Svět po druhé světové válce a v 2. polovině 20. století

 • 2 velmoci – USA, Rusko “ poválečná historie o jejich sporech
 • Posílení levice
 • Snahy o samostatnost
 • Postupimská konference (Německo) – 17. 7. – 1945
 • Stále probíhá válka mimo Evropu
 • Účastníci: Sovětský svaz (Stalin), USA (Franklin D. Roosevelt umřel – místo něj Truman), VB (místo Churchilla nastupuje Atlee)
 • Téma: poválečné uspořádání
 • Co s Německem?
 • Rozděleno na 4 okupační zóny (na stejné zóny rozdělen i Berlín) – Sovětský svaz, VB, USA, Francie
 • Program 4D – demilitarizace, denacifikace, demokratizace, demonopolizace
 • Německo-polská hranice – změna z Nisy na Odru (posun na Z – na úkor Německa)
 • Odsun Němců
 • Potrestání válečných zločinců – velký mezinárodní soud v Norimberku s válečnými zločinci (1946)
 • Válečné reparace
 • Společenství národů – nedokázala zabránit válce (neměl prostředky k trestání) “ místo ní OSN (jejím základem Atlantická charta) – založena 1945, San Francisco
 • Podepisovány mírové smlouvy
 • 2. polovina 40. let – napětí mezi SSSR a USA – počátky studené války (diplomatická, nebojuje se jako v běžné válce)
 • SSSR – osvobození a obsazení V, JV, středovýchodní Evropy x ne Řecka, Albánie, Finska
 • Osvoboditelé/ okupanti?
 • Podpora komunistů
 • 45/46: *blok lidově-demokratických režimů – ČSR, Maďarsko, Jugoslávie, Albánie – nelibost západu
 • 15. 3. 46: Churchill v projevu: „železná opona“ mezi V (lidově-demokratický, komunistický) a Z (demokracie)
 • Rakousko – také okupační zóny
 • 1947: Truman (prezident USA): doktrína zadržování komunismu – ne přímý útok x podpora politiky potlačující komunismus
 • Nějaké základny ve Středozemním moři

„Hon na čarodějnice“ – stíhání levicových příznivců, podezřívání každého příchozího z V (Werich, Voskovec)

 • USA: politická i ekonomická velmoc
 • Na jejich území se nebojovalo – nezničené hospodářství
 • 1947: Marshallův plán – snaha o podporu evropské politiky
 • Připojení i ČSR x nelíbilo se to Stalinovi (i když bylo ještě před převratem) – ústup
 • Ekonomický zázrak v Německu – dnes fungující ekonomika
 • 1. 1. 1947 – bizonie – spojení VB a USA okupační zóny – 1948: připojení i francouzské – poté vzniká trizonie
 • Německo na 2 části – sovětská okupační zóna + trizonie (stejně rozdělen i Berlín)
 • Berlínská krize – Rusko odmítlo zásobovat Z Berlín
 • Září 1949: * SRN = BRD (Spolková republika Německo) – „Západní Německo“ (ze Z okupačních zón)
 • Prezident Heuss, kancléř Adenauer
 • Říjen 1949: *NDR = DDR (Německá demokratická republika) – ruská okupační zóna
 • Prezident Pieck
 • U moci nějaká prokomunistická strana „znárodnění průmyslu apod.
 • 1949: *vojenský pakt NATO
 • “ odpověď: 1955: *Varšavská smlouva – východní blok
 • Počátek 60. let – přes noc stavba Berlínské zdi – symbol rozdělení Německa, i celého S x Z

Sovětský blok

 • Roztržky v rámci bloku:
 • Jugoslávie – v čele: Josif Broz Tito
 • Maďarsko – po smrti Stalina povstání – potlačeno sovětskou armádou x krvavé
 • U nás: r. 1968
 • Polská stávka
 • Albánie

Korea

 • 1948: rozdělení na části:
 • S: Korejská lidově-demokratická republika (KLDR) – vůdce Kim-Ir-Sen, prosovětská, komunismus
 • J: Jižní Korea – proamerická
 • Hranice – 38. rovnoběžka
 • 50. léta: válka mezi nimi
 • Výsledek: žádné změny
 • Připojeni i Číňani, Američané apod.

