice jsou vzadu uzavřeny
– samice – jednoduchá děloha
– terčovitá placenta
– aktivní ve dne
– rostlinná potrava

Skupiny: Ploskonosí
Úzkonosé

Skupina: Ploskonosí
– Jižní Amerika
– býložraví
– široká nosní přepážka
– vyspělý sociální život
Zástupce: kosman bělovousý
– na prstech drápy
malpa kapucínská
vřešťan rezavý
– pronikavý hlasový projev – umožňují hrtanové rezonanční vaky
– žijí v tlupách
chapán

Skupina: Úzkonosí
– úzká nosní přepážka – nozdry u sebe
– stereoskopické vidění – překrývání zorného pole očí
– mléčný chrup – 20 zubů, 32 trvalý
– na prstech mají nehty
– ocas není uchopovací
– samice – menstruační cyklus
– Asie, Afrika
Zástupce: pavián pláštíkový
kočkodan zelený
makak thesus
– laboratorní výzkum (Rh faktor)

Čeleď: Guerézy
– V Afrika
Zástupce: magot bezocasý

Čeleď: Lidoopi, lidé
– předozadně zploštělý hrudník
– prodloužené ruce
– stoličky – hrbolky a lišty ve tvaru písmene Y
– rozvoj psychiky a mozku
– samice – menstruační cyklus
– gravidita

Čeleď: Giboni
– stromoví
– dlouhé ruce – zavěšování na větvích = brachiace
Zástupce: gibon lar

Rod: Šimpanz
– lidské anatomické znaky
– černošedý, má lysý obličej, plosky končetin a hýždě
Zástupce: šimpanz učenlivý

Rod: Gorila
– největší lidoopí (200 cm, 300 kg)
– Z a střed. rovníkové Afriky

Rod: Orangutan
– pralesy Sumatry a Bornea
– stromový život
– netvoří stáda

Čeleď: Lidé
– známa od konce třetihor (14 milionů let)
– řadíme druhy: člověk moudrý (homo sapiens)
– vymřelé druhy: Ramapithecus
Australopithecus
Paranthropus
– vývojová specializace – hominizace

Řád: Chudozubí
– redukce skloviny, případně chybí chrup úplně
– pomalý pohyb
– malá mozkovna a mozek
– Jižní Amerika

Čeleď: Lenochodovití
– specializovaní na život v korunách
– srpovitě zahnuté drápy nohou
– snížená nervová dráždivost
– pomalá frekvence dýchání
– povrch mozku je hladký
Zástupce: lenochod tříprstý

Čeleď: Mravenečníkovití
– bezzubá čelist, trubicovitá, nesrostlá
– svalnatý žaludek nahrazuje funkci chrupu
– dlouhý, daleko vysunutelný jazyk – lov termitů a mravenců
– lepkavé sliny
– přední nohy jsou hrabavé
Zástupce: mravenečník velký

Čeleď: Pásovcovití
– krunýř tvořený kostěnými pásy škárového původu s rohovitým povrchem
– polyembryonici – jediná zygota se v raných fázích vývoje rozdělí až na 12 plnohodnotných
zárodků
– v jednom porodu jsou vždy všechna mláďata stejného pohlaví
Zástupce: pásovec devítipásý

Řád: Luskouni
– silné hrabavé pětiprsté nohy s drápy
– živí se mravenci a termity
Zástupce: luskoun dlouhoocasý

Řád: Hlodavci
– rychlé rozmnožování, krátká doba březosti, velký počet mláďat
– býložraví nebo všežraví
– chrup s trvale dorůstajícími hlodavými řezáky, sklovina pouze vpředu
– nemají špičáky
– škůdci,hostitelé parazitů, zdroj nákaz
Zástupci: veverka obecná, svišť horský, sysel obecný, bobr evropský, poletuška slovanská,
křeček polní, lumík norský, hraboš polní, hryzec vodní, nutrie říční, ondatra pižmová

