Studená válka a její dopad na mezinárodní vztahy

 • politicko-vojenský konflikt ale bez otevřeného střetu, odehrává se na území 3. státu
 • nikdy nic takového nebylo – nové
 • začátek: 1946 projev W. Churchila (železná opona), Trumanova doktrína – 1967
 • 1. toto označení použil Bernard Baruch – bankéř v r. 1947
 • konec: zánik SSSR (1991\1992), někdo říká konec příchodem Gorbačova, 1989 pád železné opony, někdo říká že ještě neskončila – Sev. Korea a Kuba pod ochranou Ruska, spory o Arktidu, Rusko si stále myslí že NATO je namířeno proti němu
 • po celém světě i ve vesmíru – hvězdné války
 • Roosevelt se vůbec nezajímal o Evropu, zaměřil se na tichomoří, podcenil Stalina – ten si dělal zálusk na zbytek Evropy, přenechal jednání o Evropě Churchilovi
 • vymezena demarkační linie – nevměšování do zájmů SSSR v Evropě
 • VB nemá územní zájmy – kořeny studené války
 • 1945 zemřel Roosevelt, nastoupil Truman, chce řešit Evropu, ale pozdě – aspoň angažovanost v Německu (chtěli průmyslovou velmoc, investice amerických firem – Bosh, Siemens, Opel)
 • SSSR právě naopak nechce silný stát, aby nebylo nebezpečné, chtějí ho dál ruinovat
 • vznik KOMINFORMY – výbor, sdružení komunistických a dělnických stran, sídlo v Bělehradě
 • 1947 měnová odluka – označení německých marek kolky
 • Stalin se naštval – blokáda Berlína (1. berlínská krize), ale neúspěch
 • vybudován letecký most – zásobování, blokáda odvolána
 • 2. berlínská krize (58-61) – berlínská zeď
 • Berlín rozdělen na 4 okupační zóny, utíká hodně lidí – výstavba berlínské zdi
 • Truman si uvědomil, že si jde každý jinou cestou – doktrína, šíření komunismu je potřeba bránit všemi dostupnými prostředky, i za cenu další války
 • Marshallův plán – pomoc válkou postiženým státům, chtěli destabilizovat pozici SSSR, ale státy východního bloku to museli odmítnout
 • 23. 5. 1949 vytvořena SRN, jako reakce vytvořena 7. 9. 1949 NDR

 

Korea

 • před 2. sv. v. spadala pod Japonsko, pak boje o nezávislost – pomoc SSSR (sever) a USA (jih)
 • armáda Severní Korei ji chce celou vojensky sjednotit
 • sever ohrožuje hlavní město – Američani poskytují jihu zbraně, prosadí intervenci u OSN – vytlačení Severokorejců za 38 rovnoběžku
 • generál McArthur
 • 1951 vytlačení Severokorejců, ale pokračují dál na sever, potkávají čínské vojáky – cítí se ohroženi
 • jednání, konec 1953 dočasné příměří
 • ustanovena demarkační linie na 38 rovnoběžce, na severu vzniká Korejská lidově-demokratická Republika, v čele Kim Ir Sen do dnes
 • na jihu Korejská Republika – ochrana Japonska a USA
 • válka trvá do dnes, uzavřeno jen příměří

 

 • 1952 prezidentem USA Eisenhower, soudní procesy s komunisty – strach, panika, hon na čarodějnice
 • Eisenhowerova doktrína – politika zatlačování komunismu, pomoc blízkému východu (Egypt, Jordánsko)

 

 

 