Indočína

 • Dnešní Vietnam – před válkou francouzské území x po válce: *Vietnamská demokratická republika
 • V čele komunista Ho Či Min
 • Francie chtěla udržet kolonii „1. Vietnamská válka“ výhra Vietnamu
 • Bitva u čing čong – Francouzi prohráli
 • Rozdělení na 2 části: Severní (prokomunistický) + Jižní Vietnam (proamerický)
 • Severní se chce spojit s Jižním – válka ve Vietnamu
 • USA se do toho nechala zatáhnout – podpora J
 • „Vietnamský syndrom“ v americké politice
 • Vietnamci dobře znali místní prales – Američani nějaká chemie na vyhubení lesů
 • USA nucena se stáhnout – uzavřeno příměří
 • 1975: sloučeno – Vietnamská socialistická republika – komunistická ideologie

Blízký východ

 • 1948: *Izrael (svobodný židovský stát)
 • Oblast Palestiny – typicky arabské území “ pořád nějaké boje
 • Palestina – také měla dostat x nedostala – *OOP = Organizace pro osvobození Palestiny – proti Izraeli, teroristé
 • 1972: OH v Mnichově – arabští teroristé do olympijského městečka – zmasakrování izraelské výpravy

Karibik

 • 1959, Kuba – revoluce – místo diktátora Baptisty – partyzáni v čele s Fidelem Castrem (dnes místo něj vystupuje bratr Raul) – orientace na Sovětský svaz
 • 1961: Sovětský svaz rozmístil na Kubě rakety – Karibská krize – USA se to nelíbilo (příliš blízko jejich území) – konflikt – téměř válka x Sověti nakonec rakety stáhli
 1. svět
 • Před válkou většinou kolonie x po válce dekolonizace (zejm. Afrika, 60. léta)
 • Rwanda – bývalá belgická kolonie
 • Rozdělení obyvatelstva na 2 poloviny – 1 upřednostňována
 • Po vzniku nového státu – snaha napravit křivdy – genocida
 • JAR
 • Nejdříve holandská kolonie („Afrikánci“/ „Búrové“)
 • Apartheid – bílá menšina ovládala černou menšinou – odboj (symbol Nelson Mandela)
 • Nesouhlas celého světa, bojkot sportovních utkání apod.
 • Nakonec padl – obrat k nenávisti k bílým (vraždy farmářů apod.)
 • Indie – původně britská kolonie – osamostatnění – * 2 států: Indie (hinduismus) + Pákistán (islám) – nenávist mezi nimi
 • Později od Pákistánu oddělení Bangladéše (sunité/ šíité)

Perský záliv

 • Irák, Írán – v 80. letech konflikt
 • V Íránu svržen šách Rézi – *stát dbající na muslimské tradice – v čele duchovní Chomejní
 • Nějaké nařízení o zabíjení někoho či co
 • Irák napadl Kuvajt – válka v Perském zálivu = operace Pouštní bouře
 • Kuvajt – zdroje ropy, bohatý
 • USA vyslyšela Kuvajt – pomoc – ultimátum: Irák musí opustit území v určité době
 • „válka v přímém přenosu“

Další:

 • 11. září 2011 – Dvojčata, terorismus – odveta
 • Irák – zabit i vedoucí Sadám Husajn
 • Afghánistán

Rozpad socialistického bloku

    • Sovětský svaz – ekonomicky nezvládá (vč. napětí V x Z)
    • 80. léta – umírá Leonid Brežněv (představitel tvrdého komunismu) – Černěnko, Andropov (oba rychle umírají) “ Michail Gorbačov (1985)
    • Michail Gorbačov:
    • Flek na čele x neretušováno (“ politika bez přikrašlování skutečnosti)
    • 2 pojmy:
  • Perestrojka = přestavba – uvolnění režimu (Foglar, Hrabal – některé), počátky soukromého podnikání, přestavba ekonomiky
  • Glasnosť = hlasité mluvení =otevřenost
 • Převrat 1989
 • Ohromná vlna emigrace z NDR – do SRN (problém), ČSR (Německé velvyslanectví v Praze – žádosti o azyl, přelézání plotů) – pád Berlínské zdi, spojení Německa
 • Rumunsko – krvavá revoluce – představitel Caeucesca popraven