Čeleď: Myšovití
– dlouhé ušní boltce a ocas
– všežraví
Zástupci: myš domácí
myš bílá
– laboratorní zvíře, lékařský výzkum
potkan
krysa obecná

Čeleď: Plchovití
– stromoví
– noční aktivita
Zástupci: plch velký
plch lesní

Čeleď: Dikobrazovití
– tropy a subtropy
– Afrika, Asie
– černobíle pruhované bodliny
Zástupce: dikobraz evropský

Čeleď: Tarbíkovití
– S Afrika

Čeleď: Morčatovití
– Jižní Amerika
– zdomácnělé
Zástupce: morče divoké

Čeleď: Kapybarovití
– největší druh hlodavce
– Jižní Amerika
Zástupce: kapybara

Čeleď: Činčilovití
– Bolívie
– hodnotná kožešina -> kožešinové farmy
Zástupce: činčila vlnatá

Řád: Šelmy
– masitá potrava -> lov
– dravý chrup
– bystré smysly
– dokonalé pohyby, schopnosti
– rozvinuté duševní vlastnosti
– nemají klíční kosti a slepé střevo
– odrazová vrstva v očích
– spodní čelist se pohybuje pouze v jedné rovině
Dělíme: pozemní šelmy
– poslední třenový zub a první stolička v dolní čelisti přeměněny na špičaté trháky
– jednoduchý žaludek, krátké střevo
– vynikající čich
vodní šelmy

Čeleď: Medvědovití
– největší
– zakrnělý ocas
– tupé drápy
– našlapují na celé chodidlo – ploskochodci
– všežraví
Zástupci: medvěd hnědý
– Evropa
– poddruhy – brtník, grizzly, kodiak
medvěd lední
– Antarktida
– bílá srst
panda velká
– JV Asie
– živí se bambusy
– symbol ochrany zvířat

Čeleď: Medvídkovití
Zástupce: medvídek mýval
– dlouhý ocas
– veškerou potravu omývá ve vodě

Čeleď: Lasicovití, kunovití
– krátké nohy
– ohebná páteř
– pachové žlázy v okolí řitního otvoru
Zástupci: lasice kolčava
lasice hranostaj
kuna skalní
– synantropizace = výskyt u lidských obydlí
kuna lesní
tchoř tmavý
– páchnoucí sekret obřitních žláz
sobol asijský
– Sibiř, vzácná kožešina
norek americký
skunk pruhovaný
– S Amerika, stříká odporně páchnoucí sekret
rosomák
jezevec lesní
– všežravý plochonožec
– systém podzemních nor
– nepravý lesní spáč – životní pochody klesají jen nevýrazně
vydra říční
– kormidlovací ocas
– mezi prsty má plovací blány

Čeleď: Cibetkovití
– dlouhý ocas, krátké nohy
– subtropy, tropy Starého světa
Zástupci: ženetka evropská
– z Afriky do J Evropy
promyka ichneumon
– starý Egypt
– loví hady
promyka mungo
– loví hady

Čeleď: Hyenovití
– mohutně vyvinutý chrup
– žvýkací svaly
Zástupce: hyena skvrnitá

Čeleď: Kočkovití
– ostré zatažitelné drápy (kromě geparda)
– mimořádně vyvinut sluch a zrak
– loví plížením a krátkým útokem
Zástupce: kočka divoká
rys ostrovid
– největší kočkovitá šelma v Evropě
kočka plavá
– Egypt
– zdomácněná kočka divoká

Rod: Panthera
– patří sem velké kočky
Zástupci: lev pustinný
– pohlavní dimorfismus
– symbol moci
– Afrika – J a V Sahary, Indie
tygr džunglový – Asie
levhart skvrnitý – Afrika, Asie
jaguár americký – stř. a J Amerika
puma americká
gepard štíhlý
– tropická Asie a Afrika
– nezatažitelné drápy
– kořist uštve
– nejrychlejší savec – 120 km/h