Indočína

 • po 2. sv. v. chce Vietnam samostatnost, sjednotitel Ho-či-min (pravičák, vděčný USA), chce od USA ochranu při vzniku, ale Truman nereaguje
 • Francie odmítá vzdát se této kolonie – potřebuje levné suroviny
 • vyhlášena Vietnamská demokratická republika, Fr na jihu vytvoří Vietnamské císařství
 • 1949 – Francouzko-Vietnamská (Indočínská 1946 – 1954) válka
 • Fr na tom ekonomicky špatně, 1947 požádá USA o Marshallův plán, peníze použije na válku ve Vietnamu
 • nelíbí se USA – poradci do armády Francie, řídí tu válku teď USA
 • na stranu Ho-či-mina se přidá SSSR a Čína (armáda Viet Minh, později Vietkong – partyzánská válka)
 • Francie do války pošlou válečný zločince
 • 1954 bitva Dien Bien Phu – Fr prohrála, konec Fr-vietnamské války
 • v Ženevě konference o Indočíně – Fr + USA + VB x Čína + SSSR, stanovena demarkační linie (17 rovnoběžka), na severu Vietnamská demokratická republika – v čele Ho-či-min
 • na jihu Jižní Vietnam – 1959 císařství, pak mocenský boj, využití severu – napadení

 

 • prezident Johnson, 1964 – Severní Vietnam vpadne na jih, řídí se Trumanovou doktrínou
 • konflikt v Tonkinským zálivu – USA lodě ostřelované ze severního Vietnamu
 • Johnson chce Vietnam sjednotit – odpor SSSR a Číny, ale jejich roztržka – nejednotní, konkurence kdo bude mít vedoucí pozici
 • USA neúspěch – brutalita, bombardování džungle ale tam i normální osady, napalm, síť tunelů na severu – USA začali používat krtčí bomby
 • půl miliony nasazených amerických vojáků – Johnson se bál ustoupit, nechtěl ukázat slabou stránku, v Americké společnosti Hippies
 • 1969-1973 prezident Nixon, stahování jednotek, dohoda v Paříži o stahování jednotek
 • porážka jihu 1975, vznik Vietnamské lidové republiky
 • u nás propaganda proti západu – dnes hodně imigrantů

 

Kubánská raketová krize

 • důsledek přístupu USA ke Kubě
 • na Kubě po 2. sv. v. agrární stát – pěstování cukrové třtiny a tabáku, plantáže vlastní USA – vykořisťování obyvatelstva
 • diktátor Batista, proti němu opozice vedena Che-gevarou a Fidélem Castrem – partyzánská válka
 • 1959 svržení batisty, Castro nabízí USA spolupráci ale oni to odmítají
 • 1961 pokus o svržení Castra, vylodění v zátoce sviní – Castrovi se podaří útok odrazit
 • upevnění moci na Kubě, hledá pomoc u SSSR
 • propašování raketových střel, které mohou nést jaderné hlavice, 1962 USA letoun na Kubě narazí na pozice těchto raket – ohroženo celé východní pobřeží
 • nastává Karibská (kubánská) krize, blokáda Kuby
 • nakonec zažehnána: Chruščev navštíví USA – podepsání dohody o nepředávání jaderných zbraní třetím státům, vzniká červený telefon, USA slíbí že nebudou represe a nepokusí se svrhnout Castra, zruší obchodní embargo

 

Izrael

 • ve VB liberálové – slibovali židovský stát, konzervativci naopak, pořád se to mění
 • v meziválečném období Židé skupují půdu od Arabů, za 2. sv. v. spolupráce s Německem když jim zaručí samostatný stát
 • VB podpora Židů – Arabové přestávají dodávat ropu do VB
 • vydána Bílá kniha – může připlout jen 10.000 Židů ročně do Palestiny, zbytek potápění lodí, blokáda
 • Židovské organizace (Palma, Hagana) dělají teroristické akce proti VB, atentát na hotel krále Davida v Jeruzalémě – tam britská mandátní správa
 • nelíbí se to USA – po VB chtějí aby umožnili vznik samostatného státu, ale když to udělají, tak se vzbouří Arabové ve státech kde odebírali ropu
 • jenže VB má obrovský dluh, USA chce aby ho splatili dříve, VB by díky tomu ekonomicky zkolabovala – předání správy OSN
 • Židé lobi v senátu USA
 • 1948 vyhlášeny samostatné státy Izrael a Palestina, oba mají mít zbrojní embargo – nikdo tam nesmí dovážet zbraně
 • Židé stát vyhlásí o den dříve (měli šábes), záminka pro útok Arabů – Egypt, Sýrie a Jordánsko útok na Izrael
 • útok s britskými zbraněmi, VB velitelé
 • USA zaručilo vznik Izraele, ale sami tam nemůžou dodat zbraně
 • Židé kteří tam přišli hlavně z Polska a východu – SSSR má za ně zodpovědnost když jsou masakrováni (Stalin židy sice nenáviděl, ale to nevadilo), dovážení vojenské pomoci, SSSR i USA poradci, školí izraelskou armádu
 • 1. izraelsko-arabská válka – Izrael se ubrání a rozšíří své území, nechá si Golanské výšiny
 • Izrael se přiklání na stranu USA – kapitalismus židům víc vyhovuje, Stalin si myslel že Židi žijí v kibucech- stanou se ukázkovým komunistickým státem, ale nic
 • od 1949 si tedy SSSR vybrali jako spojence Araby – orientace na Egypt, svrhnutí krále Faruga, nahrazen Násirem
 • až do konce studené války jsou Arabové nakloněni SSSR

 

 • další problém 1956: Suezká krize – vlastníci VB a Francie, ale leží na egyptském území
 • Násir ho chce získat – nechává potopit nějaké lodě
 • VB a Francie chce vojenský zásah, to ale nejde protože jsou v krizi, půjčky peněz od USA a ta válku nechce
 • VB a Francie vyprovokuje válku mezi Egyptem a Izraelem, Izraeli nabídnou pomoc dřív než USA, Izraelci získají Sinaj
 • roztržka VB + Fr proti USA, VB a Fr se stáhli –  Egypt získal Suez, SSSR podpora Egyptu vojensky

 

 • Egypt blokoval Arabský záliv – blokáda spojení Izraele s Indickým oceánem – reakcí 1967 šestidenní válka
 • zničení Egyptských letadel, dobyt Jeruzalém, zisk Golanských výšin
 • Egypt odmítá stále uznat existenci Izraele, stálé napětí
 • 1973 svátek Jom Kippur – útok Egypta a Palestiny na Golanské výšiny, neúspěch protože Izrael měl vojenskou převahu
 • Egypt omezil těžby ropy – světová ropná krize – Západ zatlačil na Izrael, aby bojové akce přerušili
 • 1976 USA prezident J. Carther chtěl jejich smíření – Izrael s Palestinu zahájili jednání v Ženevě o příměří, Egyptský prezident A. Sadat se zbavil závislosti na SSSR (zbraně), sblížení s USA
 • jednání: USA – Carther, Egypt – Sadat, Izrael – Begin, schůze 1978 v Camp Davidu – jednání o mírové smlouvě
 • Izraelské lodě mohou jezdit Suezem, diplomatické vztahy, slib Izraele vyhlášení autonomie v Palestině
 • Sadat a Begin dostali nobelovky za mír
 • 1981 atentát na Sadata (viděn jako zrádce Arabů)…

Čína

 • na konci června 1946 třetí občanská válka mezi komunisty a příznivci kuomintangu – převaha
 • komunisté převaha na venkově – důležité
 • Čankajšek uprchl na ostrov Tchaj-wan, vyhlásil Čínskou republiku
 • 1. 10. 1949 vznik Čínské lidové republiky, v čele Mao Ce-Tung – dělá si nároky na Tchaj-wan, ale ochranná ruka USA
 • velký vliv SSSR

 

 • 1985 prezident Gorbačov – politika glasnosť a perestrojka (uvolnění, prostor pro diskusi, hospodářství – přestavba, hvězdné války), na západě populární
 • 1989 padl komunistický režim v zemích střední a východní Evropy – konec studené války