Čeleď: Psovití
– loví kořist štvaním
– prstochodci
– smečky – společenská organizace a dělba práce
Zástupci: vlk
– smečky
– kolektivní lov
šakal obecný – Balkán, Blízký východ, S Amerika
kojot prériový – stepi – Amerika
pes dingo – Austrálie
liška obecná – konzumace mršin
liška polární – vyšlechtění lišky stříbrné a modré
fenek berberský – S Amerika
pes domácí

Podřád: Ploutvonožci
– na pevnině se páří, rodí a kojí
– zadní končetiny – veslovací ploutev
– silná vrstva podkožního tuku – termoizolační funkce
– schopnost zadržovat v krvi kyslík
– při potápění uzavírají ušní boltce a nozdry
– oči – silně roztažitelné zorničky – vidění pod vodou
– žijí polygamně ve stádech ovládaným zdatnějšími samci
– nedospělí samci tvoří samostatná stáda
– stejný tvar všech zubů – homodoncie -> chytání ryb

Čeleď: Lachtanovití, lvouni
– mají zachovány ušní boltce
– obratný pohyb po souši
– jižní polokoule – Antarktida, severní polokoule – Tichý oceán
– živí se rybami, hlavonožci a korýši

Čeleď: Tuleňovití
– po souši se plazí
– vynikající plavci
– živí se rybami
– severské moře
Zástupce: tuleň obecný

Čeleď: Mrožovití
Zástupce: mrož lední
– špičáky horní čelisti = kly

Řád: Zajícovci
– býložravci
– podobný hlodavcům – nejsou příbuzní
– chrup – horní čelist – bez kořenů
– stále dorůstající řezáky (4)
– sklovina na celém povrchu zubu
– uložení šourku před penisem
– požírání a opětovné trávení vlastních kašovitých výkalů = cekotrofie

Čeleď: Pišťuchovití
Zástupce: pišťucha horská

Čeleď: Zajícovití
Zástupci: zajíc polní
– chutné a dietní maso
zajíc bělák
králík divoký
– myxomatóza – zaječí mor -> ovlivňuje počet

Řád: Damani
– skalnaté terény Afriky a Přední Asie
– býložravci
– přední končetiny – 4 prsty
– zadní končetiny – 3 prsty
– došlapují na přilnavé polštářky
– aktivní ve dne
– stáda
Zástupce: daman kapský

Řád: Chobotnatci
– největší suchozemští savci (3-5 tun)
– uchopovací chobot
– po celý život dorůstají kly a stoličky
– sklovina – kvůli ní jsou loveni
– stolička – 6x se nahrazuje, poté zvíře umírá
– ušní boltce ochlazují tělo – termoregulace
– 21 měsíců dlouhá březost
– dožívají se až 80 let
Zástupci: mamut
– hustá srst
– obloukovitě stočené kly
mastodont
– S Amerika
– příbuzný druh mamuta
slon africký
– má větší uši
– na chobotu 2 hmatové prstíky
– na zadních nohách 3 kopýtka
– kly mívají i samice
slon indický
– menší trojúhelníkovité boltce
– chobot s jedním hmatovým prstíkem
– kly mají pouze samci
– domestikováni v Indii -> pracovní zvířata
– manéžní drezura

Řád: Sirény
– život ve vodě
– býložravci – řasy, chaluhy
Zástupci: maroň indický – Indický oceán, Rudé moře až Austrálie
kapustňák širokonosý – J Amerika – Atlantický oceán

Řád: Lichokopytníci
– našlapují na špičky
– 3 prsty
– rohovité kopyto

Čeleď: Tapírovití
– Indie, J Amerika
– do dnes téměř vyhubeni
Zástupce: tapír jihoamerický

Čeleď: Nosorožcovití
– lysá, 6 cm tlustá zrohovatělá kůže
Zástupci: nosorožec dvourohý – Afrika
nosorožec indický
nosorožec bílý – Afrika

Čeleď: Koňovití
– rychlý pohyb
– žijí ve stádech se sociální hierarchií
– našlapují na špičky prodlouženého 3 prsty, kryté rohovitým kopytem
Zástupce: kůň Převalský – polopouště – Mongolsko, Čína
osel africký – Středomoří, S Afrika
– příbuzní koňům, mají dlouhé uši
mezek
– křížení koňského hřebce a oslí klisny
mula
– křížení oslího hřebce a koňské klisny
zebra stepní – Afrika – savany

Řád: Sudokopytníci
– mezi 3. a 4. prstem prochází osa končetiny
– zakončeny kopytem
Dělíme: nepřežvýkavci
mozolnatci
přežvýkavci

Podřád: Nepřežvýkavci
– úplný chrup
– nikdy nepřežvykují
– krátké nohy
Čeledě: Prasovití
Hrochovití

Čeleď: Prasovití
Zástupci: prase divoké
– aktivní v noci
– převládající smysl – čich
prase bradavičnaté – Afrika – savany
babirussa celebeská – JV Afrika
pekari páskovaný – Amerika

Čeleď: Hrochovití
– lysá, vysychavá kůže
– kůlovité dorůstající řezáky a špičáky
Zástupce: hroch obojživelný

Podřád: Mozolnatci
– pružný mozol s elastickým vazivem
– býložraví
– mají složený žaludek
– přežvýkají
– velké oválné červené krvinky
– mimochodníci
– chovány pro maso, kůži, srst
Zástupci: velbloud dvouhrbý – „drabař“ – Asie – Gobi
velbloud jednohrbý – „dromedár“
– domestifikace
– Sahara, JZ Asie
– v hrbu – tuk, voda
lama vikuňa – J Amerika – pampy
lama guanaco – Andy

Podřád: Přežvýkavci
– dlouhé silné končetiny
– žaludek – 4 části – bachor, čepec, kniha, slez
– tenké střevo – 60m
Čeledě: Jelenovití
Žirafovití
Turovití

Čeleď: Jelenovití
– kostěné parohy – samci
– každý rok se obnovují
Zástupci: jelen evropský
daněk skvrnitý – J Evropa
srnec obecný – stř. Evropa
sob polární – tundry – Evropa, Asie, Amerika
– potrava lišejníky
– stáda
– poskytují – maso, mléko, kůži, dopravní prostředek
los evropský – lesy, tajgy – S Evropa, Sibiř, S Amerika

Čeleď: Žirafovití
– mimořádně dlouhý krk
– malá hlava s krátkými růžky
– přední nohy delší než zadní
Zástupci: žirafa mramorovaná – savany – Afrika
okapi pruhovaná – Kongo

Čeleď: Turovití
– parohy
– roh – není dutý
– citlivé
– nevětvené
– nejsou shazovány
Zástupci: antilopy
kamzík horský – Evropa
koza domácí – domestifikace
koza bezoárová – od Kavkazu k Balkánu
koza šrouborohá – Altaje, Himaláje
ovce domácí
ovce muflon – Sardinie, Korsika
buvol indický
pratur indický
jak domácí – Tibet
zebu posvátný – Indie
zubr evropský
bizon – S Amerika – prérie

Řád: Kytovci
– nejsou schopni života mimo vodu
– lysé tělo
– přední končetiny přeměněny v ploutve
– zadní končetiny a pánev zakrněly
– vodorovná ocasní ploutev – bez kostry
– nemá klíční kosti, potní a slinné žlázy
– čichové ústrojí zakrnělé
– vnější zvukovod je zarostlý kůží – přesto mají vynikající sluch
– vydechuje vlhký vzduch
– plavou při hladině
– mají malý mozek
– žijí ve skupinách
Podřády: Ozubení
Kosticovci

Podřád: Ozubení
– stejnocenný chrup
– jeden nosní otvor
– rozmanité zvuky s komunikační funkcí
Zástupci: delfín obecný
delfín skákavý
kosatka dravá
– stáda
– loví ryby, hlavonožce, tučňáky a delfíny
vorvaň tuponosý
narval jednorohý

Podřád: Kosticovci
– v tlamě – jemné rohovité lišty = kostice
– živí se planktonem
– 2 dýchací otvory
– spodní čelist delší
Zástupci: plejtvák obrovský
velryba grónská

EKOLOGIE SAVCŮ
– teplokrevná zvířata – zimní spánek = úsporný metabolismus – snížení teploty a pohyblivosti
– pravý – klesá teplota jedince na teplotu okolního prostředí
– nepravý – tělesná teplota neklesá
– životní prostředí – podzemní (hmyzožravci)
– pozemní (šelmy)
– vodní (kytovci)
– stromoví (primáti)
– létaví (letouni)
– limitující faktor – potrava (migrace)
Typy rozmnožování:
1. Kožovitými vejci vejcorodých – zahřívaná na hnízdě nebo v břišním kožním vaku
2. Nedokonale vyvinutými mláďaty – dokončují vývoj v břišním vaku matky
3. Dokonale vyvinutými mláďaty – rodí se po dlouhém nitroděložním vývoji a jsou kojena
mateřským mlékem

– říje je závislá na ročních změnách podnebí a odpovídající délce březosti
– utajená březost – u netopýrů
– spermie zůstávají po celou zimu v životaschopném stavu ve vejcovodech
samice a k oplození dochází až na jaře
– počet mláďat bývá nízký
– více mláďat mívají hmyzožravci, hlodavci a šelmy

ETOLOGIE SAVCŮ
– pohybová aktivita zvířat v čase a prostoru
– rozmnožovací a sociální chování
– tvorba trvalejších společenstev – hierarchicky uspořádaná
– vztahy nadřazenosti a podřazenosti
– matriarcháty – society s dominantním postavením samice
– monogamie není obvyklá
– teritoria
– komunikace – pachově, zvukově, zrakově
– chování – druhotně dán komplexí, projev činností nervové soustavy a látkové regulaci

-počátky 19. a 20. století – 3 směry výzkumu
– I. P. Pavlov – sledování reflexů
– experimentální laboratorní výzkum – behaviorismus – Torndike, Watson
– výzkum v přirozených podmínkách – Lorenz (husy), Tinbergen (vosy), Frish (včely)
-> vznik oboru etologie
– reflexy – podmíněné (učené)
– nepodmíněné (vrozené) – instinkty, kineze, taxe

 1. a) vrozené chování
  – odpovídá na podněty okolního prostředí
  – 4 základní odpovědi:
  Zaujetí nejmenšího možného prostoru
  2. Pohyb – útěk, útok
  3. Chemicko-fyzikální aktivita – vylučování pachů
  4. Zaznamenávání podnětů, vyhodnocování a uchovávání informací
  – kineze – potrava, bezpečí
  – taxe – orientace, pohyb
  – instinktivní chování
 2. b) instinktivní chování
  – instinkt – hierarchicky organizovaný nervový mechanismus
  – reaguje na klíčové spouštějící se podněty
  – fáze instinktivního chování:
  Vnitřní vyladění
  2. Apetenční chování (vyhledávací)
  3. Podnětná situace
  4. Uvolnění spouštěcího systému – prahová hodnota
  5. Konečná jednání
  – okruhy instinktivního chování:
  – chování podmíněné látkovou výměnou
  – chování ochranné a komfortní
  – rozmnožovací chování
  – sociální chování
  – komunikace živočichů
  -získané chování

VÝZNAM NEJEN SAVCŮ
– domestifikace – zdomácnění
– hospodářsky využívaná zvířata
– škodlivost – zdravotní vizitka – veš, blecha, prvoci
– snižování výnosnosti